[Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości] - Art. 14. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  14.  [Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości]
1. 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.
2. 
Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:
1)
osobach kierujących przedsiębiorstwem;
2)
wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;
3)
stosowanych cenach;
4)
sytuacji gospodarczej lub prawnej.
3. 
Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również posługiwanie się:
1)
nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;
2)
nieprawdziwymi atestami;
3)
nierzetelnymi wynikami badań;
4)
nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.