Dominowska Joanna, Zbieg norm Prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/9/80-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zbieg norm Prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1.Wprowadzenie.

Zaliczenie nieuczciwej konkurencji do praw własności przemysłowej może budzić pewne wątpliwości ze względu na brak konkretnego dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa podmiotowego. Jednak zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji paryskiej z 20 III 1883 o ochronie własności przemysłowej , przedmiotem ochrony jest także zwalczanie nieuczciwej konkurencji, obok klasycznie uznawanych za prawa własności przemysłowej: patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i oznaczeń pochodzenia lub nazw pochodzenia. Z kolei ustawa z 30 VI 2000 – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) normuje już tylko stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Prawo własności przemysłowej nie reguluje więc całości problematyki własności przemysłowej w znaczeniu przyjętym w konwencji paryskiej. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX