Official Gazette

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.62.842 | postanowienie z dnia 19 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.841 | postanowienie z dnia 7 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.840 | postanowienie z dnia 7 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.839 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.838 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.837 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.836 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.62.835 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.62.834 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2005.62.833 | postanowienie z dnia 13 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.832 | postanowienie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.831 | postanowienie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.830 | postanowienie z dnia 6 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.829 | postanowienie z dnia 5 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.828 | postanowienie z dnia 4 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.827 | postanowienie z dnia 3 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.61.826 | postanowienie z dnia 3 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.61.825 | postanowienie z dnia 3 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.61.824 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.61.823 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.61.822 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.61.821 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.61.820 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.819 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.818 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.61.817 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.61.816 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.815 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.61.814 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.61.813 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.812 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.811 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Uzbekistan-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji. Warszawa.2002.05.14.

M.P.2005.61.808 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Rosja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1996.08.30.

M.P.2005.61.806 | umowa międzynarodowa z dnia 30 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2001-2003.

M.P.2005.60.804 | obwieszczenie z dnia 4 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.60.803 | obwieszczenie z dnia 3 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.2005.60.801 | zarządzenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2005.60.800 | zarządzenie z dnia 7 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.60.799 | postanowienie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Słowacja-Polska. Umowa o współpracy naukowo-technicznej. Warszawa.2004.11.18.

M.P.2005.59.794 | umowa międzynarodowa z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Korea Płd.-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2004.12.03.

M.P.2005.59.792 | umowa międzynarodowa z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Chiny-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2004.06.08.

M.P.2005.59.790 | umowa międzynarodowa z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

M.P.2005.58.789 | obwieszczenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt utracił moc

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.58.788 | obwieszczenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2005.58.787 | uchwała z dnia 23 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.58.786 | uchwała z dnia 3 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

M.P.2005.58.784 | zarządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2005.57.783 | ogłoszenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt utracił moc

Skrót nazwy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

M.P.2005.57.781 | obwieszczenie z dnia 16 września 2005 r. | Akt nienormatywny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.57.775 | postanowienie z dnia 28 września 2005 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.57.774 | postanowienie z dnia 28 września 2005 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2005 r.

M.P.2005.56.773 | obwieszczenie z dnia 7 września 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie strefy działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

M.P.2005.56.772 | obwieszczenie z dnia 8 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2005.56.771 | obwieszczenie z dnia 20 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 1/05.

M.P.2005.56.770 | wyrok z dnia 22 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2005.56.765 | zarządzenie z dnia 23 września 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.56.764 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.56.763 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.56.762 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.56.761 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.56.760 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.56.759 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2005.55.757 | uchwała z dnia 20 września 2005 r. | Akt jednorazowy