Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt, w tym:
1)
niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;
2)
minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;
3)
niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków.
1.
Niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków stanowią następujące pomieszczenia:
1)
pomieszczenia podstawowe;
2)
pomieszczenia i urządzenia dodatkowe.
2.
Pomieszczenie podstawowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi:
1)
akwarium;
2)
akwaterrarium;
3)
basen;
4)
klatka;
5)
kotnik;
6)
terrarium;
7)
woliera;
8)
insektarium;
9)
wybieg.
3.
Pomieszczenie lub urządzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi pomieszczenie przeznaczone do:
1)
opieki weterynaryjnej zwierząt;
2)
reprodukcji, hodowli i przetrzymywania zwierząt poza obszarem ekspozycji;
3)
przetrzymywania zwierząt w okresie kwarantanny;
4)
odchowu młodych osobników;
5)
rehabilitacji zwierząt.
Pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt należy, w zależności od typu pomieszczenia, wyposażyć odpowiednio w urządzenia umożliwiające:
1)
wietrzenie;
2)
dostosowanie temperatury, wilgotności i oświetlenia do wymogów poszczególnych gatunków, a w indywidualnych przypadkach do potrzeb zwierząt, z uwzględnieniem ciężarnych samic oraz noworodków;
3)
ukrycie się zwierząt;
4)
utrzymywanie czystości;
5)
odprowadzanie nadmiaru wody;
6)
regularne usuwanie zużytej podściółki;
7)
regularną kontrolę jakości wody w akwariach i basenach;
8)
opiekę weterynaryjną;
9)
podawanie wody i karmy.
Minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków są określone w załączniku do rozporządzenia.
Niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków obejmują:
1)
odizolowanie od zwiedzających;
2)
odizolowanie od innych zwierząt w stadzie lub od samca - w przypadku gatunków, u których samice samodzielnie odchowują młode zwierzęta;
3)
umożliwienie odchowu młodych zwierząt w naturalnej grupie socjalnej;
4)
przygotowanie miejsca porodu, zniesienia lub wysiadywania jaj, inkubacji ikry lub dostarczenie materiału na budowę tych miejsc, budek lęgowych, skrzynek lęgowych lub pni z dziuplami;
5)
przygotowanie schronienia dla zwierząt z młodymi osobnikami.
Ogrody zoologiczne istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną dostosowane do warunków określonych w rozporządzeniu, w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MINIMALNE WARUNKI PRZESTRZENNE DLA HODOWLI I UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW LUB GRUP GATUNKÓW

Część 1. Ssaki
Grupa systematyczna1PowierzchniaNiezbędne wyposażenieUwagi
pomieszczenia zewnętrznego2pomieszczenia wewnętrznego3
STEKOWCE MONOTREMATA
dziobak Ornithorhynchus anatinus50 m2 dla pary20 m2 dla parybasen o podłożu żwirowym-
kolczatka australijska Tachyglossus aculeatus20 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnika--
prakolczatka Zaglossus20 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
TORBACZE MARSUPIALIA
OPOSY DIDELPHIDAE
gatunki z rodzaju Didelphis6 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 1,5 m
gatunki z rodzajów Lutreolina, Chironectes8 m2 dla osobnika + 25% dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla osobnika + 25% dla każdego kolejnego osobnikabasen o podłożu żwirowym-
gatunki z rodzajów Marmosa, Monodelphis, Lastodelphys, Metachirus, Philander, Caluromys, Caluromysiops, Glironia, Dromiciops4 m2 dla osobnika1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 1 m
ZBÓJNIKI CAENOLESTIDAE
gatunki z rodzajów zbójnik Caenolestes, Lestros, Rhyncholestes4 m2 dla osobnika1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się-
NIEŁAZY DASYURIDAE
gatunki z rodzajów Murexia, Neophascogale, Phascolosorex, Myoictis, Planigale, Antechinus, Ningaui, Sminthopsis, Antechinomys2 m2 dla osobnika0,3 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
gatunki z rodzajów Phascogale, Dasycercus, Dasyuroides2 m2 dla osobnika0,5 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
diabeł tasmański Sarcophilus harrisii5 m2 dla osobnika3 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
MRÓWKOŻERY MYRMECOBIIDAE
mrówkożer Myrmecobius fasciatus2 m2 dla osobnika2 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
KRETY WORKOWATE NOTORYCTIDAE
kret workowaty Notoryctes typhlops-1 m2 dla osobnikazapewnienie suchego piaszczystego podłoża umożliwiającego kopanie-
JAMRAJE PERAMELIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
PAŁANKI PETAURIDAE
gatunki z rodzajów Gymnobelideus, Dactylopsila-1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Petaurus-0,5 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów Schoinobates, Pseudocheirus-2 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
FALANGERY PHALANGERIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
MYSZY WORKOWATE BURRAMYIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla paryzapewnienie naturalnego podłoża umożliwiającego kopaniea) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m,

b) przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 25 %

KANGURY MACROPODIDAE
gatunki z rodzajów Hypsiprymnodon, Potorous, Bettongia, Aepyprymnus-8 m2 dla grupy do 5 osobnikówzapewnienie naturalnego podłoża umożliwiającego kopanie-
gatunki z rodzajów Thylogale, Perodorcas, Lagorchestes, Setonix, Lagostrophus, Dorcopsis, Dorcopsulus150 m2 dla grupy do 5 osobników10 m2 dla grupy do 5 osobników--
gatunki z rodzajów Petrogale, Wallabia, Onychogalea oraz Macropus agilis, Macropus irma, Macropus dorsalis, Macropus parryi, Macropus eugenii, Macropus parma, Macropus rufogriseus150 m2 dla grupy do 5 osobników10 m2 dla grupy do 5 osobników--
Macropus antelopinus, Macropus bernardus, Macropus fuliginosus, Macropus giganteus, Macropus robustus Macropus rufus250 m2 dla grupy do 5 osobników15 m2 dla grupy do 5 osobników--
gatunki z rodzaju Dendrolagus25 m2 dla pary10 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
KOALE PHASCOLARCTIDAE
koala Phascolarctos cinereus20 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania sięa) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 4 m,

b) pokarm - liście Eucalyptus sp.

WOMBATY VOMBATIDAE
wszystkie gatunki100 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie podłoża umożliwiającego kopanie-
OSTRONOGI TARSIPEDIDAE
ostronóg Tarsipes spenserae-1 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m
SSAKI ŁOŻYSKOWE PLACENTALIA
MRÓWKOJADY MYRMECOPHAGIDAE
mrówkojad olbrzymi Myrmecophaga tridactyla200 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie podłoża umożliwiającego kopanie-
gatunki z rodzajów Tamandua, Cyclopes20 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
LENIWCE BRADYPODIDAE
wszystkie gatunki-6 m2 dla pary wysokość minimum 2,5 mzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożaa) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m,

b) konieczne podwyższenie wilgotności powietrza

PANCERNIKI DASYPODIDAE
gatunki z rodzaju Tolypeutes, Zaedyus, Chlamydophorus, Bumeisteria-2 m2 dla pary--
gatunki z rodzaju Euphractus, Priodontes, Cabassous, Dasypus, Chaetophractus-4 m2 dla pary--
ALMIKI SOLENODONTIDAE
wszystkie gatunki8 m2 dla pary4 m2 dla pary--
TENREKI TENRECIDAE
gatunki z rodzajów Hemicentetes, Setifer, Desogale, Oryzorictes, Echinops, Microgale, Limnogale, Geogale, Micropotamogale-0,2 m2 dla osobnika-dla gatunków należących do Micropotamogale i Limnogale wymagany jest basen
gatunki z rodzajów Setifer, Tenrec, Potamogale-0,5 m2 dla osobnika-dla gatunków należących do Potamogale wymagany jest basen
ZŁOTOKRETY CHRYSOCHLORIDAE
wszystkie gatunki-0,5 m2 dla osobnika-głębokość podłoża nie mniej niż 50 cm
JEŻE ERINACEIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla pary--
RYJÓWKI SORICIDAE
wszystkie gatunki-0,5 m2 dla osobnika--
KRETY TALPIDAE
desmany Galemys pyreneicus, Desmana moschata10 m2 dla pary5 m2 dla parybasen-
pozostałe gatunki-1 m2 dla osobnika-głębokość podłoża nie mniej niż 50 cm
TUPAJE TUPAIIDAE
wszystkie gatunki1 m2 dla pary1 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 1,5 m
LOTOKOTY CYNOCEPHALIDAE
wszystkie gatunki-8 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
NIETOPERZE Z PODRZĘDU MEGACHIROPTERA
nietoperze mniejsze niż gatunki z rodzaju Rousettus-6 m2 dla grupy do 15 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
nietoperze nie mniejsze niż gatunki z rodzaju Rousettus-10 m2 dla grupy do 15 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
NIETOPERZE Z PODRZĘDU MICROCHIROPTERA
wszystkie gatunki-2 m2 dla grupy do 10 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża oraz kryjówek odpowiednich dla poszczególnych gatunkówwysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
LEMURKI CHEIROGALEIDAE
gatunki z rodzajów Allocebus i Microcebus z wyjątkiem Microcebus coquereli-1 m2 dla grupy do 6 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów Cheirogaleus, Phaner oraz Microcebus coquereli-2 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
LEMURY WŁAŚCIWE LEMURIDAE
gatunki z rodzajów Lemur, Eulemur, Varecia6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
gatunki z rodzajów Hapalemur, Lepilemur4 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika2 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
LEMURY LIŚCIOŻERNE INDRIIDAE
wszystkie gatunki15 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
LORI LORISIDAE
gatunki z rodzajów Arctocebus, Loris, Nycticebus, Perodicticus-1 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m
gatunki z rodzajów Galago, Euoticus, Galagoides-1,5 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Otolemur-3 m2 dla pary + 10% dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
PALCZAKI DAUBENTONIIDAE
palczak Daubentonia madagascariensis-6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
WYRAKI TARSIIDAE
wszystkie gatunki-6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
PAZURZATKI CALLITRICIDAE
wszystkie gatunki-2 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożadla pigmejek Saguinus pygmaeus minimalna pow. 1 m2
MAŁPY PŁAKSOWATE CEBIDAE
gatunki z rodzajów Callicebus, Saimiri, Pithecia, Chiropotes, Aotus, Cebus10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów czepiaki Ateles, Cacajao, Alouatta, Brachyteles, Lagothrix10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika8 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
MAŁPY MAKAKOWATE CERCOPITHECIDAE
gatunki z rodzaju koczkodany (Cercopithecus), Allenopithecus, Miopithecus, gerezy (Colobus), Procolobus, Pygathrix, Nasalis, Presbytis, Trachypithecus, Rhinopithecus, Macaca, Cercocebus, Theropithecus, Erythrocebus15 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
gatunki z rodzaju pawiany (Papio), Mandrillus25 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika20 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) wymagane pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
GIBBONY HYLOBATIDAE
wszystkie gatunki20 m2 dla pary +10% dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10% dla każdego dodatkowego osobnikaa) wymagane pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

a) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m,

b) w przypadku całodobowych wybiegów wyspowych zalecane budki z zadaszeniem

CZŁEKOKSZTAŁTNE PONGIDAE
szympans Pan troglodytes, bonobo Pan paniscus, goryl Gorilla gorilla orangutan Pongo pygmaeus100 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika20 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) wymagane pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 4 m
PSOWATE CANIDAE
gatunki z rodzaju Alopex, Vulpes, Dusicyon, Fennecus, Nyctereutes, Otocyon, Atelocynus, Cerdocyon, Speothos20 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika--
kojot Canis latrans, szakale Canis aureus, Canis mesomelas, Canis adustus, dingo Canis dingo50 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika-dla Speothos venaticus wymagany basen
cyjon Cuon alpinus, wilk grzywiasty Chrysocyon brachyurus100 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika--
wilk Canis lupus, likaon Lycaon pictus200 m2 dla pary + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika--
HIENY HYENIDAE
protel Proteles cristatus50 m2 na osobnika10 m2 na osobnika--
pozostałe gatunki80 m2 na osobnika + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika5 m2 na osobnika + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika--
NIEDŹWIEDZIOWATE URSIDAE
niedźwiedź polarny Thalarctos maritimus400 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika5 m2 na osobnika + 40 % dla każdego kolejnego osobnikaa) pomieszczenie wewnętrzne do oddzielania zwierząt podczas karmienia,

b) basen,

c) pomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania

-
niedźwiedź brunatny Ursus arctos, baribal Ursus americanus, niedźwiedź himalajski Selenarctos thibetanus100 m2 dla pary +40 % dla każdego kolejnego osobnika5 m2 na osobnika + 40 % dla każdego kolejnego osobnikapomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania-
niedźwiedź malajski Helarctos malayanus, niedźwiedź okularowy Tremarctos ornatus, wargacz Melursus ursinus100 m2 dla pary +40 % dla każdego kolejnego osobnika15 m2na osobnika + 40 % dla każdego kolejnego osobnikapomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania-
SZOPOWATE PROCYONIDAE
gatunki z rodzaju Bassariscus, Potos, Bassaricyon, Nasuella6 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikazapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów ostronosy Nasuai i szopy Procyon10 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika2 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikazapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
PANDY AILUROPODIDAE
panda mała Ailurus fulgens50 m2 dla osobnika-zapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
panda wielka Ailuropoda melanoleuca200 m2 na osobnika-zapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 3 m
ŁASICOWATE MUSTELIDAE
rosomak Gulo gulo, ratel Mellivora capensis, arirania Pteronura brasiliensis40 m2 na osobnika10 m2 na osobnikaa) pomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania,

b) dla ariranii wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 8 m2 na osobnika

rosomak nie wymaga pomieszczeń ogrzewanych
wydry z rodzajów Lutra, Lontra, Aonyx20 m2 na osobnika w tym basen5 m2 na osobnika - dotyczy gatunków ciepłolubnychwymagany basen o powierzchni nie mniej niż 2 m2 na osobnika-
gatunki z rodzaju Mustela, Vormela, Ictonyx, Poecilictis, Poecilogale, Spilogale2 m2 na osobnika1 m2 na osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się-
gatunki z rodzaju Martes, Eira, Galictis, Lyncodon, Melogale3 m2 na osobnika2 m2 na osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Meles, Taxidea, Arctonyx, Mydaus, Mephitis, Conephatus5 m2 na osobnika2 m2 na osobnikazapewnienie podłoża umożliwiającego kopanie-
kałan Enhydra lutris20 m2 basenu na osobnika-basenwymagany basen o głębokości nie mniej niż 1,5 m i wodzie o temperaturze niższej niż 18° C
ŁASZOWATE VIVERRIDAE
gatunki z rodzaju Poiana, Genetta, Viverricula, Salanoia Osbornictis, Prionodon, Nandinia, Arctogalidia, Paradoxurus, Paguma, Hemigalus, Chrotogale, Eupleres, Galidia, Galidictis, Mongotictis4 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika2 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikadla gatunków z rodzaju Galidia i Mongotictis -niezbędne gałęzie do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Viverra, Macrogalidia, Arctictis, Cynogale, Cryptoprocta, Fossa10 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika6 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikawymagane pomieszczenie do oddzielania dorosłego samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Herpestes, Suricata, Helogale, Dologale, Atilax, Mungos, Crossarchus, Ichneumia, Bdeogale, Rhynchogale, Cynictis, Paracynictis4 m2 na parę + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika1 m2 na parę + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) mangusty z rodzaju Atilax wymagają basenu,

b) surykatki i mangusty wymagają kryjówek

-
KOTOWATE FELIDAE
kot amurski Prionailurus bengalensis euptilura, kot chiński Felis bieti, kot górski Oncifelis guigna, kot andyjski Oreailurus jacobitus, manul Otocolobus manul, żbik Felis silvestris12 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika-zapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
kot bengalski Prionailurus bengalensis, kolokolo Oncifelis colocolo, kot arabski Felis margarita, kot marmurkowy Pardofelis marmorata, kot czarnołapy Felis nigripes, chaus Felis chaus, ocelot Leopardus pardalis, kot rdzawy Prionailurus rubiginosus, margaj Leopardus wiedii, jaguarundi Herpailurus yaguarundi, kot12 m 2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika6 m 2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się oraz kryjówekwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
argentyński Oncifelis geoffroyi
kot złoty Profelis aurata, kot borneański Catopuma badia, karakal Caracal caracal, serwal Leptailurus serval, kot azjatycki Catopuma temminckii, taraj Prionailurus viverrinus15 m 2 na parę + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika4 m 2 na parę + 20 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) zapewnienie urządzeń do wspinania się,

b) dla taraja wymagany basen

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
ryś Lynx lynx, ryś rudy Lynx rufus,ryś kanadyjski Lynx canadensis20 m2 na parę + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika-zapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
puma Puma concolor, pantera śnieżna Uncia uncia, lampart Panthera pardus, jaguar Panthera onca30 m2 na osobnika5 m2 na osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięPanthera onca zalecany basen
lew Panthera leo, tygrys Panthera tigris50 m2 na osobnika10 m2 na osobnikadla tygrysa zapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
gepard Acinonyx jubatus200 m2 na osobnika10 m2 na osobnikakonieczne pomieszczenie do oddzielenia samca-
UCHATKI OTARIIDAE
wszystkie gatunki50 m2 na osobnika-basen z częścią lądowągłębokość basenu nie mniej niż 2 m
MORSY ODOBENIDAE
mors Odobenus rosmarus200 m2 na osobnika-basen z częścią lądowąa) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) temperatura wody niższa niż 18° C

FOKI PHOCIDAE
słoń morski Mirounga sp.200 m2 na osobnika-basen z częścią lądowągłębokość basenu nie mniej niż 3 m
pozostałe gatunki60 m2 na osobnika-basen z częścią lądowągłębokość basenu nie mniej niż 1,5 m
DELFINY SŁODKOWODNE PLATANISTIDAE
wszystkie gatunki-200 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 40 m2basena) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

DELFINY DELPHINIDAE
wszystkie gatunki-200 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 80 m2basena) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

SYRENY SIRENIA
wszystkie gatunki-40 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 10 m2basena) głębokość basenu nie mniej niż 1,5 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

SŁONIE ELEPHANTIDAE
słoń indyjski Elaphas maximus, słoń afrykański Loxodonta africana150 m2 dla każdej samicy, 200 m2 dla samca30 m2 dla każdej samicy, 50 m2 dla samcaodrębne pomieszczenia dla każdego samcawymagany basen lub sadzawka błotna
GÓRALKI PROCAVIIDAE
wszystkie gatunki8 m2 dla pary + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika8 m2 dla pary + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikaurządzenie kryjówek dla zwierzątwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
SŁUPOZĘBNE TUBULIDENTATA
mrównik Orycteropus afer-20 m2 dla parypiaskownice-
KONIOWATE EQUIDAE
koń Przewalskiego Equus przewalskii, kułan Equus hemionus, kiang Equus kiang200 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika-wiata lub zadaszenie-
osioł dziki Equus africanus, zebra równikowa Equus burchelli, zebra górska Equus zebra, zebra Grevy'ego Equus grevyi200 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika5 m2 dla osobnikaa) wybieg o naturalnym podłożu,

b) odrębne pomieszczenia dla każdego samca

-
kuce i osły domowe100 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika---
TAPIRY TAPIRIDAE
wszystkie gatunki50 m2 dla osobnika6 m2 dla osobnika-wymagany basen
NOSOROŻCE RHINOCEROTIDAE
wszystkie gatunki600 m2 dla pary + 200 m2 dla każdego kolejnego osobnika30 m2 dla osobnika-dla gatunków azjatyckich niezbędny basen, dla gatunków afrykańskich wystarczająca jest kąpiel błotna
ŚWINIOWATE SUIDAE
dzik Sus scrofa100 m2 do 5 sztuk + 10 m2 dla każdego kolejnego osobnika-podłoże umożliwiające kopanie-
guziec Phacochoerus aethiopicus100 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika8 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
pozostałe gatunki50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
PEKARI TAYASSUIDAE
wszystkie gatunki50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
HIPOPOTAMY HIPOPOTAMIDAE
hipopotam karłowaty Hexaprotodon liberiensis100 m2 dla osobnika10 m2 dla osobnikabasen-
hipopotam nilowy Hipopotamus amphibius150 m2 dla pary + 30 % dla każdego kolejnego osobnika50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnikabasen-
WIELBŁĄDOWATE CAMELIDAE
dromader Camelus dromedarius, baktrian Camelus bactrianus300 m2 dla pary + 15 % dla każdego kolejnego osobnika---
lama Lama glama, alpaka Lama pacos, wikunia Lama vicugna, guanako Lama guanicoe100 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika---
ŻYRAFOWATE GIRAFFIDAE
żyrafa Giraffa camelopardalis500 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika50 m2 dla pary, + 20 % dla każdego kolejnego osobnika-wysokość pomieszczeń nie mniej niż 6 m
okapi Okapia johnstonii300 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika-wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
KANCZYLE TRAGULIDAE
wszystkie gatunki10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
PIŻMOWCE MOSCHIDAE
wszystkie gatunki50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika-wyposażenie pomieszczeń w skały i pnie drzew umożliwiające wspinanie się-
JELENIOWATE CERVIDAE
gatunki z rodzaju Hydropotes, Muntiacus, Elaphodus, Mazama, Pudu50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Capreolus, Odocoileus, Ozotoceros, Hippocamelus, Rangifer oraz Cervus axis, Cervus dama, Cervus mesopotamica, Cereus nippon, Cervus porcinus, Cervus kuhlii, Cervus calamianensis, Cervus timorensis100 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Blastoceros, Alces, Elaphurus i pozostałe z rodzaju Cervus200 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
WIDŁOROGI ANTILOCAPRIDAE
widłoróg Antilocapra americana200 m2 dla pary + 20% dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
PUSTOROGIE BOVIDAE
gatunki z rodzaju Cephalophus, Sylvicapra, Oreotragus, Madoqua, Ourebia, Raphiceros, Neotragus50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 25 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Pelea, Redunca, Aepyceros, Antilope, Antidorcas, Litocranius, Ammodorcas, Gazella, Procapra, Pantholops, Saiga, Tetraceros200 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Oreamnos, Capra, Ammotragus, Ovis, Pseudois, Budorcas, Hemitragus oraz Tragelaphus angasi, Tragelaphus buxtoni, Tragelaphus imberbis, Tragelaphus scriptus, Tragelaphus spekei, Bubalus mindorensis, Bubalus depressicornis, Bubalus quarelesi, Naemorhaedus, Capricornis, Rupicapra200 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikadla Ammotragus i Rupicapra wybieg w całości lub częściowo skalny-
gatunki z rodzaju Bos, Bison, Ovibos, Bubalus arnee500 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 40 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Addax, Oryx oraz Kobus leche, Kobus kob, Kobus vardoni, Kobus megaceros300 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 na osobnika--
gatunki z rodzaju Boselaphus, Synceros, Hippotragus, Connochaetes, Alcelaphus oraz Tragelaphus strepsiceros, Tragelaphus derbianus, Tragelaphus oryx, Tragelaphus euryceros, Damaliscus400 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 40 % dla każdego kolejnego osobnika--
ŁUSKOWCE PHOLIDOTA
Manis crassicaudata, Manis gigantea50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
pozostałe gatunki10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
GRYZONIE RODENTIA
wiewiórkowate Sciuridae, wiewiórkoloty Anomaluridae6 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika5 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń dla form nadrzewnych nie mniej niż 2,5 m
jeżozwierze Hystricidae, kolczaki Erethizontidae8 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika3 m2 dla pary + 30 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże urozmaicone pniami i konarami-
kapibara Hydrochaeris hydrochaeris50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla pary + 30 % dla każdego kolejnego osobnikabasen-
pakarana Dinomys branickii, aguti Dasyproctidae, hutie Capromyidae, grzywak Lophiomys imhausi, wiskacza Lagostomus maximus, postrzałka Pedetes capensis4 m 2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m 2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże urozmaicone pniami i konarami-
bóbr Castor25 m 2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika-basen-
sewel Aplodontia rufa, gatunki z rodzajów Cricetomys, Melomys, Uromys, Crateromys, Phloeomys, Hydromys, Chinchilla, Ctenomys-1 m 2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
pozostałe gatunki1 m 2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika0,2 m 2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
ZAJĘCZAKI LEPORIDAE
gatunki z rodzaju Ochotona1 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika0,5 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzajów Oryctolagus, Pentalagus, Romerolagus, Caprolagus, Sylvilagus, Nesolagus2 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika2 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
pozostałe gatunki6 m2 dla pary +30 % dla kolejnego osobnika3 m2 dla pary +30 % dla każdego kolejnego osobnika--
RYJOSKOCZKI MACROSCELIDIDAE
gatunki z rodzajów Pterodromus, Rhynchocyon-4 m2 dla pary +25 % dla każdego kolejnego osobnika-wysokość pomieszczenia nie mniej niż 1,5 m
pozostałe gatunki-1 m2 dla pary +50 % dla każdego kolejnego osobnika--

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Pomieszczenie zewnętrzne - rozumie się przez to klatkę, wolierę lub wybieg, w którym przetrzymywane zwierzę znajduje się pod wpływem warunków atmosferycznych.

3 Pomieszczenie wewnętrzne - rozumie się przez to klatkę lub wolierę, w której przetrzymywane zwierzę zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych.

Część 2. Ptaki

Grupa systematyczna1Wielkość pomieszczenia wewnętrznego2,4Wielkość pomieszczenia zewnętrznego3,4KryteriumUwagi
STRUSIE STRUTHIONIFORMES
STRUSIE STRUTHIONIDAE
struś - Struthio camelus16 m2400 m2-przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
NANDU RHEIFORMES
NANDU RHEIDAE
nandu szare - Rhea americana, nandu plamiste - Pterocnemia pennata8 m2200 m2-przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
KAZUAROWE CASUARIIFORMES
KAZUARY CASUARIIDAE
wszystkie gatunki8 m2100 m2powierzchnie dla 1 dorosłego ptakadla pary i podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 100 %
EMU DROMAIIDAE
emu - Dromaius novaehollandiae8 m2200 m2-przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
KIWI APTERYGIFORMES
KIWI APTERYGIDAE
wszystkie gatunki4 m220 m2powierzchnie dla 1 dorosłego ptakadla pary i podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 100 %
KUSACZE (KUSAKI) TINAMIFORMES
KUSACZE (KUSAKI) TINAMIDAE
wszystkie gatunki1 m22 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym dorosłym osobniku
1,5 m23 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmpomieszczenia większe o 25 %
2 m24 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m25 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 40 cm
PINGWINY SPHENISCIFORMES
PINGWINY SPHENISCIDAE
gatunki z rodzaju Eudyptula6 m216 m2dla grupy do 10 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 %
gatunki z rodzaju Aptenodytes12 m236 m2dla grupy do 10 ptakówpowierzchni,

b) przy każdym

pozostałe gatunki9 m224 m2dla grupy do 10 ptakówkolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 5 %
NURY GAVIIFORMES
NURY GAVIIDAE
wszystkie gatunki4 m224 m2-a) wymagany basen stanowiący do 90 % powierzchni,

b) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %

PERKOZY PODICIPEDIFORMES
PERKOZY PODICIPEDIDAE
wszystkie gatunki1 m26 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 40 cma) wymagany basen stanowiący do 90 % powierzchni,
1,5 m28 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 40-50 cmb) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 m212 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 50-60 cmwiększe o 25%
3 m216 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-70 cm
RURKONOSE PROCELLARIIFORMES
ALBATROSY DIOMEDEIDAE
wszystkie gatunki12 m236 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

BURZYKOWATE PROCELLARIIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

NAWAŁNIKOWATE HYDROBATIDAE
wszystkie gatunki4 m29 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

NURCE PELECANOIDIDAE
wszystkie gatunki4 m29 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

PEŁNOPŁETWE (WIOSŁONOGIE) PELECANIFORMES
FAETONY PHAETHONTIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

PELIKANY PELECANIDAE
Pelikan mały Pelecanus rufescens,

pelikan indyjski Pelecanus philippensis

12 m236 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym

pozostałe gatunki16 m250 m2dla grupy do 6 ptakówkolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %
GŁUPTAKI SULIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

KORMORANY PHALACROCORACIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2dla grupy do 6 osobników, gdzie długość ciała osobnika jest mniejsza od 60 cma) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku

8 m225 m2dla grupy do 6 osobników, gdzie długość ciała osobnika wynosi co najmniej 60 cmpomieszczenia większe o 5 %
WĘŻÓWKI ANHINGIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

FREGATY FREGATIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

BRODZĄCE CICONIIFORMES
CZAPLOWATE ARDEIDAE
wszystkie gatunki4 m29 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 40 cma) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,
6 m216 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cmb) przy każdym kolejnym osobniku z gatunków
8 m225 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-90 cmkolonijnych pomieszczenia większe o 10 %
12 m236 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 90 cm
WARUGI SCOPIDAE
waruga Scopus umbretta8 m225 m2-a) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %

TRZEWIKODZIOBY BALAENICIPITIDAE
trzewikodziób Balaeniceps rex20 m265 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
BOCIANOWATE CICONIIDAE
wszystkie gatunki12 m236 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 95 cma) wskazany basen,

b) przy każdym kolejnym osobniku

16 m250 m2gdy długość ciała osobnika wynosi co najmniej 95 cmz gatunków kolonijnych oraz nielęgowych bocianów białych (Ciconia ciconia) pomieszczenia większe o 5 %
IBISOWATE THRESKIORNITHIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 60 cma) wskazany basen,

b) przy każdym kolejnym osobniku

8 m225 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-90 cmz gatunków kolonijnych (Threskiornis, Geronticus,
12 m236 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 90 cmEudocimus, Plegadis, Ajaja, Platalea minor,

P. alba) pomieszczenia większe o 5 %

FLAMINGI PHOENICOPTERIDAE
gatunki z rodzaju Phoeniconaias9 m224 m2dla grupy do 10 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni,

b) przy każdym

pozostałe gatunki12 m236 m2dla grupy do 10 ptakówkolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %
BLASZKODZIOBE ANSERIFORMES
SKRZYDŁOSZPONY ANHIMIDAE
wszystkie gatunki12 m236 m2-wskazany basen
KACZKOWATE ANATIDAE
wszystkie gatunki1 m26 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 40 cma) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,
1,5 m28 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 40-50 cmb) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
2 m212 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 50-60 cmwiększe o 10 %
3 m216 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-70 cm
4 m224 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 70-100 cm
6 m236 m2gdy długość ciała samca przekracza

100 cm

PTAKI DRAPIEŻNE FALCONIFORMES
KONDOROWATE CATHARTIDAE
wszystkie gatunki2 m24 x 4 x 3gdy długość ciała osobnika nie przekracza 80 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m25 x 5 x 4gdy długość ciała samca wynosi co najmniej 80 cmwiększe o 25 %
RYBOŁOWY PANDIONIDAE
rybołów Pandion haliaetus3 m24 x 3 x 3-przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %
JASTRZĘBIOWATE ACCIPITRIDAE
wszystkie gatunki1 m22 x 1 x 2gdy długość ciała samicy nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
1,5 m22 x 2 x 2gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 25 %
2 m23 x 2 x 2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m24 x 2 x 2gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 50-60 cm
4 m24 x 4 x 3gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 60-80 cm
5 m25 x 4 x 3gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 80-100 cm
6 m25 x 5 x 4gdy długość ciała samicy przekracza

100 cm

SEKRETARZE SAGITTARIIDAE
sekretarz Sagittarius serpentarius20 m265 m2-
SOKOŁOWATE FALCONIDAE
wszystkie gatunki1 m22 x 1 x 2dla pary gdzie, długość ciała samicy nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
1,5 m22 x 2 x 2dla pary gdzie, długość ciała samicy zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 25 %
2 m23 x 2 x 2dla pary gdzie, długość ciała samca zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m24 x 2 x 2dla pary gdzie, długość ciała samicy zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała samicy przekracza

50 cm

GRZEBIĄCE GALLIFORMES
NOGALE MEGAPODIIDAE
wszystkie gatunki1 m24 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 40 cm-
1,5 m26 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 40-60 cm
2 m28 m2gdy długość ciała samca przekracza

60 cm

CZUBACZE CRACIDAE
wszystkie gatunki1,5 m26 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 60 cm-
2 m28 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-75 cm
3 m210 m2gdy długość ciała samca przekracza

75 cm

INDYKI MELEAGRIDIDAE
gatunki z rodzaju Meleagris2 m28 m2przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
GŁUSZCOWATE TETRAONIDAE
wszystkie gatunki-6 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 45 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
8 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 45-60 cmwiększe o 10 %
16 m2gdy długość ciała samca przekracza

60 cm

PRZEPIÓRY ODONTOPHORIDAE
wszystkie gatunki0,5 m21 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
0,5 m22 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 10 %
1 m24 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 30 cm
KUROWATE PHASIANIDAE
wszystkie gatunki0,5 m21 m2gdy długość osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku
0,5 m22 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmpomieszczenia większe o 10 %
1 m24 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 30-45 cm oraz gatunki należące do rodzaju Galllus
1,5 m26 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 45-60 cm oraz gatunki należące do rodzajów Chrysolophus, Lophura, Phasianus, Polyplectron, Syrmaticus
2 m28 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm oraz Catreus wallichii
3 m210 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 80 cm
PERLICE NUMIDIDAE
wszystkie gatunki1 m24 m2gdy długość osobnika nie przekracza 45 cmprzy każdym kolejnym osobniku
1,5 m26 m2gdy długość osobnika ma co najmniej 45 cmpomieszczenia większe o 10 %
HOACYNY OPISTHOCOMIFORMES
HOACYNY OPISTHOCOMIDA
hoacyn Opisthocomus hoazin12 m212 m2-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25%,

b) wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 3 m

ŻURAWIOWE GRUIFORMES
MADAGASKARNIKI MESITORNITHIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
PRZEPIÓRNIKI TURNICIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
ŻURAWIE GRUIDAE
wszystkie gatunki16 m250 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 120 cm-
20 m265 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 120 cm
BEKAŚNICE ARAMIDAE
bekaśnica Aramus guarauna16 m216 m2--
GRUCHACZE PSOPHIIDAE
wszystkie gatunki8 m28 m2--
CHRUŚCIELE RALLIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m26 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-35 cmwiększe o 25%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 %

8 m28 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-50 cmpowierzchni
12 m212 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PERKOŁYSKI HELIORNITHIDAE
wszystkie gatunki12 m212 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
KAGU RHYNOCHETIDAE
kagu Rhynochetos jubatus12 m212 m2--
SŁONECZNICE EURYPYGIDAE
słonecznica Eurypyga helias8 m28 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
KARIAMY CARIAMIDAE
wszystkie gatunki12 m280 m2--
DROPIE OTIDIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 60 cm-
12 m236 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-90 cm
16 m250 m2gdy długość ciała samca ma co najmniej 90 cm
SIEWKOWE CHARADRIIFORMES
DŁUGOSZPONY JACANIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2-wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni
ZŁOTOSŁONKI ROSTRATULIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
KRABOŻERY DROMADIDAE
krabożer Dromas ardeola6 m26 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
OSTRYGOJADY HAEMATOPODIDAE
wszystkie gatunki6 m26 m2dla grupy do 6 ptakówa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

IBISODZIOBY IBIDORHYNCHIDAE
ibisodziób Ibidorhyncha struthersii6 m26 m2dla grupy do 6 ptakówa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

SZCZUDŁONOGI RECURVIROSTRIDAE
wszystkie gatunki6 m26 m2dla grupy do 6 ptakówa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

KULONY BURHINIDAE
wszystkie gatunki8 m28 m2--
ŻWIROWCOWATE GLAREOLIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

SIEWKOWATE CHARADRIIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m26 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cmwiększe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

BEKASOWATE SCOLOPACIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m26 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-45 cmwiększe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 %

8 m28 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 45 cmpowierzchni
DROPIATKI PEDIONOMIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
ANDÓWKI THINOCORIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
POCHWODZIOBY CHIONIDAE
wszystkie gatunki6 m24 m2--
WYDRZYKI STERCORARIIDAE
wszystkie gatunki4 x 3 x 34 x 3 x 3--
MEWY LARIDAE
wszystkie gatunki2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 50 %

4 x 2 x 24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cmpowierzchni
4 x 3 x 34 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
4 x 4 x 34 x 4 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
RYBITWY STERNIDAE
wszystkie gatunki2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
3 x 2 x 2 3 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 10 %,

b) wymagany basen stanowiący do 50 %

4 x 2 x 24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cmpowierzchni
4 x 3 x 34 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
BRZYTWODZIOBY RYNCHOPIDAE
wszystkie gatunki4 x 2 x 24 x 2 x 2-wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni
ALKI ALCIDAE
wszystkie gatunki2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
4 x 2 x 24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 10 %,

b) wymagany basen stanowiący do 25 %

4 x 3 x 34 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cmpowierzchni
STEPÓWKI PTEROCLIFORMES
STEPÓWKI PTEROCLIDAE
wszystkie gatunki1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 35 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cmwiększe o 25 % w okresie lęgowym oraz o 10 % dodatkowej powierzchni poza okresem lęgowym
GOŁĘBIOWE COLUMBIFORMES
GOŁĘBIOWATE COLUMBIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,40,8 x 0,4 x 0,4gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cmwiększe o 25 % w okresie lęgowym oraz o 10 %
1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-35 cmdodatkowej powierzchni poza okresem lęgowym
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-45 cm
3 x 1 x 23 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 45-60 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
PAPUGOWE PSITTACIFORMES
KAKADU CACATUIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 35 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,5 x 1 x 1,51,5 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-40 cmwiększe o 50 %
2 x 1 x 22 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PAPUGOWATE PSITTACIDAE
LORY LORIINAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 x 1 x 12 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 50 %
PAPUGI PSITTACINAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,40,8 x 0,4 x 0,4gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze gatunków żyjących
1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cmw stadach pomieszczenia większe o 10 %
1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-40 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cm
3 x 1 x 23 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 80 cm
KUKUŁKOWE CUCULIFORMES
TURAKOWATE MUSOPHAGIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 60 cm-
3 x 1,5 x 23 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
KUKUŁKOWATE CUCULIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
3 x 1,5 x 23 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
SOWY STRIGIFORMES
PŁOMYKÓWKOWATE TYTONIDAE
wszystkie gatunki1,5 m22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmdla każdego kolejnego osobnika pomieszczenia
2 m23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 20 %
2,5 m24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PUSZCZYKOWATE STRIGIDAE
wszystkie gatunki1 m22 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmdla każdego kolejnego osobnika pomieszczenia
1,5 m22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 20 %
2 m23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
4 m24 x 4 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
LELKOWE CAPRIMULGIFORMES
TŁUSZCZAKI STEATORNITHIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2--
ZMIERZCHNIKI (SOWNIKI) AEGOTHELIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
ZMROCZNIKI PODARGIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
NOCOLOTY NYCTIBIIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
LELKOWATE CAPRIMULGIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
JERZYKOWE APODIFOEMES
JERZYKOWATE APODIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
CZUBIKI HEMIPROCNIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
KOLIBRY TROCHILIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 10 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 10-15 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
CZEPIGI COLIIFORMES
CZEPIGI COLIIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 11,2 x 0,5 x 1-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
TROGONY TROGONIFORMES
TROGONY TROGONIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
KRASKOWE CORACIIFORMES
ZIMORODKOWATE ALCEDINIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
PŁASKODZIOBKI TODIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
PIŁODZIOBY MOMOTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-35 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cm
ŻOŁNY MEROPIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cm
KRASKI CORACIIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
ZIEMNOKRASKI BRACHYPTERACIIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
KUROLE LEPTOSOMATIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2--
DUDKI UPUPIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
SIERPODUDKI PHOENICULIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 11,2 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
DZIOBOROŻCE BUCEROTIDAE
wszystkie gatunki z wyjątkiem rodzaju dzioborogi Bucorvus2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 40 cm-
2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 80 cm
gatunki z rodzaju dzioborogi Bucorvus12 m236 m2--
DZIĘCIOŁOWE PICIFORMES
ZŁOTOPIÓRY GALBULIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika przekracza 25 cm
DRZYMY BUCCONIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
BRODACZE CAPITONIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
MIODOWODY INDICATORIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
TUKANY RAMPHASTIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 40 cm-
2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-55 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 55 cm
DZIĘCIOŁOWATE PICIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm -
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
WRÓBLOWE PASSERIFORMES
SZEROKODZIOBY EURYLAIMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
TĘGOSTERY DENDROCOLAPTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
GARNCARZOWATE FURNARIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
MRÓWKOWODY FORMICARIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
MRÓWKOŻERY CONOPOPHAGIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
KRYTONOSY RHINOCRYPTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cmwiększe o 50 %
TYRANKOWATE TYRANNIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-35 cm
2 x 1 x 12 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cm
GÓRZYKI PIPRIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cmwiększe o 50 %
BŁAWATNIKI COTINGIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
OSTRODZIOBY OXYRUNCIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
ZIOŁOSIEKI PHYTOTOMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
KURTACZKI PITTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 1 x 1,51,2 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 22 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 x 1,5 x 2,52 x 1,5 x 2,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 22 cmwiększe o 50 %
BARGLIKI ACANTHISITTIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,8 x 0,51 x 0,8 x 0,5--
BRODAWNIKI PHILEPITTIDAE
wszystkie gatunki1 x 1 x 0,51 x 1 x 0,5--
LIROGONY MENURIDAE
wszystkie gatunki4 x 2 x 24 x 2 x 2--
GĄSZCZAKI ATRICHORNITHIDAE
wszystkie gatunki2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5--
SKOWRONKI ALAUDIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
JASKÓŁKOWATE HIRUNDINIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PLISZKOWATE MOTACILLIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
LISZKOJADY CAMPEPHAGIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 25 %
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
BILBILE PYCNONOTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 25 %
TURKUŚNIKI IRENIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 25 %
DZIERZBOWATE LANIIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 25 %
WANGI VANGIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
JEMIOŁUSZKOWATE BOMBYCILLIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PALMOWCE DULIDAE
palmowiec Dulus dominicus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5--
PLUSZCZE CINCLIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5-wskazany basen
STRZYŻYKI TROGLODYTIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PRZEDRZEŹNIACZE MIMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 1 x 0,81,6 x 1 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cmwiększe o 25 %
PŁOCHACZE PRUNELLIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
DROZDOWATE TURDIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
ZIEMNODROZDY ORTHONYCHIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
TYMALIOWATE TIMALIIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
OGONIATKI PANURIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
SĘPOWRONKI PICATHARTIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
SIWUSZKI POLIOPTILIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
POKRZEWKOWATE SYLVIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
MUCHOŁÓWKI MUSCICAPIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
KRĘPACZKI PLATYSTEIRIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
CHWOSTKI MALURIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cm
BUSZÓWKOWATE ACANTHIZIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
MONARKOWATE MONARCHIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
GWIZDACZOWATE EOPSALTRIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
FLETÓWKI PACHYCEPHALIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
RANIUSZKI AEGITHALIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
REMIZY REMIZIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
SIKORY PARIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
KOWALIKOWATE SITTIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
PEŁZACZOWATE CERTHIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
FILIPIŃCZYKI RHABDORNITHIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
KOROŁAZY CLIMACTERIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5--
KWIATÓWKI DICAEIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
NEKTARNIKI NECTARINIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
SZLARNIKI ZOSTEROPIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
MIODOJADY MELIPHAGIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
TRZNADLOWATE EMBERIZIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
CUKRZYKI COEREBIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
LASÓWKI PARULIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
HAWAJKI DREPANIDIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
WIREONKOWATE VIREONIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5--
KACYKOWATE ICTERIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
ŁUSZCZAKI FRINGILLIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
ASTRYLDY ESTRILDIDAE
wszystkie gatunki0,5 x 0,4 x 0,50,5 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 10 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 10-15 cm
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
WIKŁACZOWATE PLOCEIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika przekracza 20 cm
SZPAKOWATE STURNIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika przekracza 40 cm
WILGI ORIOLIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
DRONGO DICRURIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
KORALNIKI CALLAEIDAE
wszystkie gatunki2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2--
GRALINY GRALLINIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
OSTROLOTY ARTAMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,81,2 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 1 x 11,6 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cm
SROKACZE CRACTICIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
ALTANNIKI PTILONORHYNCHIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 1 x 11,6 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
PTAKI RAJSKIE PARADISAEIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
KRUKOWATE CORVIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Pomieszczenie wewnętrzne - rozumie się przez to klatkę lub wolierę, w której przetrzymywane zwierzę zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych.

3 Pomieszczenie zewnętrzne - rozumie się przez to klatkę, wolierę lub wybieg, w którym przetrzymywane zwierzę znajduje się pod wpływem warunków atmosferycznych.

4 W m2 lub konkretnych wymiarach (długość x szerokość x wysokość, podane w metrach) - dla pary ptaków danego gatunku (jeśli w kolumnie "Kryterium" nie podano inaczej).

Część 3. Gady

a. Żółwie

Grupa systematyczna1Wielkość terrarium dla 1 osobnika2Poziom wody w basenie3Temperatura pod źródłem ciepła (° C)Uwagi4Uwarunkowania socjalne
ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE CHELONIA CRYPTODIRA
ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE CARETTOCHELYIDAE
żółw dwupazurzasty Caretochelys insculpta52-żółw słodkowodny przypominający żółwie morskie, roślinożerny, pokarm zwierzęcy, temperatura wody 24°C, agresywnypara
ŻÓŁWIE MORSKIE CHELONIIDAE
wszystkie gatunki102-roślinożerne/wszystokożernegrupa
SKORPUCHOWATE CHELYDRIDAE
żółw jaszczurowaty Chelydra serpentina3żółw, leżąc na dnie zbiornika, musi sięgać nozdrzami powyżej wody-wszystkożerny, agresywny, wodny tryb życiapojedynczo
żółw sępi Macroclemys temminckii32-pokarm zwierzęcy, kanibalizm, wyłącznie wodny tryb życiapojedynczo
ŻÓŁWIE SKÓRZASTE DERMOCHELYIDAE
żółw skórzasty Dermochelys coriacea---żółw morski o najmniej poznanej biologii-
ŻÓŁWIE BŁOTNE EMYDIDAE
żółw środkowochiński Chinemys reevesii5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcygrupa
żółw malowany Chrysemys picta5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnygrupa
żółw cętkowany Clemmys guttata5135wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara
żółw leśny Clemmys insculpta6135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/ grupa
żółw sundajski Cuora amboinensis4235głównie wodny tryb życia, pokarm roślinny, a w terrarium również zwierzęcypara/ grupa
Cuora flavomarginata4135lądowo-wodny tryb życia, pokarm roślinny i zwierzęcypara
Cuora galbinifrons4135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/ grupa
żółw trójpręgi Cuora trifasciata4235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcypara
żółw białobrewy Cyclemys dentata4235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożernygrupa
żółw błotny Emys orbicularis5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcypara/ grupa
Geoemyda spengleri4135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo /para
gatunki z rodzaju Graptemys5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy, głównie ślimakigrupa
gatunki z rodzaju Heosemys5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/ grupa
gatunki z rodzaju Kachuga5235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożerny, Kachuga tecta roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Mauremys5235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożerny z przewagą pokarmu zwierzęcegopara/ grupa
gatunki z rodzaju Melanochelys4235M. tricarinata - lądowy, wszystkożerny; M.trijuga - wodno-lądowy, roślinożernygrupa
Ocadia sinensis5235głównie wodny tryb życia, pokarm roślinnygrupa
gatunki z rodzaju Pseudemys5235wodno-lądowy tryb życia, głównie roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Rhinoclemmys5135roślinożerne, wodno-lądowy tryb życiagrupa
Sacalia bealei5235wodno-lądowy tryb życia, głównie roślinożernygrupa
żółw gruboszyi Siebenrockiella crassicollis4235wodny tryb życia, pokarm zwierzęcygrupa
terapena karolińska Terrapene carolina5135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo /para/ grupa
terapena ozdobna Terrapene ornata5145głównie lądowy tryb życia - część lądowa zajmuje 70 % powierzchni terrarium, część wodna 30%, pokarm zwierzęcypojedynczo /para/ grupa
gatunki z rodzaju Trachemys5235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożernygrupa
ŻÓŁWIE PIŻMOWE KINOSTERNIDAE
Claudius angustatus42-wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Kinosternon42-wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Sternotherus42-wodny tryb życia, pokarm zwierzęcypojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Staurotypus32-wodny tryb życia, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo
ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE PLATYSTERNIDAE
żółw wielkogłowy Platysternon magacephalum3135wodny tryb życia, preferuje wodę o temperaturze 12-17°C, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo
ŻÓŁWIE LĄDOWE TESTUDINIDAE
Chersina angulata6-45roślinożernypara
żółw żabuti Geochelone carbonaria6-45roślinożerny, padlinożerny, naczynie z wodągrupa
żółw chilijski Geochelone chilensis6-45roślinożernygrupa
żółw brazylijski Geochelone denticulata6-45roślinożerny, padlinożerny, naczynie z wodągrupa
żółw gwiaździsty Geochelone elegans6-45roślinożerny, padlinożerny, naczynie z wodągrupa
żółw słoniowy Geochelone gigantea6-45roślinożerny, padlinożernygrupa
żółw lamparci Geochelone pardalis6-45roślinożernygrupa
żółw pustynny Geochelone sulcata6-45roślinożernygrupa
żółw promienisty Geochelone radiata6-45roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Homopus5-45roślinożernygrupa
żółw żółtogłowy Indotestudo elongata6-45roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Kinixys6-45wszystkożerny, naczynie z wodągrupa
żółw Torniera Malacochersus tornieri5-35wszystkożernypara
gatunki z rodzaju Manouria5-35roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Psammobates4-45roślinożernygrupa
żółw pajęczy Pyxis arachnoides5-45roślinożernygrupa
żółw marokański Testudo graeca4-45roślinożernygrupa
żółw iberyjski Testudo graeca (z Europy i Azji Mniejszej)4-45roślinożernygrupa
żółw grecki Testudo hermanni4-45roślinożernygrupa
żółw stepowy Testudo horsfieldi4-45roślinożernygrupa
żółw egipski Testudo kleinmanni4-45roślinożernygrupa
żółw peloponeski Testudo marginata4-45roślinożernygrupa
ŻÓŁWIAKI TRIONYCHIDAE
gatunki z rodzajów Amyda, Apalone, Aspideretes, Chitra, Cyclanorbis, Cycloderma, Dogania, Lissemys, Nilssonia, Palea, Pelochelys, Pelodiscus, Rafetus, Trionyx51,535wodny i wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinny, temperatura wody 23 °Cpojedynczo /para/ grupa
ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE CHELONIA PLEURODIRA
ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE CHELIDAE
gatunki z rodzaju Chelodina5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcygrupa
matamata Chelus fimbriatus42-wodny tryb życia, pokarm zwierzęcypojedynczo /para
gatunki z rodzaju Elseya5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Emydura5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/ grupa
gatunki z rodzaju Hydromedusa4235wodny tryb życia, pokarm zwierzęcypara/ grupa
gatunki z rodzaju Phrynops5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo/ grupa
gatunki z rodzaju Platemys4135wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/ grupa
gatunki z rodzaju Acanthochelys4135wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/ grupa
PELOMEDUZOWATE PELOMEDUSIDAE
gatunki z rodzaju Pelomedusa subrufa4235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcyzalecany stosunek płci: 1.2 (1 samiec 2 samice)
gatunki z rodzaju Pelusios4235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernezalecany stosunek płci: 1.2 (1 samiec 2 samice)
gatunki z rodzaju Podocnemis5235Podocnemis expansa osiąga ponad 1 m długości, wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo /para/ grupa

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Długość terrarium oblicza się, mnożąc długość pancerza osobnika przez cyfrę podaną dla poszczególnych taksonów, szerokość terrarium stanowi 1/2 wyliczonej długości

3 Głębokość wody w basenie oblicza się przez pomnożenie szerokości pancerza osobnika przez cyfrę podaną dla poszczególnych taksonów.

4 Dla kolejnego osobnika pomieszczenie większe o 20%.

b. Krokodyle

Grupa systematycznaWielkość terrarium dla jednego osobnika1Temperatura wody i powietrza w terrarium (°C)Temperatura pod źródłem ciepła w części lądowej terrarium (°C)Uwarunkowania socjalneUwagi
KROKODYLE CROCODYLIA
wszystkie gatunki oprócz aligatora chińskiego Alligator sinensisczęść lądowa:

1,1 x 1,1;

część wodna:

1,2 x 1,1 x 0,2

wody 25nie wyższa niż 40para lub grupa: samiec i kilka samicprzegrody widokowe i kryjówki, organizacja przestrzeni umożliwiająca separację osobników, dla Alligator mississippiensis możliwe schłodzenie podczas zimy do temperatury 15 °C
aligator chiński

Alligator sinensis

część lądowa:

1,1 x 1,1;

część wodna:

1,2 x 1,1 x 0,2

wody 22nie wyższa niż 35para lub grupa: samiec i kilka samicprzegrody widokowe i kryjówki, organizacja przestrzeni umożliwiająca separację osobników, schłodzenie podczas zimy do temperatury 10-15 °C

Objaśnienie:

1 Długość i szerokość części lądowej terrarium oraz długość, szerokość i głębokość części wodnej otrzyma się przez pomnożenie liczb określonych dla odpowiednich taksonów przez całkowitą długość ciała osobnika. Dla kolejnego osobnika powierzchnia większa o 50%.

c. Jaszczurki, z wyjątkiem kameleonów

Grupa systematyczna1Wielkość terrarium dla pary2Temperatura w terrarium (°C)Temperatura pod źródłem ciepła

(°C)

Uwagi3
AGAMOWATE AGAMIDAE
gatunki z rodzaju Physignatus5 x 2,5 x 42545basen, wilgotne podłoże, gałęzie
agama kołnierzowa Chlamydosaurus kingii5 x 3 x 52545konary do wspinania się
gatunki z rodzaju Hydrosaurus4 x 3 x 32545basen, wilgotne podłoże, gałęzie
agama zwyczajna Agama agama5 x 3 x 42545skały do wspinania się
hardun Agama stellio5 x 3 x 42045skały
gatunki z rodzaju biczogon Uromastyx4 x 3 x 2,52750mocne oświetlenie, kryjówki, głębokie podłoże
gatunki z rodzaju Pogona5 x 3 x 32550korzenie, kryjówki
gatunki z rodzaju Ctenophorus5 x 4 x 42550podłoże do kopania
gatunki z rodzaju Japalura5 x 4 x 52245kryjówki, roślinność, dużo wody do picia
gatunki z rodzajów Calotes, Gonocephalus4 x 3 x 52545roślinność, konary, mały basen
gatunki z rodzaju Draco150 x 80 x 150 cm2845dużo roślin, duża wilgotność, regularne spryskiwanie
gatunki z rodzaju Leiolepis5 x 3 x 32545suche terrarium, głębokie podłoże, spryskiwanie
krągłogłówki Phrynocephalus5 x 5 x 33055głębokie podłoże, mocne oświetlenie
JASZCZURKOWATE LACERTIDAE
gatunki z rodzajów Podarcis, Gallotia oraz Lacerna, z wyjątkiem Lacerta saxicola6 x 4 x 42345kryjówki, gałęzie
gatunki z rodzaju Algyroides oraz Lacerta saxicola6 x 4 x 41840podłoże wilgotne w części terrarium
gatunki z rodzajów Ophisops, Eremias, Acanthodactylus6 x 4 x 32545podłoże do kopania
PADALCOWATE ANGUIDAE
padalec Anguis fragilis2 x 1 x 1,51835kryjówki, podłoże wilgotne w części terrarium
żółtopuzik Ophisaurus apodus1,5 x 1,0 x 0,752040kryjówki, podłoże wilgotne w części terrarium
LEGWANY IGUANIDAE
gatunki z rodzaju Iguana4 x 2,5 x 3,52545basen, konary, rośliny
gatunki z rodzaju legwan skalny Ctenosaura4 x 2,5 x 2,52845konary, konieczne kryjówki
gatunki z rodzaju legwan antylski Cyclura4 x 2,5 x 2,52845kryjówki, konary
gatunki z rodzaju Sauromalus5 x 3 x 32545konieczne kryjówki, skały
gatunki z rodzaju Dipsosaurus5 x 3 x 32550konieczne podłoże do kopania jaskiń
gatunki z rodzaju Brachylophus5 x 3 x 52545basen, wilgotne podłoże, konary
gatunki z rodzaju bazyliszek Basiliscus5 x 3 x 42545basen, konieczne rośliny zielone, gałęzie
gatunki z rodzaju Corytophanes4 x 3 x 52540gałęzie, rośliny zielone
gatunki z rodzajów Sceleporus, Liolaemus, Tropidurus, Uta5 x 4 x 42040skały, konary, korzenie
gatunki z rodzajów legwanik obrożny Crotaphytus6 x 4 x 43050kryjówki, skały
gatunki z rodzajów Uma, Callisaurus, Holbrookia, Leiocephalus6 x 4 x 42550kryjówki, mocne oświetlenie
gatunki z rodzaju Urosaurus5 x 4 x 62545skały, gałęzie, kryjówki
gatunki z rodzaju legwan madagaskarski Oplurus6 x 4 x 52345ściany do wspinania się, wymagane kryjówki
gatunki z rodzaju Chalarodon8 x 5 x 42550mocne oświetlenie, piaszczyste podłoże
gatunki z rodzaju anolis Anolis6 x 6 x 82035rośliny zielone
gatunki z rodzaju frynosoma Phrynosoma8 x 5 x 42545piasek w podłożu, skały
JASZCZURKI GUZOWATE XENOSAURIDAE
Shinisaurus crocodilurus5 x 4 x 32035basen stanowiący 1/2 powierzchni terrarium, kryjówki, elementy do wspinania się
SCYNKOWATE SCINCIDAE
gatunki z rodzaju Tiliqua, z wyjątkiem Tiliqua gerrardii5 x 3 x 32540kryjówki
Tiliqua gerrardii4 x 3 x 42440wilgotne terrarium, żywi się ślimakami
Trachydosaurus rugosus5 x 4 x 32240kryjówki
gatunki z rodzaju Egernia5 x 3 x 32545kryjówki, miejsca do wspinania się
scynk salomoński Corucia zebrata4 x 3 x 52540wilgotne podłoże, kryjówki, konary do wspinania się, grubsze od tułowia zwierzęcia
gatunki z rodzaju mabuja Mabuya6 x 4 x 32345kryjówki
gatunki z rodzaju Eumeces5 x 4 x 32545kryjówki
gatunki z rodzajów Chalcides, Scincus4 x 3 x 32545konieczne podłoże do kopania
gatunki z rodzaju Dasia4 x 4 x 52540wilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
GEKONOWATE GEKKONIDAE
gatunki z rodzajów Tarentola, Diplodactylus, Oedura7 x 6 x 82235kryjówki, miejsca do wspinania się
gatunki z rodzajów Eublepharis, Coleonyx, Nephrurus5 x 3 x 32335podłoże do kopania, kryjówki
gatunki z rodzajów Gehyra, Hemidactylus6 x 6 x 72535wilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
gatunki z rodzajów Gekko, Uroplatus, Rhacodactylus4 x 3 x 42030wilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
gatunki z rodzajów Nactus, Paroedura4 x 3 x 22035podłoże do kopania, kryjówki
gatunki z rodzajów Phelsuma, Gonatodes, Lygodactylus,5 x 4 x 62540rośliny, gałęzie, wilgotne kryjówki, podłoże
gatunki z rodzajów Quedenfeldtia, Ptyodactylus6 x 5 x 82040ściany do wspinania się, kryjówki
JASZCZURKI KOLCZASTE CORDYLIDAE
gatunki z rodzajów Pseudocordylus, Cordylus, Platysaurus5 x 3 x 42245kryjówki, elementy do wspinania się
szyszkowiec olbrzymi Cordylus giganteus5 x 3 x 32540podłoże do kopania, kryjówki
gatunki z rodzajów Gerrhosaurus, Zonosaurus5 x 3 x 32545kryjówki, możliwość wspinania się
WARANY VARANIDAE
waran indyjski Varanus indicus, waran szmaragdowy

Varanus prasinus

4 x 3 x 3

5 x 3 x 5

2545kryjówki, możliwość wspinania się, wilgotność powietrza 70-80 %, duży basen dla V. indicus
waran barwny Varanus varius4 x 3 x 32545kryjówki, możliwość wspinania się, duży basen
Varanus griseus, Varanus exanthematicus, Varanus flavirufus, Varanus giganteus4 x 2 x 22545kryjówki, możliwość wspinania się, podłoże do kopania
waran bengalski Varanus bengalensis4 x 2 x 22545kryjówki, wilgotność powietrza 75-85 %, duży basen
waran leśny Varanus salvator, Varanus mertensi, Varanus niloticus4 x 2 x 22545wilgotność powietrza >80 %, kryjówki, możliwość wspinania się, duży basen
HELODERMY HELODERMATIDAE
heloderma arizońska Heloderma suspectum4 x 3 x 22435konieczne kryjówki z wilgotnym podłożem, jadowita
heloderma meksykańska Heloderma horridum4 x 3 x 32435konieczne kryjówki z wilgotnym podłożem oraz możliwość wspinania się po grubych gałęziach i skałach, jadowita
TEIDY TEIIDAE
gatunki z rodzajów Ameiva, pejczogon Cnemidophorus6 x 4 x 32550podłoże do kopania
teju Tupinambis4 x 3 x 32545kryjówki, możliwość wspinania się
gatunki z rodzajów Callopistes6 x 4 x 32545podłoże do kopania, kryjówki

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Długość, szerokość i wysokość terrarium jest podana w konkretnych wymiarach lub otrzyma się je poprzez pomnożenie cyfr określonych dla poszczególnych taksonów przez długość ciała osobnika bez ogona. Dla kolejnego osobnika zwiększyć powierzchnię o 20 %.

3 Dla wszystkich gatunków konieczny jest dostęp do promieni ultrafioletowych.

d. Kameleony1

Grupa systematyczna2Temperatura pod źródłem ciepła (°C)3Wymagania dotyczące dostępu do świeżego powietrzaWilgotność powietrzaUwarunkowania socjalne4
Bradypodion damaranum45wysokie50-60 %para
Bradypodion fischeri32normalne50-60 %pojedynczo
Bradypodion gutturale, Bradypodion karroicum32wysokie50-60 %para
Bradypodion ventrale occidentale45wysokie50-60 %para
Bradypodion pumilum32wysokie50-60 %para
Bradypodion thamnobates32normalne50-60 %para
Calumma boettgeri-niewrażliwyponad 60 %para
Calumma brevicornis32normalne50-60 %pojedynczo
Calumma gallus, Calumma gastrotaenia, Calumma globifer32niewrażliwyponad 60 %pojedynczo
Calumma hilleniusi32normalne50-60 %pojedynczo
Calumma nasuta, Calumma oshaughnessyi, kameleon Parsona Calumma parsoni32niewrażliwyponad 60 %pojedynczo
kameleon jemeński Chamaeleo calyptratus, kameleon zwyczajny Chamaeleo chamaeleon, kameleon uszaty Chamaeleo dilepsis, Chamaeleo gracilis45normalne50-60 %pojedynczo
Chamaeleo ellioti, Chamaeleo hoehneli, kameleon trójrogi Chamaeleo jacksoni45wysokie50-60 %para
kameleon olbrzymi Chamaeleo melleri45wysokie50-60 %para/pojedynczo
Chamaeleo johnstoni32wysokie50-60 %pojedynczo
Chamaeleo montium, Chamaeleo quadricornis32normalneponad 60 %pojedynczo
Furcifer antimena, Furcifer campani45normalne50-60 %pojedynczo
Furcifer cephalolepis45normalneponad 60%pojedynczo
Furcifer lateralis45niewrażliwy50-60 %pojedynczo
kameleon lamparci Furcifer pardalis45niewrażliwy50-60 %pojedynczo
Furcifer petteri32wysokie50-60 %pojedynczo
Brookesia ebenaui, Brookesia legendrei, Brookesia minima, Brookesia stumpfi, Brookesia superciliaris, Brookesia thieli, Rampholeon spectrumbez dodatkowego źródła ciepłaniewrażliwyponad 60 %para/pojedynczo Brookesia legendrei: pojedynczo, pozostałe gatunki parami
Rampholeon kersteni32normalneponad 60 %para/pojedynczo

Objaśnienia:

1 Minimalna wielkość terrarium dla jednego osobnika wynosi: długość terrarium - 4 n, szerokość terrarium - 3 n oraz wysokość terrarium - 4 n, gdzie n oznacza długość ciała danego osobnika bez ogona. Dla pary kameleonów należy te wymiary zwiększyć o 20 %.

2 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

3 Temperatura w pomieszczeniu wynosi nie mniej niż 24 °C.

4 Dla reprodukcji wszystkich gatunków konieczny jest dostęp do promieni ultrafioletowych.

e. Węże

Grupa systematyczna1Wielkość terrarium dla pary2Minimalna temperatura w terrarium z podziałem na dzień/noc

(°C)

Temperatura pod źródłem ciepła (°C)Uwagi3
ŚLEPUCHOWATE TYPHLOPIDAE
gatunki z rodzaju ślepuch Typhlops1,25 x 0,5 x 0,7526/22-terrarium z dobrym przykryciem
ANILIIDAE
gatunki z rodzaju Cylindrophis1,0 x 0,5 x 0,525/22-wilgotne terrarium z basenem
gatunki z rodzaju Anilius1,0 x 0,5 x 0,525/22-podłoże o głębokości 15-20 cm, basen
WĘŻE BRODAWKOWATE ACROCHORDIDAE
gatunki z rodzaju brodawce Acrochordus1,5 x 0,75 x 0,7524/24-akwarium z wodą słodką lub słonawą (w zależności od gatunku), dla młodych część lądowa