Chlebny Julia, Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa

Artykuły
Opublikowano: PPH 2010/8/34-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa

Wraz z nowelizacją kodeksu cywilnego z 2003 r. , wprowadzającą do kodeksu przepisy prawa firmowego, nastąpiło teoretyczne rozróżnienie między firmą, pełniącą funkcję indywidualizującą przedsiębiorcę a oznaczeniami identyfikującymi przedsiębiorstwo. Firma jako oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę poddana została odrębnemu, innemu niż dobra osobiste oraz innemu niż oznaczenia identyfikujące działalność przedsiębiorcy reżimowi ochrony. Niemniej jednak niezmieniony został art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , wymieniający firmę wśród oznaczeń przedsiębiorstwa. Mimo założenia ustawodawcy o dychotomii oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa nie wydaje się, aby było to przeoczenie. Należy się zatem zastanowić nad właściwą interpretacją art. 5 u.z.n.k., który wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa za pomocą firmy kwalifikuje jako delikt nieuczciwej konkurencji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX