Kostański Piotr, Depozycjonowanie stron internetowych jako czyn nieuczciwej konkurencji

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/8/20-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Depozycjonowanie stron internetowych jako czyn nieuczciwej konkurencji

W ostatnim 20-leciu znaczna część światowego handlu i usług przeniosła się do środowiska internetowego, co spowodowało, że walka o klienta online staje się coraz bardziej bezwzględna. Internet temu sprzyja, gdyż oferuje więcej technicznych możliwości dotarcia do odbiorcy, lecz także zwiększa możliwości utrudnień ze strony konkurencyjnego przedsiębiorcy przez zakłócanie lub czynienie przekazu mniej atrakcyjnym. Nawet najlepiej przygotowana strona internetowa nie przysporzy przedsiębiorcy klientów, jeżeli nie znajdzie się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Uzyskanie wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania jest dzisiaj elementem gry rynkowej, ale przekracza jej granice, gdy przybiera postać działań zmierzających do obniżenia pozycji konkurenta w sposób nieuczciwy . Wtedy powinno być przedmiotem odpowiedniej reakcji prawnej i temu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX