Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt, w tym:
1) niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;
2) minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;
3) niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków.
§  2.
1. Niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków stanowią następujące pomieszczenia:
1) pomieszczenia podstawowe;
2) pomieszczenia i urządzenia dodatkowe.
2. Pomieszczenie podstawowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi:
1) akwarium;
2) akwaterrarium;
3) basen;
4) klatka;
5) kotnik;
6) terrarium;
7) woliera;
8) insektarium;
9) wybieg.
3. Pomieszczenie lub urządzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi pomieszczenie przeznaczone do:
1) opieki weterynaryjnej zwierząt;
2) reprodukcji, hodowli i przetrzymywania zwierząt poza obszarem ekspozycji;
3) przetrzymywania zwierząt w okresie kwarantanny;
4) odchowu młodych osobników;
5) rehabilitacji zwierząt.
§  3. Pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt należy, w zależności od typu pomieszczenia, wyposażyć odpowiednio w urządzenia umożliwiające:
1) wietrzenie;
2) dostosowanie temperatury, wilgotności i oświetlenia do wymogów poszczególnych gatunków, a w indywidualnych przypadkach do potrzeb zwierząt, z uwzględnieniem ciężarnych samic oraz noworodków;
3) ukrycie się zwierząt;
4) utrzymywanie czystości;
5) odprowadzanie nadmiaru wody;
6) regularne usuwanie zużytej podściółki;
7) regularną kontrolę jakości wody w akwariach i basenach;
8) opiekę weterynaryjną;
9) podawanie wody i karmy.
§  4. Minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  5. Niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków obejmują:
1) odizolowanie od zwiedzających;
2) odizolowanie od innych zwierząt w stadzie lub od samca - w przypadku gatunków, u których samice samodzielnie odchowują młode zwierzęta;
3) umożliwienie odchowu młodych zwierząt w naturalnej grupie socjalnej;
4) przygotowanie miejsca porodu, zniesienia lub wysiadywania jaj, inkubacji ikry lub dostarczenie materiału na budowę tych miejsc, budek lęgowych, skrzynek lęgowych lub pni z dziuplami;
5) przygotowanie schronienia dla zwierząt z młodymi osobnikami.
§  6. Ogrody zoologiczne istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną dostosowane do warunków określonych w rozporządzeniu, w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MINIMALNE WARUNKI PRZESTRZENNE DLA HODOWLI I UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW LUB GRUP GATUNKÓW

Część 1. Ssaki
Grupa systematyczna1PowierzchniaNiezbędne wyposażenieUwagi
pomieszczenia zewnętrznego2pomieszczenia wewnętrznego3
STEKOWCE MONOTREMATA
dziobak Ornithorhynchus anatinus50 m2 dla pary20 m2 dla parybasen o podłożu żwirowym-
kolczatka australijska Tachyglossus aculeatus20 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnika--
prakolczatka Zaglossus20 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 25% dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
TORBACZE MARSUPIALIA
OPOSY DIDELPHIDAE
gatunki z rodzaju Didelphis6 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 1,5 m
gatunki z rodzajów Lutreolina, Chironectes8 m2 dla osobnika + 25% dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla osobnika + 25% dla każdego kolejnego osobnikabasen o podłożu żwirowym-
gatunki z rodzajów Marmosa, Monodelphis, Lastodelphys, Metachirus, Philander, Caluromys, Caluromysiops, Glironia, Dromiciops4 m2 dla osobnika1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 1 m
ZBÓJNIKI CAENOLESTIDAE
gatunki z rodzajów zbójnik Caenolestes, Lestros, Rhyncholestes4 m2 dla osobnika1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się-
NIEŁAZY DASYURIDAE
gatunki z rodzajów Murexia, Neophascogale, Phascolosorex, Myoictis, Planigale, Antechinus, Ningaui, Sminthopsis, Antechinomys2 m2 dla osobnika0,3 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
gatunki z rodzajów Phascogale, Dasycercus, Dasyuroides2 m2 dla osobnika0,5 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
diabeł tasmański Sarcophilus harrisii5 m2 dla osobnika3 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
MRÓWKOŻERY MYRMECOBIIDAE
mrówkożer Myrmecobius fasciatus2 m2 dla osobnika2 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
KRETY WORKOWATE NOTORYCTIDAE
kret workowaty Notoryctes typhlops-1 m2 dla osobnikazapewnienie suchego piaszczystego podłoża umożliwiającego kopanie-
JAMRAJE PERAMELIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopanie-
PAŁANKI PETAURIDAE
gatunki z rodzajów Gymnobelideus, Dactylopsila-1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Petaurus-0,5 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów Schoinobates, Pseudocheirus-2 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
FALANGERY PHALANGERIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
MYSZY WORKOWATE BURRAMYIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla paryzapewnienie naturalnego podłoża umożliwiającego kopaniea) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m,

b) przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 25 %

KANGURY MACROPODIDAE
gatunki z rodzajów Hypsiprymnodon, Potorous, Bettongia, Aepyprymnus-8 m2 dla grupy do 5 osobnikówzapewnienie naturalnego podłoża umożliwiającego kopanie-
gatunki z rodzajów Thylogale, Perodorcas, Lagorchestes, Setonix, Lagostrophus, Dorcopsis, Dorcopsulus150 m2 dla grupy do 5 osobników10 m2 dla grupy do 5 osobników--
gatunki z rodzajów Petrogale, Wallabia, Onychogalea oraz Macropus agilis, Macropus irma, Macropus dorsalis, Macropus parryi, Macropus eugenii, Macropus parma, Macropus rufogriseus150 m2 dla grupy do 5 osobników10 m2 dla grupy do 5 osobników--
Macropus antelopinus, Macropus bernardus, Macropus fuliginosus, Macropus giganteus, Macropus robustus Macropus rufus250 m2 dla grupy do 5 osobników15 m2 dla grupy do 5 osobników--
gatunki z rodzaju Dendrolagus25 m2 dla pary10 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
KOALE PHASCOLARCTIDAE
koala Phascolarctos cinereus20 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania sięa) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 4 m,

b) pokarm - liście Eucalyptus sp.

WOMBATY VOMBATIDAE
wszystkie gatunki100 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie podłoża umożliwiającego kopanie-
OSTRONOGI TARSIPEDIDAE
ostronóg Tarsipes spenserae-1 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m
SSAKI ŁOŻYSKOWE PLACENTALIA
MRÓWKOJADY MYRMECOPHAGIDAE
mrówkojad olbrzymi Myrmecophaga tridactyla200 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie podłoża umożliwiającego kopanie-
gatunki z rodzajów Tamandua, Cyclopes20 m2 dla pary20 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
LENIWCE BRADYPODIDAE
wszystkie gatunki-6 m2 dla pary wysokość minimum 2,5 mzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożaa) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m,

b) konieczne podwyższenie wilgotności powietrza

PANCERNIKI DASYPODIDAE
gatunki z rodzaju Tolypeutes, Zaedyus, Chlamydophorus, Bumeisteria-2 m2 dla pary--
gatunki z rodzaju Euphractus, Priodontes, Cabassous, Dasypus, Chaetophractus-4 m2 dla pary--
ALMIKI SOLENODONTIDAE
wszystkie gatunki8 m2 dla pary4 m2 dla pary--
TENREKI TENRECIDAE
gatunki z rodzajów Hemicentetes, Setifer, Desogale, Oryzorictes, Echinops, Microgale, Limnogale, Geogale, Micropotamogale-0,2 m2 dla osobnika-dla gatunków należących do Micropotamogale i Limnogale wymagany jest basen
gatunki z rodzajów Setifer, Tenrec, Potamogale-0,5 m2 dla osobnika-dla gatunków należących do Potamogale wymagany jest basen
ZŁOTOKRETY CHRYSOCHLORIDAE
wszystkie gatunki-0,5 m2 dla osobnika-głębokość podłoża nie mniej niż 50 cm
JEŻE ERINACEIDAE
wszystkie gatunki-1 m2 dla pary--
RYJÓWKI SORICIDAE
wszystkie gatunki-0,5 m2 dla osobnika--
KRETY TALPIDAE
desmany Galemys pyreneicus, Desmana moschata10 m2 dla pary5 m2 dla parybasen-
pozostałe gatunki-1 m2 dla osobnika-głębokość podłoża nie mniej niż 50 cm
TUPAJE TUPAIIDAE
wszystkie gatunki1 m2 dla pary1 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 1,5 m
LOTOKOTY CYNOCEPHALIDAE
wszystkie gatunki-8 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
NIETOPERZE Z PODRZĘDU MEGACHIROPTERA
nietoperze mniejsze niż gatunki z rodzaju Rousettus-6 m2 dla grupy do 15 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
nietoperze nie mniejsze niż gatunki z rodzaju Rousettus-10 m2 dla grupy do 15 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
NIETOPERZE Z PODRZĘDU MICROCHIROPTERA
wszystkie gatunki-2 m2 dla grupy do 10 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża oraz kryjówek odpowiednich dla poszczególnych gatunkówwysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
LEMURKI CHEIROGALEIDAE
gatunki z rodzajów Allocebus i Microcebus z wyjątkiem Microcebus coquereli-1 m2 dla grupy do 6 osobnikówzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów Cheirogaleus, Phaner oraz Microcebus coquereli-2 m2 dla paryzapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
LEMURY WŁAŚCIWE LEMURIDAE
gatunki z rodzajów Lemur, Eulemur, Varecia6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
gatunki z rodzajów Hapalemur, Lepilemur4 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika2 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
LEMURY LIŚCIOŻERNE INDRIIDAE
wszystkie gatunki15 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
LORI LORISIDAE
gatunki z rodzajów Arctocebus, Loris, Nycticebus, Perodicticus-1 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m
gatunki z rodzajów Galago, Euoticus, Galagoides-1,5 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Otolemur-3 m2 dla pary + 10% dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
PALCZAKI DAUBENTONIIDAE
palczak Daubentonia madagascariensis-6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
WYRAKI TARSIIDAE
wszystkie gatunki-6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
PAZURZATKI CALLITRICIDAE
wszystkie gatunki-2 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożadla pigmejek Saguinus pygmaeus minimalna pow. 1 m2
MAŁPY PŁAKSOWATE CEBIDAE
gatunki z rodzajów Callicebus, Saimiri, Pithecia, Chiropotes, Aotus, Cebus10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów czepiaki Ateles, Cacajao, Alouatta, Brachyteles, Lagothrix10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika8 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
MAŁPY MAKAKOWATE CERCOPITHECIDAE
gatunki z rodzaju koczkodany (Cercopithecus), Allenopithecus, Miopithecus, gerezy (Colobus), Procolobus, Pygathrix, Nasalis, Presbytis, Trachypithecus, Rhinopithecus, Macaca, Cercocebus, Theropithecus, Erythrocebus15 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
gatunki z rodzaju pawiany (Papio), Mandrillus25 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika20 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) wymagane pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
GIBBONY HYLOBATIDAE
wszystkie gatunki20 m2 dla pary +10% dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10% dla każdego dodatkowego osobnikaa) wymagane pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

a) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m,

b) w przypadku całodobowych wybiegów wyspowych zalecane budki z zadaszeniem

CZŁEKOKSZTAŁTNE PONGIDAE
szympans Pan troglodytes, bonobo Pan paniscus, goryl Gorilla gorilla orangutan Pongo pygmaeus100 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika20 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) wymagane pomieszczenie do oddzielenia zwierząt na czas sprzątania,

b) zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłoża

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 4 m
PSOWATE CANIDAE
gatunki z rodzaju Alopex, Vulpes, Dusicyon, Fennecus, Nyctereutes, Otocyon, Atelocynus, Cerdocyon, Speothos20 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika6 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika--
kojot Canis latrans, szakale Canis aureus, Canis mesomelas, Canis adustus, dingo Canis dingo50 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika-dla Speothos venaticus wymagany basen
cyjon Cuon alpinus, wilk grzywiasty Chrysocyon brachyurus100 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika--
wilk Canis lupus, likaon Lycaon pictus200 m2 dla pary + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika10 m2 dla pary + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika--
HIENY HYENIDAE
protel Proteles cristatus50 m2 na osobnika10 m2 na osobnika--
pozostałe gatunki80 m2 na osobnika + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika5 m2 na osobnika + 50 % dla każdego dodatkowego osobnika--
NIEDŹWIEDZIOWATE URSIDAE
niedźwiedź polarny Thalarctos maritimus400 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika5 m2 na osobnika + 40 % dla każdego kolejnego osobnikaa) pomieszczenie wewnętrzne do oddzielania zwierząt podczas karmienia,

b) basen,

c) pomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania

-
niedźwiedź brunatny Ursus arctos, baribal Ursus americanus, niedźwiedź himalajski Selenarctos thibetanus100 m2 dla pary +40 % dla każdego kolejnego osobnika5 m2 na osobnika + 40 % dla każdego kolejnego osobnikapomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania-
niedźwiedź malajski Helarctos malayanus, niedźwiedź okularowy Tremarctos ornatus, wargacz Melursus ursinus100 m2 dla pary +40 % dla każdego kolejnego osobnika15 m2na osobnika + 40 % dla każdego kolejnego osobnikapomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania-
SZOPOWATE PROCYONIDAE
gatunki z rodzaju Bassariscus, Potos, Bassaricyon, Nasuella6 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikazapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzajów ostronosy Nasuai i szopy Procyon10 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika2 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikazapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
PANDY AILUROPODIDAE
panda mała Ailurus fulgens50 m2 dla osobnika-zapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
panda wielka Ailuropoda melanoleuca200 m2 na osobnika-zapewnienie urządzeń umożliwiających wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemiwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 3 m
ŁASICOWATE MUSTELIDAE
rosomak Gulo gulo, ratel Mellivora capensis, arirania Pteronura brasiliensis40 m2 na osobnika10 m2 na osobnikaa) pomieszczenie do oddzielenia zwierząt podczas sprzątania,

b) dla ariranii wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 8 m2 na osobnika

rosomak nie wymaga pomieszczeń ogrzewanych
wydry z rodzajów Lutra, Lontra, Aonyx20 m2 na osobnika w tym basen5 m2 na osobnika - dotyczy gatunków ciepłolubnychwymagany basen o powierzchni nie mniej niż 2 m2 na osobnika-
gatunki z rodzaju Mustela, Vormela, Ictonyx, Poecilictis, Poecilogale, Spilogale2 m2 na osobnika1 m2 na osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się-
gatunki z rodzaju Martes, Eira, Galictis, Lyncodon, Melogale3 m2 na osobnika2 m2 na osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Meles, Taxidea, Arctonyx, Mydaus, Mephitis, Conephatus5 m2 na osobnika2 m2 na osobnikazapewnienie podłoża umożliwiającego kopanie-
kałan Enhydra lutris20 m2 basenu na osobnika-basenwymagany basen o głębokości nie mniej niż 1,5 m i wodzie o temperaturze niższej niż 18° C
ŁASZOWATE VIVERRIDAE
gatunki z rodzaju Poiana, Genetta, Viverricula, Salanoia Osbornictis, Prionodon, Nandinia, Arctogalidia, Paradoxurus, Paguma, Hemigalus, Chrotogale, Eupleres, Galidia, Galidictis, Mongotictis4 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika2 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikadla gatunków z rodzaju Galidia i Mongotictis -niezbędne gałęzie do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Viverra, Macrogalidia, Arctictis, Cynogale, Cryptoprocta, Fossa10 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika6 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikawymagane pomieszczenie do oddzielania dorosłego samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
gatunki z rodzaju Herpestes, Suricata, Helogale, Dologale, Atilax, Mungos, Crossarchus, Ichneumia, Bdeogale, Rhynchogale, Cynictis, Paracynictis4 m2 na parę + 10 % dla każdego dodatkowego osobnika1 m2 na parę + 10 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) mangusty z rodzaju Atilax wymagają basenu,

b) surykatki i mangusty wymagają kryjówek

-
KOTOWATE FELIDAE
kot amurski Prionailurus bengalensis euptilura, kot chiński Felis bieti, kot górski Oncifelis guigna, kot andyjski Oreailurus jacobitus, manul Otocolobus manul, żbik Felis silvestris12 m2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika-zapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
kot bengalski Prionailurus bengalensis, kolokolo Oncifelis colocolo, kot arabski Felis margarita, kot marmurkowy Pardofelis marmorata, kot czarnołapy Felis nigripes, chaus Felis chaus, ocelot Leopardus pardalis, kot rdzawy Prionailurus rubiginosus, margaj Leopardus wiedii, jaguarundi Herpailurus yaguarundi, kot12 m 2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika6 m 2 na parę + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania się oraz kryjówekwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
argentyński Oncifelis geoffroyi
kot złoty Profelis aurata, kot borneański Catopuma badia, karakal Caracal caracal, serwal Leptailurus serval, kot azjatycki Catopuma temminckii, taraj Prionailurus viverrinus15 m 2 na parę + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika4 m 2 na parę + 20 % dla każdego dodatkowego osobnikaa) zapewnienie urządzeń do wspinania się,

b) dla taraja wymagany basen

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
ryś Lynx lynx, ryś rudy Lynx rufus,ryś kanadyjski Lynx canadensis20 m2 na parę + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika-zapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
puma Puma concolor, pantera śnieżna Uncia uncia, lampart Panthera pardus, jaguar Panthera onca30 m2 na osobnika5 m2 na osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięPanthera onca zalecany basen
lew Panthera leo, tygrys Panthera tigris50 m2 na osobnika10 m2 na osobnikadla tygrysa zapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
gepard Acinonyx jubatus200 m2 na osobnika10 m2 na osobnikakonieczne pomieszczenie do oddzielenia samca-
UCHATKI OTARIIDAE
wszystkie gatunki50 m2 na osobnika-basen z częścią lądowągłębokość basenu nie mniej niż 2 m
MORSY ODOBENIDAE
mors Odobenus rosmarus200 m2 na osobnika-basen z częścią lądowąa) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) temperatura wody niższa niż 18° C

FOKI PHOCIDAE
słoń morski Mirounga sp.200 m2 na osobnika-basen z częścią lądowągłębokość basenu nie mniej niż 3 m
pozostałe gatunki60 m2 na osobnika-basen z częścią lądowągłębokość basenu nie mniej niż 1,5 m
DELFINY SŁODKOWODNE PLATANISTIDAE
wszystkie gatunki-200 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 40 m2basena) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

DELFINY DELPHINIDAE
wszystkie gatunki-200 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 80 m2basena) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

SYRENY SIRENIA
wszystkie gatunki-40 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 10 m2basena) głębokość basenu nie mniej niż 1,5 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

SŁONIE ELEPHANTIDAE
słoń indyjski Elaphas maximus, słoń afrykański Loxodonta africana150 m2 dla każdej samicy, 200 m2 dla samca30 m2 dla każdej samicy, 50 m2 dla samcaodrębne pomieszczenia dla każdego samcawymagany basen lub sadzawka błotna
GÓRALKI PROCAVIIDAE
wszystkie gatunki8 m2 dla pary + 25 % dla każdego dodatkowego osobnika8 m2 dla pary + 25 % dla każdego dodatkowego osobnikaurządzenie kryjówek dla zwierzątwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
SŁUPOZĘBNE TUBULIDENTATA
mrównik Orycteropus afer-20 m2 dla parypiaskownice-
KONIOWATE EQUIDAE
koń Przewalskiego Equus przewalskii, kułan Equus hemionus, kiang Equus kiang200 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika-wiata lub zadaszenie-
osioł dziki Equus africanus, zebra równikowa Equus burchelli, zebra górska Equus zebra, zebra Grevy'ego Equus grevyi200 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika5 m2 dla osobnikaa) wybieg o naturalnym podłożu,

b) odrębne pomieszczenia dla każdego samca

-
kuce i osły domowe100 m2 dla pary + 20 % dla każdego dodatkowego osobnika---
TAPIRY TAPIRIDAE
wszystkie gatunki50 m2 dla osobnika6 m2 dla osobnika-wymagany basen
NOSOROŻCE RHINOCEROTIDAE
wszystkie gatunki600 m2 dla pary + 200 m2 dla każdego kolejnego osobnika30 m2 dla osobnika-dla gatunków azjatyckich niezbędny basen, dla gatunków afrykańskich wystarczająca jest kąpiel błotna
ŚWINIOWATE SUIDAE
dzik Sus scrofa100 m2 do 5 sztuk + 10 m2 dla każdego kolejnego osobnika-podłoże umożliwiające kopanie-
guziec Phacochoerus aethiopicus100 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika8 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
pozostałe gatunki50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
PEKARI TAYASSUIDAE
wszystkie gatunki50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
HIPOPOTAMY HIPOPOTAMIDAE
hipopotam karłowaty Hexaprotodon liberiensis100 m2 dla osobnika10 m2 dla osobnikabasen-
hipopotam nilowy Hipopotamus amphibius150 m2 dla pary + 30 % dla każdego kolejnego osobnika50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnikabasen-
WIELBŁĄDOWATE CAMELIDAE
dromader Camelus dromedarius, baktrian Camelus bactrianus300 m2 dla pary + 15 % dla każdego kolejnego osobnika---
lama Lama glama, alpaka Lama pacos, wikunia Lama vicugna, guanako Lama guanicoe100 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika---
ŻYRAFOWATE GIRAFFIDAE
żyrafa Giraffa camelopardalis500 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika50 m2 dla pary, + 20 % dla każdego kolejnego osobnika-wysokość pomieszczeń nie mniej niż 6 m
okapi Okapia johnstonii300 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika-wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
KANCZYLE TRAGULIDAE
wszystkie gatunki10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
PIŻMOWCE MOSCHIDAE
wszystkie gatunki50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika-wyposażenie pomieszczeń w skały i pnie drzew umożliwiające wspinanie się-
JELENIOWATE CERVIDAE
gatunki z rodzaju Hydropotes, Muntiacus, Elaphodus, Mazama, Pudu50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Capreolus, Odocoileus, Ozotoceros, Hippocamelus, Rangifer oraz Cervus axis, Cervus dama, Cervus mesopotamica, Cereus nippon, Cervus porcinus, Cervus kuhlii, Cervus calamianensis, Cervus timorensis100 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Blastoceros, Alces, Elaphurus i pozostałe z rodzaju Cervus200 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
WIDŁOROGI ANTILOCAPRIDAE
widłoróg Antilocapra americana200 m2 dla pary + 20% dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
PUSTOROGIE BOVIDAE
gatunki z rodzaju Cephalophus, Sylvicapra, Oreotragus, Madoqua, Ourebia, Raphiceros, Neotragus50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 25 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Pelea, Redunca, Aepyceros, Antilope, Antidorcas, Litocranius, Ammodorcas, Gazella, Procapra, Pantholops, Saiga, Tetraceros200 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Oreamnos, Capra, Ammotragus, Ovis, Pseudois, Budorcas, Hemitragus oraz Tragelaphus angasi, Tragelaphus buxtoni, Tragelaphus imberbis, Tragelaphus scriptus, Tragelaphus spekei, Bubalus mindorensis, Bubalus depressicornis, Bubalus quarelesi, Naemorhaedus, Capricornis, Rupicapra200 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikadla Ammotragus i Rupicapra wybieg w całości lub częściowo skalny-
gatunki z rodzaju Bos, Bison, Ovibos, Bubalus arnee500 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 40 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzaju Addax, Oryx oraz Kobus leche, Kobus kob, Kobus vardoni, Kobus megaceros300 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 na osobnika--
gatunki z rodzaju Boselaphus, Synceros, Hippotragus, Connochaetes, Alcelaphus oraz Tragelaphus strepsiceros, Tragelaphus derbianus, Tragelaphus oryx, Tragelaphus euryceros, Damaliscus400 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 40 % dla każdego kolejnego osobnika--
ŁUSKOWCE PHOLIDOTA
Manis crassicaudata, Manis gigantea50 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
pozostałe gatunki10 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika4 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
GRYZONIE RODENTIA
wiewiórkowate Sciuridae, wiewiórkoloty Anomaluridae6 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika5 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikazapewnienie urządzeń do wspinania sięwysokość pomieszczeń dla form nadrzewnych nie mniej niż 2,5 m
jeżozwierze Hystricidae, kolczaki Erethizontidae8 m2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika3 m2 dla pary + 30 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże urozmaicone pniami i konarami-
kapibara Hydrochaeris hydrochaeris50 m2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika6 m2 dla pary + 30 % dla każdego kolejnego osobnikabasen-
pakarana Dinomys branickii, aguti Dasyproctidae, hutie Capromyidae, grzywak Lophiomys imhausi, wiskacza Lagostomus maximus, postrzałka Pedetes capensis4 m 2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnika4 m 2 dla pary + 10 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże urozmaicone pniami i konarami-
bóbr Castor25 m 2 dla pary + 20 % dla każdego kolejnego osobnika-basen-
sewel Aplodontia rufa, gatunki z rodzajów Cricetomys, Melomys, Uromys, Crateromys, Phloeomys, Hydromys, Chinchilla, Ctenomys-1 m 2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnikapodłoże umożliwiające kopanie-
pozostałe gatunki1 m 2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika0,2 m 2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
ZAJĘCZAKI LEPORIDAE
gatunki z rodzaju Ochotona1 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika0,5 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
gatunki z rodzajów Oryctolagus, Pentalagus, Romerolagus, Caprolagus, Sylvilagus, Nesolagus2 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika2 m2 dla pary + 50 % dla każdego kolejnego osobnika--
pozostałe gatunki6 m2 dla pary +30 % dla kolejnego osobnika3 m2 dla pary +30 % dla każdego kolejnego osobnika--
RYJOSKOCZKI MACROSCELIDIDAE
gatunki z rodzajów Pterodromus, Rhynchocyon-4 m2 dla pary +25 % dla każdego kolejnego osobnika-wysokość pomieszczenia nie mniej niż 1,5 m
pozostałe gatunki-1 m2 dla pary +50 % dla każdego kolejnego osobnika--

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Pomieszczenie zewnętrzne - rozumie się przez to klatkę, wolierę lub wybieg, w którym przetrzymywane zwierzę znajduje się pod wpływem warunków atmosferycznych.

3 Pomieszczenie wewnętrzne - rozumie się przez to klatkę lub wolierę, w której przetrzymywane zwierzę zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych.

Część 2. Ptaki

Grupa systematyczna1Wielkość pomieszczenia wewnętrznego2,4Wielkość pomieszczenia zewnętrznego3,4KryteriumUwagi
STRUSIE STRUTHIONIFORMES
STRUSIE STRUTHIONIDAE
struś - Struthio camelus16 m2400 m2-przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
NANDU RHEIFORMES
NANDU RHEIDAE
nandu szare - Rhea americana, nandu plamiste - Pterocnemia pennata8 m2200 m2-przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
KAZUAROWE CASUARIIFORMES
KAZUARY CASUARIIDAE
wszystkie gatunki8 m2100 m2powierzchnie dla 1 dorosłego ptakadla pary i podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 100 %
EMU DROMAIIDAE
emu - Dromaius novaehollandiae8 m2200 m2-przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
KIWI APTERYGIFORMES
KIWI APTERYGIDAE
wszystkie gatunki4 m220 m2powierzchnie dla 1 dorosłego ptakadla pary i podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 100 %
KUSACZE (KUSAKI) TINAMIFORMES
KUSACZE (KUSAKI) TINAMIDAE
wszystkie gatunki1 m22 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym dorosłym osobniku
1,5 m23 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmpomieszczenia większe o 25 %
2 m24 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m25 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 40 cm
PINGWINY SPHENISCIFORMES
PINGWINY SPHENISCIDAE
gatunki z rodzaju Eudyptula6 m216 m2dla grupy do 10 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 %
gatunki z rodzaju Aptenodytes12 m236 m2dla grupy do 10 ptakówpowierzchni,

b) przy każdym

pozostałe gatunki9 m224 m2dla grupy do 10 ptakówkolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 5 %
NURY GAVIIFORMES
NURY GAVIIDAE
wszystkie gatunki4 m224 m2-a) wymagany basen stanowiący do 90 % powierzchni,

b) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %

PERKOZY PODICIPEDIFORMES
PERKOZY PODICIPEDIDAE
wszystkie gatunki1 m26 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 40 cma) wymagany basen stanowiący do 90 % powierzchni,
1,5 m28 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 40-50 cmb) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 m212 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 50-60 cmwiększe o 25%
3 m216 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-70 cm
RURKONOSE PROCELLARIIFORMES
ALBATROSY DIOMEDEIDAE
wszystkie gatunki12 m236 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

BURZYKOWATE PROCELLARIIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

NAWAŁNIKOWATE HYDROBATIDAE
wszystkie gatunki4 m29 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

NURCE PELECANOIDIDAE
wszystkie gatunki4 m29 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %

PEŁNOPŁETWE (WIOSŁONOGIE) PELECANIFORMES
FAETONY PHAETHONTIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

PELIKANY PELECANIDAE
Pelikan mały Pelecanus rufescens,

pelikan indyjski Pelecanus philippensis

12 m236 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym

pozostałe gatunki16 m250 m2dla grupy do 6 ptakówkolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %
GŁUPTAKI SULIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

KORMORANY PHALACROCORACIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2dla grupy do 6 osobników, gdzie długość ciała osobnika jest mniejsza od 60 cma) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku

8 m225 m2dla grupy do 6 osobników, gdzie długość ciała osobnika wynosi co najmniej 60 cmpomieszczenia większe o 5 %
WĘŻÓWKI ANHINGIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

FREGATY FREGATIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %

BRODZĄCE CICONIIFORMES
CZAPLOWATE ARDEIDAE
wszystkie gatunki4 m29 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 40 cma) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,
6 m216 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cmb) przy każdym kolejnym osobniku z gatunków
8 m225 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-90 cmkolonijnych pomieszczenia większe o 10 %
12 m236 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 90 cm
WARUGI SCOPIDAE
waruga Scopus umbretta8 m225 m2-a) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %

TRZEWIKODZIOBY BALAENICIPITIDAE
trzewikodziób Balaeniceps rex20 m265 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
BOCIANOWATE CICONIIDAE
wszystkie gatunki12 m236 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 95 cma) wskazany basen,

b) przy każdym kolejnym osobniku

16 m250 m2gdy długość ciała osobnika wynosi co najmniej 95 cmz gatunków kolonijnych oraz nielęgowych bocianów białych (Ciconia ciconia) pomieszczenia większe o 5 %
IBISOWATE THRESKIORNITHIDAE
wszystkie gatunki6 m216 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 60 cma) wskazany basen,

b) przy każdym kolejnym osobniku

8 m225 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-90 cmz gatunków kolonijnych (Threskiornis, Geronticus,
12 m236 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 90 cmEudocimus, Plegadis, Ajaja, Platalea minor,

P. alba) pomieszczenia większe o 5 %

FLAMINGI PHOENICOPTERIDAE
gatunki z rodzaju Phoeniconaias9 m224 m2dla grupy do 10 ptakówa) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni,

b) przy każdym

pozostałe gatunki12 m236 m2dla grupy do 10 ptakówkolejnym osobniku pomieszczenia większe o 5 %
BLASZKODZIOBE ANSERIFORMES
SKRZYDŁOSZPONY ANHIMIDAE
wszystkie gatunki12 m236 m2-wskazany basen
KACZKOWATE ANATIDAE
wszystkie gatunki1 m26 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 40 cma) wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni,
1,5 m28 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 40-50 cmb) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
2 m212 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 50-60 cmwiększe o 10 %
3 m216 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-70 cm
4 m224 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 70-100 cm
6 m236 m2gdy długość ciała samca przekracza

100 cm

PTAKI DRAPIEŻNE FALCONIFORMES
KONDOROWATE CATHARTIDAE
wszystkie gatunki2 m24 x 4 x 3gdy długość ciała osobnika nie przekracza 80 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m25 x 5 x 4gdy długość ciała samca wynosi co najmniej 80 cmwiększe o 25 %
RYBOŁOWY PANDIONIDAE
rybołów Pandion haliaetus3 m24 x 3 x 3-przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %
JASTRZĘBIOWATE ACCIPITRIDAE
wszystkie gatunki1 m22 x 1 x 2gdy długość ciała samicy nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
1,5 m22 x 2 x 2gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 25 %
2 m23 x 2 x 2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m24 x 2 x 2gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 50-60 cm
4 m24 x 4 x 3gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 60-80 cm
5 m25 x 4 x 3gdy długość ciała samicy zawiera się w granicach 80-100 cm
6 m25 x 5 x 4gdy długość ciała samicy przekracza

100 cm

SEKRETARZE SAGITTARIIDAE
sekretarz Sagittarius serpentarius20 m265 m2-
SOKOŁOWATE FALCONIDAE
wszystkie gatunki1 m22 x 1 x 2dla pary gdzie, długość ciała samicy nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
1,5 m22 x 2 x 2dla pary gdzie, długość ciała samicy zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 25 %
2 m23 x 2 x 2dla pary gdzie, długość ciała samca zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m24 x 2 x 2dla pary gdzie, długość ciała samicy zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała samicy przekracza

50 cm

GRZEBIĄCE GALLIFORMES
NOGALE MEGAPODIIDAE
wszystkie gatunki1 m24 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 40 cm-
1,5 m26 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 40-60 cm
2 m28 m2gdy długość ciała samca przekracza

60 cm

CZUBACZE CRACIDAE
wszystkie gatunki1,5 m26 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 60 cm-
2 m28 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-75 cm
3 m210 m2gdy długość ciała samca przekracza

75 cm

INDYKI MELEAGRIDIDAE
gatunki z rodzaju Meleagris2 m28 m2przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
GŁUSZCOWATE TETRAONIDAE
wszystkie gatunki-6 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 45 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
8 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 45-60 cmwiększe o 10 %
16 m2gdy długość ciała samca przekracza

60 cm

PRZEPIÓRY ODONTOPHORIDAE
wszystkie gatunki0,5 m21 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
0,5 m22 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 10 %
1 m24 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 30 cm
KUROWATE PHASIANIDAE
wszystkie gatunki0,5 m21 m2gdy długość osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdym kolejnym osobniku
0,5 m22 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmpomieszczenia większe o 10 %
1 m24 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 30-45 cm oraz gatunki należące do rodzaju Galllus
1,5 m26 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 45-60 cm oraz gatunki należące do rodzajów Chrysolophus, Lophura, Phasianus, Polyplectron, Syrmaticus
2 m28 m2gdy długość osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm oraz Catreus wallichii
3 m210 m2gdy długość ciała osobnika przekracza 80 cm
PERLICE NUMIDIDAE
wszystkie gatunki1 m24 m2gdy długość osobnika nie przekracza 45 cmprzy każdym kolejnym osobniku
1,5 m26 m2gdy długość osobnika ma co najmniej 45 cmpomieszczenia większe o 10 %
HOACYNY OPISTHOCOMIFORMES
HOACYNY OPISTHOCOMIDA
hoacyn Opisthocomus hoazin12 m212 m2-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25%,

b) wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 3 m

ŻURAWIOWE GRUIFORMES
MADAGASKARNIKI MESITORNITHIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
PRZEPIÓRNIKI TURNICIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
ŻURAWIE GRUIDAE
wszystkie gatunki16 m250 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 120 cm-
20 m265 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 120 cm
BEKAŚNICE ARAMIDAE
bekaśnica Aramus guarauna16 m216 m2--
GRUCHACZE PSOPHIIDAE
wszystkie gatunki8 m28 m2--
CHRUŚCIELE RALLIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m26 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-35 cmwiększe o 25%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 %

8 m28 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-50 cmpowierzchni
12 m212 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PERKOŁYSKI HELIORNITHIDAE
wszystkie gatunki12 m212 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
KAGU RHYNOCHETIDAE
kagu Rhynochetos jubatus12 m212 m2--
SŁONECZNICE EURYPYGIDAE
słonecznica Eurypyga helias8 m28 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
KARIAMY CARIAMIDAE
wszystkie gatunki12 m280 m2--
DROPIE OTIDIDAE
wszystkie gatunki8 m225 m2gdy długość ciała samca nie przekracza 60 cm-
12 m236 m2gdy długość ciała samca zawiera się w granicach 60-90 cm
16 m250 m2gdy długość ciała samca ma co najmniej 90 cm
SIEWKOWE CHARADRIIFORMES
DŁUGOSZPONY JACANIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2-wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni
ZŁOTOSŁONKI ROSTRATULIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
KRABOŻERY DROMADIDAE
krabożer Dromas ardeola6 m26 m2-wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni
OSTRYGOJADY HAEMATOPODIDAE
wszystkie gatunki6 m26 m2dla grupy do 6 ptakówa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

IBISODZIOBY IBIDORHYNCHIDAE
ibisodziób Ibidorhyncha struthersii6 m26 m2dla grupy do 6 ptakówa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

SZCZUDŁONOGI RECURVIROSTRIDAE
wszystkie gatunki6 m26 m2dla grupy do 6 ptakówa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

KULONY BURHINIDAE
wszystkie gatunki8 m28 m2--
ŻWIROWCOWATE GLAREOLIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

SIEWKOWATE CHARADRIIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m26 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cmwiększe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 % powierzchni

BEKASOWATE SCOLOPACIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
6 m26 m2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-45 cmwiększe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 25 %

8 m28 m2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 45 cmpowierzchni
DROPIATKI PEDIONOMIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
ANDÓWKI THINOCORIDAE
wszystkie gatunki4 m24 m2--
POCHWODZIOBY CHIONIDAE
wszystkie gatunki6 m24 m2--
WYDRZYKI STERCORARIIDAE
wszystkie gatunki4 x 3 x 34 x 3 x 3--
MEWY LARIDAE
wszystkie gatunki2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 10%,

b) wymagany basen stanowiący do 50 %

4 x 2 x 24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cmpowierzchni
4 x 3 x 34 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
4 x 4 x 34 x 4 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
RYBITWY STERNIDAE
wszystkie gatunki2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
3 x 2 x 2 3 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 10 %,

b) wymagany basen stanowiący do 50 %

4 x 2 x 24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cmpowierzchni
4 x 3 x 34 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
BRZYTWODZIOBY RYNCHOPIDAE
wszystkie gatunki4 x 2 x 24 x 2 x 2-wymagany basen stanowiący do 50 % powierzchni
ALKI ALCIDAE
wszystkie gatunki2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cma) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia
4 x 2 x 24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 10 %,

b) wymagany basen stanowiący do 25 %

4 x 3 x 34 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cmpowierzchni
STEPÓWKI PTEROCLIFORMES
STEPÓWKI PTEROCLIDAE
wszystkie gatunki1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 35 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cmwiększe o 25 % w okresie lęgowym oraz o 10 % dodatkowej powierzchni poza okresem lęgowym
GOŁĘBIOWE COLUMBIFORMES
GOŁĘBIOWATE COLUMBIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,40,8 x 0,4 x 0,4gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cmwiększe o 25 % w okresie lęgowym oraz o 10 %
1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-35 cmdodatkowej powierzchni poza okresem lęgowym
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-45 cm
3 x 1 x 23 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 45-60 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
PAPUGOWE PSITTACIFORMES
KAKADU CACATUIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 35 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,5 x 1 x 1,51,5 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-40 cmwiększe o 50 %
2 x 1 x 22 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PAPUGOWATE PSITTACIDAE
LORY LORIINAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 x 1 x 12 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 50 %
PAPUGI PSITTACINAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,40,8 x 0,4 x 0,4gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze gatunków żyjących
1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cmw stadach pomieszczenia większe o 10 %
1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-40 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cm
3 x 1 x 23 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 80 cm
KUKUŁKOWE CUCULIFORMES
TURAKOWATE MUSOPHAGIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 60 cm-
3 x 1,5 x 23 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
KUKUŁKOWATE CUCULIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
3 x 1,5 x 23 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
SOWY STRIGIFORMES
PŁOMYKÓWKOWATE TYTONIDAE
wszystkie gatunki1,5 m22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmdla każdego kolejnego osobnika pomieszczenia
2 m23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmwiększe o 20 %
2,5 m24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PUSZCZYKOWATE STRIGIDAE
wszystkie gatunki1 m22 x 1 x 2gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmdla każdego kolejnego osobnika pomieszczenia
1,5 m22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 20 %
2 m23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m24 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
4 m24 x 4 x 3gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
LELKOWE CAPRIMULGIFORMES
TŁUSZCZAKI STEATORNITHIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2--
ZMIERZCHNIKI (SOWNIKI) AEGOTHELIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
ZMROCZNIKI PODARGIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
NOCOLOTY NYCTIBIIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
LELKOWATE CAPRIMULGIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
JERZYKOWE APODIFOEMES
JERZYKOWATE APODIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
CZUBIKI HEMIPROCNIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
KOLIBRY TROCHILIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 10 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 10-15 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
CZEPIGI COLIIFORMES
CZEPIGI COLIIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 11,2 x 0,5 x 1-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
TROGONY TROGONIFORMES
TROGONY TROGONIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
KRASKOWE CORACIIFORMES
ZIMORODKOWATE ALCEDINIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
PŁASKODZIOBKI TODIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
PIŁODZIOBY MOMOTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-35 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cm
ŻOŁNY MEROPIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cm
KRASKI CORACIIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
ZIEMNOKRASKI BRACHYPTERACIIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
KUROLE LEPTOSOMATIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2--
DUDKI UPUPIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
SIERPODUDKI PHOENICULIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 11,2 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
DZIOBOROŻCE BUCEROTIDAE
wszystkie gatunki z wyjątkiem rodzaju dzioborogi Bucorvus2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 40 cm-
2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 80 cm
gatunki z rodzaju dzioborogi Bucorvus12 m236 m2--
DZIĘCIOŁOWE PICIFORMES
ZŁOTOPIÓRY GALBULIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika przekracza 25 cm
DRZYMY BUCCONIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
BRODACZE CAPITONIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
MIODOWODY INDICATORIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
TUKANY RAMPHASTIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 40 cm-
2 x 2 x 22 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-55 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 55 cm
DZIĘCIOŁOWATE PICIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm -
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
WRÓBLOWE PASSERIFORMES
SZEROKODZIOBY EURYLAIMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
TĘGOSTERY DENDROCOLAPTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
GARNCARZOWATE FURNARIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
MRÓWKOWODY FORMICARIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
MRÓWKOŻERY CONOPOPHAGIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
KRYTONOSY RHINOCRYPTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cmwiększe o 50 %
TYRANKOWATE TYRANNIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-35 cm
2 x 1 x 12 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cm
GÓRZYKI PIPRIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cmwiększe o 50 %
BŁAWATNIKI COTINGIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 50 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
OSTRODZIOBY OXYRUNCIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
ZIOŁOSIEKI PHYTOTOMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
KURTACZKI PITTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 1 x 1,51,2 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 22 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
2 x 1,5 x 2,52 x 1,5 x 2,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 22 cmwiększe o 50 %
BARGLIKI ACANTHISITTIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,8 x 0,51 x 0,8 x 0,5--
BRODAWNIKI PHILEPITTIDAE
wszystkie gatunki1 x 1 x 0,51 x 1 x 0,5--
LIROGONY MENURIDAE
wszystkie gatunki4 x 2 x 24 x 2 x 2--
GĄSZCZAKI ATRICHORNITHIDAE
wszystkie gatunki2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5--
SKOWRONKI ALAUDIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
JASKÓŁKOWATE HIRUNDINIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PLISZKOWATE MOTACILLIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
LISZKOJADY CAMPEPHAGIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmwiększe o 25 %
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
BILBILE PYCNONOTIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 25 %
TURKUŚNIKI IRENIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 25 %
DZIERZBOWATE LANIIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmwiększe o 25 %
WANGI VANGIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
JEMIOŁUSZKOWATE BOMBYCILLIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PALMOWCE DULIDAE
palmowiec Dulus dominicus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5--
PLUSZCZE CINCLIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5-wskazany basen
STRZYŻYKI TROGLODYTIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PRZEDRZEŹNIACZE MIMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 25 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,6 x 1 x 0,81,6 x 1 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cmwiększe o 25 %
PŁOCHACZE PRUNELLIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
DROZDOWATE TURDIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmwiększe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
ZIEMNODROZDY ORTHONYCHIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
TYMALIOWATE TIMALIIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
OGONIATKI PANURIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
SĘPOWRONKI PICATHARTIDAE
wszystkie gatunki2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
SIWUSZKI POLIOPTILIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
POKRZEWKOWATE SYLVIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
MUCHOŁÓWKI MUSCICAPIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
KRĘPACZKI PLATYSTEIRIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
CHWOSTKI MALURIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cm
BUSZÓWKOWATE ACANTHIZIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
MONARKOWATE MONARCHIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
GWIZDACZOWATE EOPSALTRIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
FLETÓWKI PACHYCEPHALIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
RANIUSZKI AEGITHALIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
REMIZY REMIZIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
SIKORY PARIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
KOWALIKOWATE SITTIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
PEŁZACZOWATE CERTHIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
FILIPIŃCZYKI RHABDORNITHIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
KOROŁAZY CLIMACTERIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5--
KWIATÓWKI DICAEIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
NEKTARNIKI NECTARINIIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
SZLARNIKI ZOSTEROPIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
MIODOJADY MELIPHAGIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
TRZNADLOWATE EMBERIZIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
CUKRZYKI COEREBIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5--
LASÓWKI PARULIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
HAWAJKI DREPANIDIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
WIREONKOWATE VIREONIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5--
KACYKOWATE ICTERIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
ŁUSZCZAKI FRINGILLIDAE
wszystkie gatunki0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
ASTRYLDY ESTRILDIDAE
wszystkie gatunki0,5 x 0,4 x 0,50,5 x 0,4 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 10 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 10-15 cm
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
WIKŁACZOWATE PLOCEIDAE
wszystkie gatunki1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika przekracza 20 cm
SZPAKOWATE STURNIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika przekracza 40 cm
WILGI ORIOLIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
DRONGO DICRURIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1--
KORALNIKI CALLAEIDAE
wszystkie gatunki2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2--
GRALINY GRALLINIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
OSTROLOTY ARTAMIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,8 x 0,81,2 x 0,8 x 0,8gdy długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 1 x 11,6 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cm
SROKACZE CRACTICIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
ALTANNIKI PTILONORHYNCHIDAE
wszystkie gatunki1,6 x 1 x 11,6 x 1 x 1gdy długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-
2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
PTAKI RAJSKIE PARADISAEIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
KRUKOWATE CORVIDAE
wszystkie gatunki1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5gdy długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2gdy długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2gdy długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Pomieszczenie wewnętrzne - rozumie się przez to klatkę lub wolierę, w której przetrzymywane zwierzę zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych.

3 Pomieszczenie zewnętrzne - rozumie się przez to klatkę, wolierę lub wybieg, w którym przetrzymywane zwierzę znajduje się pod wpływem warunków atmosferycznych.

4 W m2 lub konkretnych wymiarach (długość x szerokość x wysokość, podane w metrach) - dla pary ptaków danego gatunku (jeśli w kolumnie "Kryterium" nie podano inaczej).

Część 3. Gady

a. Żółwie

Grupa systematyczna1Wielkość terrarium dla 1 osobnika2Poziom wody w basenie3Temperatura pod źródłem ciepła (° C)Uwagi4Uwarunkowania socjalne
ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE CHELONIA CRYPTODIRA
ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE CARETTOCHELYIDAE
żółw dwupazurzasty Caretochelys insculpta52-żółw słodkowodny przypominający żółwie morskie, roślinożerny, pokarm zwierzęcy, temperatura wody 24°C, agresywnypara
ŻÓŁWIE MORSKIE CHELONIIDAE
wszystkie gatunki102-roślinożerne/wszystokożernegrupa
SKORPUCHOWATE CHELYDRIDAE
żółw jaszczurowaty Chelydra serpentina3żółw, leżąc na dnie zbiornika, musi sięgać nozdrzami powyżej wody-wszystkożerny, agresywny, wodny tryb życiapojedynczo
żółw sępi Macroclemys temminckii32-pokarm zwierzęcy, kanibalizm, wyłącznie wodny tryb życiapojedynczo
ŻÓŁWIE SKÓRZASTE DERMOCHELYIDAE
żółw skórzasty Dermochelys coriacea---żółw morski o najmniej poznanej biologii-
ŻÓŁWIE BŁOTNE EMYDIDAE
żółw środkowochiński Chinemys reevesii5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcygrupa
żółw malowany Chrysemys picta5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnygrupa
żółw cętkowany Clemmys guttata5135wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara
żółw leśny Clemmys insculpta6135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/ grupa
żółw sundajski Cuora amboinensis4235głównie wodny tryb życia, pokarm roślinny, a w terrarium również zwierzęcypara/ grupa
Cuora flavomarginata4135lądowo-wodny tryb życia, pokarm roślinny i zwierzęcypara
Cuora galbinifrons4135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/ grupa
żółw trójpręgi Cuora trifasciata4235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcypara
żółw białobrewy Cyclemys dentata4235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożernygrupa
żółw błotny Emys orbicularis5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcypara/ grupa
Geoemyda spengleri4135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo /para
gatunki z rodzaju Graptemys5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy, głównie ślimakigrupa
gatunki z rodzaju Heosemys5235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/ grupa
gatunki z rodzaju Kachuga5235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożerny, Kachuga tecta roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Mauremys5235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożerny z przewagą pokarmu zwierzęcegopara/ grupa
gatunki z rodzaju Melanochelys4235M. tricarinata - lądowy, wszystkożerny; M.trijuga - wodno-lądowy, roślinożernygrupa
Ocadia sinensis5235głównie wodny tryb życia, pokarm roślinnygrupa
gatunki z rodzaju Pseudemys5235wodno-lądowy tryb życia, głównie roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Rhinoclemmys5135roślinożerne, wodno-lądowy tryb życiagrupa
Sacalia bealei5235wodno-lądowy tryb życia, głównie roślinożernygrupa
żółw gruboszyi Siebenrockiella crassicollis4235wodny tryb życia, pokarm zwierzęcygrupa
terapena karolińska Terrapene carolina5135głównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo /para/ grupa
terapena ozdobna Terrapene ornata5145głównie lądowy tryb życia - część lądowa zajmuje 70 % powierzchni terrarium, część wodna 30%, pokarm zwierzęcypojedynczo /para/ grupa
gatunki z rodzaju Trachemys5235wodno-lądowy tryb życia, wszystkożernygrupa
ŻÓŁWIE PIŻMOWE KINOSTERNIDAE
Claudius angustatus42-wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Kinosternon42-wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Sternotherus42-wodny tryb życia, pokarm zwierzęcypojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Staurotypus32-wodny tryb życia, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo
ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE PLATYSTERNIDAE
żółw wielkogłowy Platysternon magacephalum3135wodny tryb życia, preferuje wodę o temperaturze 12-17°C, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo
ŻÓŁWIE LĄDOWE TESTUDINIDAE
Chersina angulata6-45roślinożernypara
żółw żabuti Geochelone carbonaria6-45roślinożerny, padlinożerny, naczynie z wodągrupa
żółw chilijski Geochelone chilensis6-45roślinożernygrupa
żółw brazylijski Geochelone denticulata6-45roślinożerny, padlinożerny, naczynie z wodągrupa
żółw gwiaździsty Geochelone elegans6-45roślinożerny, padlinożerny, naczynie z wodągrupa
żółw słoniowy Geochelone gigantea6-45roślinożerny, padlinożernygrupa
żółw lamparci Geochelone pardalis6-45roślinożernygrupa
żółw pustynny Geochelone sulcata6-45roślinożernygrupa
żółw promienisty Geochelone radiata6-45roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Homopus5-45roślinożernygrupa
żółw żółtogłowy Indotestudo elongata6-45roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Kinixys6-45wszystkożerny, naczynie z wodągrupa
żółw Torniera Malacochersus tornieri5-35wszystkożernypara
gatunki z rodzaju Manouria5-35roślinożernygrupa
gatunki z rodzaju Psammobates4-45roślinożernygrupa
żółw pajęczy Pyxis arachnoides5-45roślinożernygrupa
żółw marokański Testudo graeca4-45roślinożernygrupa
żółw iberyjski Testudo graeca (z Europy i Azji Mniejszej)4-45roślinożernygrupa
żółw grecki Testudo hermanni4-45roślinożernygrupa
żółw stepowy Testudo horsfieldi4-45roślinożernygrupa
żółw egipski Testudo kleinmanni4-45roślinożernygrupa
żółw peloponeski Testudo marginata4-45roślinożernygrupa
ŻÓŁWIAKI TRIONYCHIDAE
gatunki z rodzajów Amyda, Apalone, Aspideretes, Chitra, Cyclanorbis, Cycloderma, Dogania, Lissemys, Nilssonia, Palea, Pelochelys, Pelodiscus, Rafetus, Trionyx51,535wodny i wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinny, temperatura wody 23 °Cpojedynczo /para/ grupa
ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE CHELONIA PLEURODIRA
ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE CHELIDAE
gatunki z rodzaju Chelodina5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcygrupa
matamata Chelus fimbriatus42-wodny tryb życia, pokarm zwierzęcypojedynczo /para
gatunki z rodzaju Elseya5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo /grupa
gatunki z rodzaju Emydura5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/ grupa
gatunki z rodzaju Hydromedusa4235wodny tryb życia, pokarm zwierzęcypara/ grupa
gatunki z rodzaju Phrynops5235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo/ grupa
gatunki z rodzaju Platemys4135wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/ grupa
gatunki z rodzaju Acanthochelys4135wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/ grupa
PELOMEDUZOWATE PELOMEDUSIDAE
gatunki z rodzaju Pelomedusa subrufa4235wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcyzalecany stosunek płci: 1.2 (1 samiec 2 samice)
gatunki z rodzaju Pelusios4235wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernezalecany stosunek płci: 1.2 (1 samiec 2 samice)
gatunki z rodzaju Podocnemis5235Podocnemis expansa osiąga ponad 1 m długości, wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo /para/ grupa

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Długość terrarium oblicza się, mnożąc długość pancerza osobnika przez cyfrę podaną dla poszczególnych taksonów, szerokość terrarium stanowi 1/2 wyliczonej długości

3 Głębokość wody w basenie oblicza się przez pomnożenie szerokości pancerza osobnika przez cyfrę podaną dla poszczególnych taksonów.

4 Dla kolejnego osobnika pomieszczenie większe o 20%.

b. Krokodyle

Grupa systematycznaWielkość terrarium dla jednego osobnika1Temperatura wody i powietrza w terrarium (°C)Temperatura pod źródłem ciepła w części lądowej terrarium (°C)Uwarunkowania socjalneUwagi
KROKODYLE CROCODYLIA
wszystkie gatunki oprócz aligatora chińskiego Alligator sinensisczęść lądowa:

1,1 x 1,1;

część wodna:

1,2 x 1,1 x 0,2

wody 25nie wyższa niż 40para lub grupa: samiec i kilka samicprzegrody widokowe i kryjówki, organizacja przestrzeni umożliwiająca separację osobników, dla Alligator mississippiensis możliwe schłodzenie podczas zimy do temperatury 15 °C
aligator chiński

Alligator sinensis

część lądowa:

1,1 x 1,1;

część wodna:

1,2 x 1,1 x 0,2

wody 22nie wyższa niż 35para lub grupa: samiec i kilka samicprzegrody widokowe i kryjówki, organizacja przestrzeni umożliwiająca separację osobników, schłodzenie podczas zimy do temperatury 10-15 °C

Objaśnienie:

1 Długość i szerokość części lądowej terrarium oraz długość, szerokość i głębokość części wodnej otrzyma się przez pomnożenie liczb określonych dla odpowiednich taksonów przez całkowitą długość ciała osobnika. Dla kolejnego osobnika powierzchnia większa o 50%.

c. Jaszczurki, z wyjątkiem kameleonów

Grupa systematyczna1Wielkość terrarium dla pary2Temperatura w terrarium (°C)Temperatura pod źródłem ciepła

(°C)

Uwagi3
AGAMOWATE AGAMIDAE
gatunki z rodzaju Physignatus5 x 2,5 x 42545basen, wilgotne podłoże, gałęzie
agama kołnierzowa Chlamydosaurus kingii5 x 3 x 52545konary do wspinania się
gatunki z rodzaju Hydrosaurus4 x 3 x 32545basen, wilgotne podłoże, gałęzie
agama zwyczajna Agama agama5 x 3 x 42545skały do wspinania się
hardun Agama stellio5 x 3 x 42045skały
gatunki z rodzaju biczogon Uromastyx4 x 3 x 2,52750mocne oświetlenie, kryjówki, głębokie podłoże
gatunki z rodzaju Pogona5 x 3 x 32550korzenie, kryjówki
gatunki z rodzaju Ctenophorus5 x 4 x 42550podłoże do kopania
gatunki z rodzaju Japalura5 x 4 x 52245kryjówki, roślinność, dużo wody do picia
gatunki z rodzajów Calotes, Gonocephalus4 x 3 x 52545roślinność, konary, mały basen
gatunki z rodzaju Draco150 x 80 x 150 cm2845dużo roślin, duża wilgotność, regularne spryskiwanie
gatunki z rodzaju Leiolepis5 x 3 x 32545suche terrarium, głębokie podłoże, spryskiwanie
krągłogłówki Phrynocephalus5 x 5 x 33055głębokie podłoże, mocne oświetlenie
JASZCZURKOWATE LACERTIDAE
gatunki z rodzajów Podarcis, Gallotia oraz Lacerna, z wyjątkiem Lacerta saxicola6 x 4 x 42345kryjówki, gałęzie
gatunki z rodzaju Algyroides oraz Lacerta saxicola6 x 4 x 41840podłoże wilgotne w części terrarium
gatunki z rodzajów Ophisops, Eremias, Acanthodactylus6 x 4 x 32545podłoże do kopania
PADALCOWATE ANGUIDAE
padalec Anguis fragilis2 x 1 x 1,51835kryjówki, podłoże wilgotne w części terrarium
żółtopuzik Ophisaurus apodus1,5 x 1,0 x 0,752040kryjówki, podłoże wilgotne w części terrarium
LEGWANY IGUANIDAE
gatunki z rodzaju Iguana4 x 2,5 x 3,52545basen, konary, rośliny
gatunki z rodzaju legwan skalny Ctenosaura4 x 2,5 x 2,52845konary, konieczne kryjówki
gatunki z rodzaju legwan antylski Cyclura4 x 2,5 x 2,52845kryjówki, konary
gatunki z rodzaju Sauromalus5 x 3 x 32545konieczne kryjówki, skały
gatunki z rodzaju Dipsosaurus5 x 3 x 32550konieczne podłoże do kopania jaskiń
gatunki z rodzaju Brachylophus5 x 3 x 52545basen, wilgotne podłoże, konary
gatunki z rodzaju bazyliszek Basiliscus5 x 3 x 42545basen, konieczne rośliny zielone, gałęzie
gatunki z rodzaju Corytophanes4 x 3 x 52540gałęzie, rośliny zielone
gatunki z rodzajów Sceleporus, Liolaemus, Tropidurus, Uta5 x 4 x 42040skały, konary, korzenie
gatunki z rodzajów legwanik obrożny Crotaphytus6 x 4 x 43050kryjówki, skały
gatunki z rodzajów Uma, Callisaurus, Holbrookia, Leiocephalus6 x 4 x 42550kryjówki, mocne oświetlenie
gatunki z rodzaju Urosaurus5 x 4 x 62545skały, gałęzie, kryjówki
gatunki z rodzaju legwan madagaskarski Oplurus6 x 4 x 52345ściany do wspinania się, wymagane kryjówki
gatunki z rodzaju Chalarodon8 x 5 x 42550mocne oświetlenie, piaszczyste podłoże
gatunki z rodzaju anolis Anolis6 x 6 x 82035rośliny zielone
gatunki z rodzaju frynosoma Phrynosoma8 x 5 x 42545piasek w podłożu, skały
JASZCZURKI GUZOWATE XENOSAURIDAE
Shinisaurus crocodilurus5 x 4 x 32035basen stanowiący 1/2 powierzchni terrarium, kryjówki, elementy do wspinania się
SCYNKOWATE SCINCIDAE
gatunki z rodzaju Tiliqua, z wyjątkiem Tiliqua gerrardii5 x 3 x 32540kryjówki
Tiliqua gerrardii4 x 3 x 42440wilgotne terrarium, żywi się ślimakami
Trachydosaurus rugosus5 x 4 x 32240kryjówki
gatunki z rodzaju Egernia5 x 3 x 32545kryjówki, miejsca do wspinania się
scynk salomoński Corucia zebrata4 x 3 x 52540wilgotne podłoże, kryjówki, konary do wspinania się, grubsze od tułowia zwierzęcia
gatunki z rodzaju mabuja Mabuya6 x 4 x 32345kryjówki
gatunki z rodzaju Eumeces5 x 4 x 32545kryjówki
gatunki z rodzajów Chalcides, Scincus4 x 3 x 32545konieczne podłoże do kopania
gatunki z rodzaju Dasia4 x 4 x 52540wilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
GEKONOWATE GEKKONIDAE
gatunki z rodzajów Tarentola, Diplodactylus, Oedura7 x 6 x 82235kryjówki, miejsca do wspinania się
gatunki z rodzajów Eublepharis, Coleonyx, Nephrurus5 x 3 x 32335podłoże do kopania, kryjówki
gatunki z rodzajów Gehyra, Hemidactylus6 x 6 x 72535wilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
gatunki z rodzajów Gekko, Uroplatus, Rhacodactylus4 x 3 x 42030wilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
gatunki z rodzajów Nactus, Paroedura4 x 3 x 22035podłoże do kopania, kryjówki
gatunki z rodzajów Phelsuma, Gonatodes, Lygodactylus,5 x 4 x 62540rośliny, gałęzie, wilgotne kryjówki, podłoże
gatunki z rodzajów Quedenfeldtia, Ptyodactylus6 x 5 x 82040ściany do wspinania się, kryjówki
JASZCZURKI KOLCZASTE CORDYLIDAE
gatunki z rodzajów Pseudocordylus, Cordylus, Platysaurus5 x 3 x 42245kryjówki, elementy do wspinania się
szyszkowiec olbrzymi Cordylus giganteus5 x 3 x 32540podłoże do kopania, kryjówki
gatunki z rodzajów Gerrhosaurus, Zonosaurus5 x 3 x 32545kryjówki, możliwość wspinania się
WARANY VARANIDAE
waran indyjski Varanus indicus, waran szmaragdowy

Varanus prasinus

4 x 3 x 3

5 x 3 x 5

2545kryjówki, możliwość wspinania się, wilgotność powietrza 70-80 %, duży basen dla V. indicus
waran barwny Varanus varius4 x 3 x 32545kryjówki, możliwość wspinania się, duży basen
Varanus griseus, Varanus exanthematicus, Varanus flavirufus, Varanus giganteus4 x 2 x 22545kryjówki, możliwość wspinania się, podłoże do kopania
waran bengalski Varanus bengalensis4 x 2 x 22545kryjówki, wilgotność powietrza 75-85 %, duży basen
waran leśny Varanus salvator, Varanus mertensi, Varanus niloticus4 x 2 x 22545wilgotność powietrza >80 %, kryjówki, możliwość wspinania się, duży basen
HELODERMY HELODERMATIDAE
heloderma arizońska Heloderma suspectum4 x 3 x 22435konieczne kryjówki z wilgotnym podłożem, jadowita
heloderma meksykańska Heloderma horridum4 x 3 x 32435konieczne kryjówki z wilgotnym podłożem oraz możliwość wspinania się po grubych gałęziach i skałach, jadowita
TEIDY TEIIDAE
gatunki z rodzajów Ameiva, pejczogon Cnemidophorus6 x 4 x 32550podłoże do kopania
teju Tupinambis4 x 3 x 32545kryjówki, możliwość wspinania się
gatunki z rodzajów Callopistes6 x 4 x 32545podłoże do kopania, kryjówki

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Długość, szerokość i wysokość terrarium jest podana w konkretnych wymiarach lub otrzyma się je poprzez pomnożenie cyfr określonych dla poszczególnych taksonów przez długość ciała osobnika bez ogona. Dla kolejnego osobnika zwiększyć powierzchnię o 20 %.

3 Dla wszystkich gatunków konieczny jest dostęp do promieni ultrafioletowych.

d. Kameleony1

Grupa systematyczna2Temperatura pod źródłem ciepła (°C)3Wymagania dotyczące dostępu do świeżego powietrzaWilgotność powietrzaUwarunkowania socjalne4
Bradypodion damaranum45wysokie50-60 %para
Bradypodion fischeri32normalne50-60 %pojedynczo
Bradypodion gutturale, Bradypodion karroicum32wysokie50-60 %para
Bradypodion ventrale occidentale45wysokie50-60 %para
Bradypodion pumilum32wysokie50-60 %para
Bradypodion thamnobates32normalne50-60 %para
Calumma boettgeri-niewrażliwyponad 60 %para
Calumma brevicornis32normalne50-60 %pojedynczo
Calumma gallus, Calumma gastrotaenia, Calumma globifer32niewrażliwyponad 60 %pojedynczo
Calumma hilleniusi32normalne50-60 %pojedynczo
Calumma nasuta, Calumma oshaughnessyi, kameleon Parsona Calumma parsoni32niewrażliwyponad 60 %pojedynczo
kameleon jemeński Chamaeleo calyptratus, kameleon zwyczajny Chamaeleo chamaeleon, kameleon uszaty Chamaeleo dilepsis, Chamaeleo gracilis45normalne50-60 %pojedynczo
Chamaeleo ellioti, Chamaeleo hoehneli, kameleon trójrogi Chamaeleo jacksoni45wysokie50-60 %para
kameleon olbrzymi Chamaeleo melleri45wysokie50-60 %para/pojedynczo
Chamaeleo johnstoni32wysokie50-60 %pojedynczo
Chamaeleo montium, Chamaeleo quadricornis32normalneponad 60 %pojedynczo
Furcifer antimena, Furcifer campani45normalne50-60 %pojedynczo
Furcifer cephalolepis45normalneponad 60%pojedynczo
Furcifer lateralis45niewrażliwy50-60 %pojedynczo
kameleon lamparci Furcifer pardalis45niewrażliwy50-60 %pojedynczo
Furcifer petteri32wysokie50-60 %pojedynczo
Brookesia ebenaui, Brookesia legendrei, Brookesia minima, Brookesia stumpfi, Brookesia superciliaris, Brookesia thieli, Rampholeon spectrumbez dodatkowego źródła ciepłaniewrażliwyponad 60 %para/pojedynczo Brookesia legendrei: pojedynczo, pozostałe gatunki parami
Rampholeon kersteni32normalneponad 60 %para/pojedynczo

Objaśnienia:

1 Minimalna wielkość terrarium dla jednego osobnika wynosi: długość terrarium - 4 n, szerokość terrarium - 3 n oraz wysokość terrarium - 4 n, gdzie n oznacza długość ciała danego osobnika bez ogona. Dla pary kameleonów należy te wymiary zwiększyć o 20 %.

2 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

3 Temperatura w pomieszczeniu wynosi nie mniej niż 24 °C.

4 Dla reprodukcji wszystkich gatunków konieczny jest dostęp do promieni ultrafioletowych.

e. Węże

Grupa systematyczna1Wielkość terrarium dla pary2Minimalna temperatura w terrarium z podziałem na dzień/noc

(°C)

Temperatura pod źródłem ciepła (°C)Uwagi3
ŚLEPUCHOWATE TYPHLOPIDAE
gatunki z rodzaju ślepuch Typhlops1,25 x 0,5 x 0,7526/22-terrarium z dobrym przykryciem
ANILIIDAE
gatunki z rodzaju Cylindrophis1,0 x 0,5 x 0,525/22-wilgotne terrarium z basenem
gatunki z rodzaju Anilius1,0 x 0,5 x 0,525/22-podłoże o głębokości 15-20 cm, basen
WĘŻE BRODAWKOWATE ACROCHORDIDAE
gatunki z rodzaju brodawce Acrochordus1,5 x 0,75 x 0,7524/24-akwarium z wodą słodką lub słonawą (w zależności od gatunku), dla młodych część lądowa
DUSICIELE BOIDAE
boa madagaskarskie Acrantophisosobniki do 1,5 m:

0,85 x 0,5 x 0,6,

ponad 1,5 m:

0,75 x 0,5x 0,6

27/2430basen, konary
pozostałe gatunki z rodzaju boa Boaosobniki do 1,5 m:

0,85 x 0,5 x 0,85,

ponad 1,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,75

24/2030basen, konary
Calabaria reinhardtii0,75 x 0,5 x 0,527/23-podłoże o grubości 15 cm, basen, wąż żyjący w warstwie ziemi
gatunki z rodzaju Candoia1,0 x 0,5 x 0,7525/2330basen, konary
pyton zielony Chondropython viridis0,75 x 0,5 x 1,2525/2230wilgotność powietrza nie mniejsza niż 70 %, basen, konary, rośliny
gatunki z rodzaju Corallus0,75 x 0,5 x 1,2525/2230wilgotność powietrza nie mniejsza niż 70 %, basen, konary, rośliny
gatunki z rodzaju Epicrates1,0 x 0,5 x 0,75;

E. angulifer osobniki ponad

1,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,75

25/2230basen, konary
gatunki z rodzaju strzelce Eryx0,75 x 0,5 x 0,527/1835podłoże o grubości 8-15 cm
anakonda żółta Eunectes notaeusosobniki do

1,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,85;

osobniki > 1,5 m:

0,85 x 0,5 x 0,75;

osobniki > 2,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,5

25/2030basen zajmujący 50 % powierzchni terrarium, konary
anakonda zielona Eunectes murinusosobniki do

1,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,85;

osobniki >1,5 m:

0,85 x 0,5 x 0,75;

osobniki >2,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,5

25/2530basen zajmujący 50 % powierzchni terrarium, konary
gatunki z rodzaju Liasis0,75 x 0,5 x 0,7525/2330dla gat. z lasu deszczowego wilgotność powietrza nie mniejsza niż 70 %, konary, basen
gatunki z rodzaju Lichanura0,75 x 0,5 x 0,7520/1828basen, konary
Loxocemus bicolor0,75 x 0,5 x 0,525/20-głębokie wilgotne podłoże
pyton ametystowy Morelia amethistinaosobniki do 2 m:

0,75 x 0,5 x 0,75

25/2230basen zajmujący połowę powierzchni terrarium, konary
osobniki o długości 2- 3,5 m:

0,5 x 0,5 x 0,75

osobniki ponad 3,5m:

0,5 x 0,4 x 0,5

gatunki z rodzaju Pythonosobniki do 2,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,7527/2232basen, konary
osobniki o długości 2,5-3,5 m: 0,75 x 0,5 x 0,5
osobniki ponad 3,5 m: 0,6 x 0,5 x 0,4
sanzinia Sanzinia madagascariensis0,75 x 0,5 x 0,7528/2232duże konary do wspinania się, basen zajmujący 1/4 powierzchni terrarium
gatunki z rodzaju Trachyboa1,0 x 0,5 x 0,7524/20-basen, rośliny, żywi się żabami
gatunki z rodzajów Tropidophis, Ungaliophis1,0 x 0,5 x 0,7525/20-konary, basen
POŁOZOWATE COLUBRIDAE
BOIGINAE
gatunki z rodzaju Ahaetulla0,75 x 0,45 x 0,8526/26-wilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, basen, gałęzie do wspinania się, żywi się jaszczurkami
gatunki z rodzaju boigi Boiga0,75 x 0,45 x 0,8526/23-basen, wilgotność powietrza 70-90 %, gałęzie, agresywne, przetrzymywać pojedynczo
gatunki z rodzaju Chrysopelea0,75 x 0,45 x 0,8526/26-wilgotność nie mniej niż 70 %, basen, gałęzie
gatunki z rodzaju mussurany Clelia0,75 x 0,45 x 0,7525/20-basen, suche terrarium
gatunki z rodzaju Crotaphopeltis0,75 x 0,45 x 0,7525/20-basen, suche terrarium
boomslang Dispholidus typus0,75 x 0,45 x 1,025/2030konary, typowo nadrzewny wąż
gatunki z rodzaju Erythrolamprus0,75 x 0,45 x 0,7525/25-wiele kryjówek, kanibal
gatunki z rodzaju Hypsiglena0,75 x 0,45 x 0,7524/18-suche terrarium
gatunki z rodzaju Imantodes0,75 x 0,45 x 1,025/20-wilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, rośliny, typowo nadrzewny
gatunki z rodzaju Langaha1,25 x 0,5 x 1,026/26-gałęzie do wspinania się i rośliny, basen
gatunki z rodzaju Leptodeira0,8 x 0,5 x 1,025/25-gałęzie do wspinania się i rośliny, nadrzewny tryb życia, basen
gatunki z rodzaju Oxybelis0,8 x 0,5 x 1,025/20-wilgotność powietrza 70-90 %, basen, konary i rośliny, wąż nadrzewny
gatunki z rodzaju Oxyrhopus1,5 x 0,5 x 0,526/26--
gatunki z rodzaju Phimophis1,5 x 0,5 x 0,526/20-ciepłe suche terrarium
gatunki z rodzaju Psammodynastes1,0 x 0,5 x 1,025/20-dużo roślin, konary do wspinania się, pojnik
gatunki z rodzaju Psammophis1,5 x 0,75 x 0,526/1535pojnik, suche terrarium
gatunki z rodzaju Sonora1,0 x 0,5 x 0,525/1830suche terrarium z pojnikiem i kryjówkami, głębokie podłoże
gatunki z rodzaju Telescopus1,0 x 0,5 x 0,526/20-pojnik, kryjówki
gatunki z rodzaju Thelotornis1,0 x 0,5 x 1,025/2030wysokie terrarium, konary i rośliny, pojnik
gatunki z rodzaju Trimorphodon1,0 x 0,5 x 0,525/18-suche terrarium, konary, pojnik
COLUBRINAE
gatunki z rodzaju Arizona1,0 x 0,5 x 0,524/20-suche terrarium z pojnikiem
gatunki z rodzaju Cemophora1,0 x 0,5 x 0,525/20-suche terrarium z małym basenem, kryjówki
gatunki z rodzaju połoz Coluber0,85 x 0,5 x 0,7524/1830suche terrarium, mały basen, konary
gniewosz plamisty Coronella austriaca1,0 x 0,5 x 0,524/1835suche terrarium, dużo kryjówek
gatunki z rodzaju Dendrelaphis0,85 x 0,5 x 1,225/25-rośliny lasu deszczowego, wąż nadrzewny, wilgotność nie mniej niż 70 %
gatunki z rodzaju Drymarchon0,85 x 0,5 x 0,7525/2028basen, konary, kryjówki
gatunki z rodzaju Drymobius1,0 x 0,5 x 0,7525/2030basen, elementy do wspinania się
gatunki z rodzaju Elaphe0,75 x 0,5 x 0,7522/1828basen, konary, kryjówki
gatunki z rodzaju Gonyosoma0,75 x 0,5 x 0,925/25-rośliny lasu deszczowego, konary do wspinania się, wąż nadrzewny, duży basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 70 %
gatunki z rodzaju lancetogłów Lampropeltis0,85 x 0,5 x 0,425/20-kryjówki, konary, basen
gatunki z rodzaju Leptophis1,0 x 0,5 x 1,025/20-konary i rośliny, basen
gatunki z rodzaju Lytorhynchus1,0 x 0,5 x 0,528/18-suche terrarium, kryjówki, pojnik
gatunki z rodzaju Masticophis1,25 x 0,5 x 0,7525/2030suche terrarium, konary, pojnik
gatunki z rodzaju Opheodrys1,5 x 0,5 x 0,5,

dla Opheodrys aestivus:

1,0 x 0,5 x 1,0

25/2028rośliny, konary, basen, dla Opheodrys aestivus basen zajmuje połowę powierzchni terrarium
gatunki z rodzaju Philothamnus1,0 x 0,5 x 0,7525/2528rośliny, konary, duży basen
gatunki z rodzaju Phyllorhynchus1,0 x 0,5 x 0,528/20-głębokie podłoże o grubości 10 cm, pojnik
gatunki z rodzaju Pituophis0,75 x 0,5 x 0,7525/2028suche terrarium, konary, kryjówki, pojnik
gatunki z rodzaju Pseudaspis1,0 x 0,5 x 0,525/20-suche terrarium z podłożem o grubości 10 cm
gatunki z rodzaju Pseustes1,0 x 0,5 x 1,025/20-konary, basen
gatunki z rodzaju Ptyas0,75 x 0,75 x 0,525/2030konary, basen
gatunki z rodzaju Rhinocheilus1,0 x 0,5 x 0,525/20-suche terrarium
gatunki z rodzaju Salvadora1,25 x 0,75 x 0,525/2030suche terrarium, pojnik
gatunki z rodzaju Spalerosophis1,0 x 0,75 x 0,525/2030suche terrarium, pojnik
gatunki z rodzaju kaninana Spilotes pullatus0,75 x 0,5 x 0,7525/25-duży basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, możliwość wspinania się
gatunki z rodzaju Thrasops1,0 x 0,5 x 1,025/25-konary, basen
gatunki z rodzaju Zaocys0,75 x 0,5 x 0,525/2530basen
DASYPELTINE
gatunki z rodzaju jajożery Dasypeltis1,0 x 0,5 x 1,025/25-pojnik, kryjówki, specjalność żywieniowa: jaja
DIPSADINAE
gatunki z rodzajów Dipsas, Sibon1,0 x 0,5 x 1,020/20-rośliny ,wilgotność nie mniej niż 70 %, żywi się ślimakami
HOMALOPSINAE
gatunki z rodzaju Cerberus1,0 x 0,5 x 0,525/2528akwarium ze słonawą wodą i lądem zajmującym 1/5 powierzchni, konary
gatunki z rodzaju Enhydris1,0 x 0,5 x 0,525/2528akwarium ze słonawą wodą i lądem zajmującym 1/5 powierzchni, konary
wąż czułkowy Erpeton tentaculatum1,0 x 0,5 x 0,525/25-akwarium z podłożem i roślinami wodnymi, dobrze zakryte, pH wody 6,0-6,5
Homalopsis buccata1,0 x 0,5 x 0,525/2528akwarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
LYCODONTINAE
gatunki z rodzaju Boaedon0,75 x 0,5 x 0,522/22-suche terrarium, pojnik, kryjówki, dla Boaedon olivaceus akwarium z częścią lądową
gatunki z rodzaju Dinodon1,0 x 0,5 x 0,524/18-wilgotne terrarium z roślinami i basenem
gatunki z rodzaju Farancia0,75 x 0,5 x 0,525/18-akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
gatunki z rodzaju Leioheterodon1,0 x 0,5 x 0,526/21-wilgotne terrarium z suchym miejscem, agresywny
gatunki z rodzaju Oligodon1,0 x 0,5 x 0,526/26, dla gatunków z terenów suchych i górskich 20/20-suche terrarium, pojnik
NATRICINAE
gatunki z rodzaju Amphiesma1,25 x 0,5 x 0,525/20, dla Amphiesma vibakari: 20/15-wilgotne terrarium z suchym miejscem i basenem
gatunki z rodzaju Carphophis1,0 x 0,5 x 0,524/18-wilgotne terrarium z luźnym podłożem, pojnik
gatunki z rodzaju Diadophis1,0 x 0,5 x 0,522/18-wilgotne terrarium, pojnik, kryjówki
gatunki z rodzaju Grayia1,0 x 0,5 x 0,524/20-akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
gatunki z rodzaju Helicops1,25 x 0,5 x 0,520/2025akwaterrarium
gatunki z rodzaju Macropisthodon1,0 x 0,5 x 0,524/1925rośliny, basen
gatunki z rodzajów Natrix, Nerodia0,85 x 0,5 x 0,520/1525akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
gatunki z rodzaju Regina1,25 x 0,75 x 0,7520/2026akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
gatunki z rodzaju Rhabdophis1,0 x 0,5 x 0,526/18 dla gatunków tropikalnych, 24/18 dla gatunków subtropikalnych30akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
gatunki z rodzaju Sinonatrix1,0 x 0,5 x 0,525/20-akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
gatunki z rodzaju Storeria1,25 x 0,75 x 0,7520/20-wilgotne terrarium
gatunki z rodzaju pończoszniki Thamnophis1,25 x 0,75 x 0,522/2226wilgotne terrarium, basen
gatunki z rodzaju Xenochrophis1,25 x 0,75 x 0,525/25-akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
SIBYNOPHINAE
gatunki z rodzaju Scaphiodontophis1,0 x 0,5 x 0,524/19-wilgotne terrarium z kryjówkami, pojnik
XENODONTINAE
gatunki z rodzaju Alsophis1,0 x 0,5 x 0,525/2028suche terrarium z wentylacją, pojnik
gatunki z rodzaju Conophis1,0 x 0,5 x 0,525/2028suche terrarium, pojnik
żabojad Cyclagras gigas0,75 x 0,5 x 0,7525/2030basen
gatunki z rodzaju Heterodon1,0 x 0,5 x 0525/1828suche terrarium, mały basen, podłoże około 10 cm grubości
gatunki z rodzaju Leimadophis1,25 x 0,5 x 0,525/2028akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
gatunki z rodzaju Liophis1,25 x 0,5 x 0,525/20-akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
gatunki z rodzaju Lystrophis1,0 x 0,5 x 0,525/20-suche terrarium
gatunki z rodzaju Philodryas1,0 x 0,5 x 1,026/26-wilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, basen, konary, rośliny
gatunki z rodzaju Xenodon1,0 x 0,5 x 0,525/2528wilgotność powietrza nie mniej niż 90 %, basen
ZDRADNICOWATE ELAPIDAE
gatunki z rodzaju Acanthophis1,0 x 0,75 x 0,528/1035suche terrarium
gatunki z rodzaju Aspidelaps1,0 x 0,5 x 0,526/1835suche terrarium, luźne podłoże, pojnik
gatunki z rodzaju Bungarus1,0 x 0,75 x 0,528/28-pojnik, kryjówki
gatunki z rodzaju Boulengerina1,25 x 0,75 x 0,526/2635akwaterrarium
gatunki z rodzaju mamby Dendroaspis0,75 x 0,75 x 0,8526/2035wilgotność powietrza 60-90 %, rośliny, konary, pojnik
kobra plująca Hemachatus haemachatus1,0 x 0,75 x 0,7526/1835suche terrarium, basen
gatunki z rodzaju Maticora1,0 x 0,5 x 0,526/2635trzymać pojedyncze osobniki
gatunki z rodzajów koralówki Micrurus, Micruroides, Calliophis1,0 x 0,5 x 0,526/18-luźne podłoże, trzymać pojedynczo osobniki
gatunki z rodzaju Naja1,0 x 0,75 x 0,7526/2635suche terrarium, basen
kobra królewska Ophiophagus hannah1,0 x 0,75 x 0,7528/2835basen, specjalność żywieniowa: węże
gatunki z rodzaju tajpany Oxyuranus1,25 x 0,75 x 0,7526/2835basen
gatunki z rodzaju Walterinnesia1,25 x 0,75 x 0,526/1535suche terrarium
WĘŻE MORSKIE HYDROPHIIDAE
LATICAUDINAE
gatunki z rodzaju Laticauda1,25 x 0,75 x 0,7524/2428akwarium morskie z małą częścią lądową
HYDROPHIINAE
gatunki z rodzaju Hydrophis1,25 x 0,75 x 0,7524/24-akwarium morskie, dla Hydrophis semperi akwarium słodkowodne
ATRACTASPIDIDAE
gatunki z rodzaju Atractaspis1,0 x 0,5 x 0,525/20-podłoże o głębokości 10-15 cm
ŻMIJOWATE VIPERIDAE
gatunki z rodzaju Atheris0,5 x 0,5 x 1,015/15-rośliny, konary, wilgotność powietrza 70-90 %
Azemiops fae1,0 x 0,5 x 0,525/20-wilgotne terrarium
gatunki z rodzaju Bitis osiągające ponad 1 m długości1,0 x 0,5 x 0,524/2430Bitis gabonica i Bitis nasicornis: wilgotność powietrza 70-100 %, dla Bitis arietans suche terrarium z pojnikiem
gatunki z rodzaju Bitis osiągające poniżej 1 m długości1,25 x 0,75 x 0,525/2028suche terrarium z pojnikiem, dla Bitis caudalis, Bitis cornuta, Bitis peringueyi luźne podłoże piaskowe
gatunki z rodzaju Causus1,0 x 0,5 x 0,525/20-wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku, basen, kryjówki
gatunki z rodzaju Cerastes1,0 x 0,75 x 0,528/2030piaszczyste podłoże o głębokości 10-15 cm z wilgotnymi kryjówkami
gatunki z rodzaju Daboia0,85 x 0,65 x 0,525/1830wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
gatunki z rodzaju korbacz Echis1,25 x 0,75 x 0,528/2030suche terrarium z kryjówkami
Eristicophis macmahoni1,25 x 0,75 x 0,525/2030drobny piasek w podłożu o głębokości nie mniejszej niż 10 cm
gatunki z rodzaju Pseudocerastes1,25 x 0,75 x 0,525/2030suche terrarium z pojnikiem
gatunki z rodzaju Vipera1,0 x 0,75 x 0,525/2028pojnik
GRZECHOTNIKOWATE CROTALIDAE
gatunki z rodzaju Bothriechis0,75 x 0,5 x 1,2524, dla Bothriechis lateralis: 20/1528rośliny lasu deszczowego, konary, wilgotność powietrza 70-90 %
gatunki z rodzaju żararaka Bothrops1,0 x 0,5 x 0,7524/1928wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
gatunki z rodzaju Bothropsis0,75 x 0,5 x 1,25; dla Bothropsis medusa i Bothropsis punctata: 1,0 x 0,5 x 0,7525/2528wilgotność powietrza 70- 90 %, konary
gatunki z rodzaju Calloselasma1,0 x 0,5 x 0,525/2528wilgotne terrarium z suchymi miejscami
gatunki z rodzaju Crotalus0,85 x 0,6 x 0,625/2528 dla C.enyo, dla C. pricel, C. tigris 30, dla C. cerastes 35suche terrarium z kryjówkami
gatunki z rodzaju Deinagkistrodon1,0 x 0,75 x 0,520/15-wilgotne terrarium z suchymi miejscami
gatunki z rodzaju Hypnale1,25 x 0,75 x 1,025/25-wilgotne terrarium z suchymi miejscami
groźnica niema Lachesis muta1,0 x 0,75 x 0,7518/18-wilgotne terrarium z roślinami i kryjówkami, basen
gatunki z rodzaju Porthidium1,0 x 0,5 x 0,7522/1828wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
gatunki z rodzaju Ophryacus1,0 x 0,5 x 1,022/1728konary, rośliny, kryjówki
gatunki z rodzaju Sistrurus1,0 x 0,5 x 0,520/18tylko dla Sistrurus ravus 28-32wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
naziemne gatunki z rodzaju bananowce Trimeresurus1,0 x 0,5 x 0,7524/1928wilgotne terrarium z suchymi ciepłymi miejscami, możliwości do wspinania się
Nadrzewne gatunki z rodzaju bananowce Trimeresurus0,75 x 0,5 x 1,025/2028konary do wspinania się, wilgotność powietrza 65-80 %, dla Trimeresurus wagleri 90-100 %

Objaśnienia:

1) W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2) Długość, szerokość i wysokość terrarium jest podana w konkretnych wielkościach lub otrzyma się je przez pomnożenie cyfr określonych dla poszczególnych taksonów przez całkowitą długość węża.

3) Dla kolejnego osobnika zwiększyć powierzchnię o 20 %.

Część 4. Płazy

Grupa systematyczna1Wielkość terrarium dla pary2Minimalna temperatura

(°C)

Uwarunkowania socjalne3Uwagi
PŁAZY BEZNOGIE APODA (GYMNOPHIONA)
MARSZCZELCOWATE CAECILIIDAE
Caecilia thompsoni1,25 x 0,5 x 0,821parapodłoże o grubości 50 cm z mchu torfowca i kory drzew na wierzchu, wilgotność powietrza 80 %, basen
ICHTHYOPHIIDAE
Ichthyophis glutinosus, Ichthyophis kohtaoensis1,25 x 0,5 x 0,825parawilgotne podłoże o grubości 20-40 cm z żyznej ziemi, basen
RHINATREMATIDAE
Rhinatrema bivittatum1,25 x 0,5 x 0,821parapodłoże o grubości 50 cm z mchu torfowca i kory drzew na wierzchu, wilgotność 80 %, basen
TYPHLONECTIDAE
tyflonektes Typhlonectes natans2 x 1 x 1,225para/grupaakwarium, żwir jako podłoże, skałki o łagodnych brzegach tworzące kryjówki, napowietrzanie wody, rośliny, dobre przykrycie wierzchu akwarium jako zabezpieczenie przed ucieczką
PŁAZY OGONIASTE CAUDATA
AMBYSTOMOWATE AMBYSTOMATIDAE
aksolotl meksykański Ambystoma mexicanum3 x 2 x 220paraakwarium, woda napowietrzana, filtrowana, gładkie kamienie na dnie
aksolotl tygrysi Ambystoma tigrinum3 x 2 x 215paraterrarium: miękkie podłoże, kryjówki, basen
aksolotl plamisty Ambystoma maculatum3 x 2 x 214paraterrarium: miękkie podłoże, kryjówki, basen
Ambystoma opacum3 x 2 x 215paralatem terrarium suche, a zimą wilgotne, miękkie podłoże, kryjówki, basen
Ambystoma macrodactylum3 x 2 x 215paramiękkie podłoże, kryjówki, basen
Ambystoma jeffersonianum3 x 2 x 218parawilgotne terrarium z kawałkami pni i korzeni
Ambystoma laterale3 x 2 x 216parawilgotne terrarium z kawałkami pni i korzeni
Aksolotl kreci Ambystoma talpoideum4 x 3 x 216parapodłoże o pH lekko kwaśnym
Ambystoma annulatum, Ambystoma cingulatum4 x 3 x 216parawilgotne terrarium
DICAMPTODONTIDAE
Dicamptodon ensatus, D. tenebrosus3 x 2 x 216parapodłoże z mchu torfowca, wymagane kryjówki oraz gałęzie do wspinania
SALAMANDRY BEZPŁUCNE PLETHODONTIDAE
Desmognathus fuscus5 x 4 x 324parawilgotne terrarium, z grubą warstwą mchu torfowca
Desmognathus auriculatus6 x 4 x 316paraakwaterrarium z lekko kwaśną wodą
Desmognathus monticola5 x 4 x 3maksimum - 19parawilgotne terrarium z kryjówkami
Desmognathus quadramaculatus5 x 3 x 316paraakwaterrarium
Desmognathus wrighti7 x 6 x 418parawilgotne terrarium
Eurycea bislineata5 x 4 x 316paraakwaterrarium
Eurycea cirrigera5 x 4 x 316paraakwaterrarium
Eurycea longicauda4 x 3 x 216paraakwaterrarium
Eurycea quadridigitata5 x 4 x 3woda 18, powietrze 25paraakwaterrarium z wodą o głębokości do 10 cm
Aneides ferreus6 x 4 x 817grupa 4-10 osobnikówwilgotne, zimne terrarium, płytki basen, konary do wspinania się z dziurami do ukrycia się i składania jaj
Ensatina eschscholtzi4 x 3 x 213parawilgotne terrarium
Plethodon cinereus4 x 3 x 215parawilgotne terrarium z kawałkami pni, roślinami, zimowanie
Plethodon glutinosus3 x 2 x 215parawilgotne terrarium
Plethodon jordani3 x 2 x 216parawilgotne terrarium
Plethodon vehiculum4 x 3 x 218paraskalne terrarium z płytkim basenem
Pseudotriton ruber3 x 2 x 213parawilgotne akwaterrarium, woda zajmuje 1/3 powierzchni, napowietrzanie wody
Batrachoseps attenuatus4 x 3 x 2 dla 1 osobnika, dla większej liczby samców terrarium około 1 m długości21para, silny terytorializmwilgotne terrarium z liśćmi i korą w podłożu, basen, gałęzie
Bolitoglossa altamazonica4 x 3 x 620parawilgotne terrarium, liście w podłożu, konary do wspinania się
Bolitoglossa mexicana4 x 3 x 715parawilgotne terrarium z dużą liczbą roślin, w podłożu liście i kora
Pseudoeurycea belli3 x 2 x 218parawilgotne terrarium, kryjówki
SALAMANDRY SKRYTOSKRZELNE CRYPTOBRANCHIDAE
Cryptobranchus alleganiensisdla pary: 125 x 60 x 50 cmwoda: 13paraakwarium, skalne kryjówki, żwirowe podłoże o głębokości 10-15 cm
gatunki z rodzaju salamandry olbrzymie Andrias2 x 1 x 0,7515paraakwarium z czystą, filtrowaną wodą
SALAMANDRY AZJATYCKIE HYNOBIIDAE
Hynobius keyserlingi100 x 50 x 50 cmmniej niż 24para/grupawilgotne terrarium, w podłożu dużo wilgotnego mchu, wilgotnych kawałków pni, basen
SYRENOWATE SIRENIDAE
Siren intermaedia4 x 3 x 24paraakwarium z napowietrzaną wodą, podłoże żwirowe, skały, rośliny wodne
SALAMANDROWATE SALAMANDRIDAE
traszka japońska Cynops pyrrhogaster, Cynops ensicauda5 x 4 x 3mniej niż 18paraakwaterrarium, woda napowietrzana, rośliny wodne
traszka orientalna Cynops orientalis5 x 4 x 34paraakwarium, napowietrzanie wody
Pachytriton brevipes5 x 4 x 3mniej niż 18paraakwaterrarium z roślinami
Euproctus platycephalus5 x 4 x 316paraakwaterrarium
Neurergus crocatus5 x 4 x 315paraakwaterrarium z wodą o głębokości nie mniej niż 10 cm
Nottophthalmus viridiscens5 x 4 x 317paraakwaterrarium, woda filtrowana i napowietrzana, rośliny: Elodea, Myriophyllum
gatunki z rodzaju Paramesotriton hongkongensis5 x 4 x 3mniej niż 18paraakwaterrarium, woda napowietrzana, rośliny wodne
traszka pirenejska Pleurodeles waltl4 x 3 x 218para/grupaakwaterrarium z 10 cm głęboką wodą, część lądowa nagrzewana słabym promiennikiem
salamandra plamista Salamandra salamandra4 x 3 x 2mniej niż 20parawilgotne terrarium z kryjówkami, w podłożu żywy mech torfowiec, płytki basen
salamandra luzytańska Mertensiella luschani4 x 3 x 216parasuche terrarium
Salamandrina terdigitata4 x 3 x 210paraterrarium z płytkim basenem
Chioglossa lusitanica4 x 3 x 2mniej niż 18para-
Taricha granulosa, Taricha torosa4 x 3 x 216parawilgotne terrarium z mchem torfowcem, basen zajmujący 1/3 powierzchni z wodą o głębokości około 15 cm, konary, kryjówki
traszka marmurkowa Triturus marmoratus4 x 3 x 215paraterrarium z mchem torfowcem, basen
traszka pręgowana Triturus vittatus vittatus4 x 3 x 215paraterrarium z mchem torfowcem, basen
traszka górska Triturus alpestris alpestris4 x 3 x 216paraakwaterrarium
traszka włoska Triturus italicus5 x 4 x 316paraterrarium z basenem
Triturus boscai4 x 3 x 219para-
traszka karpacka Triturus montandoni4 x 3 x 28paraakwaterrarium
traszka szwajcarska Triturus helveticus4 x 3 x 210paraakwaterrarium z wodą o głębokości około 15 cm i dużą ilością moczarki Elodea
traszka pospolita Triturus vulgaris4 x 3 x 210paraakwaterrarium z dużą ilością moczarki Elodea
Triturus carnifex4 x 3 x 215paraakwaterrarium z wodą o głębokości nie więcej niż 25 cm, rośliny wodne
traszka grzebieniasta Triturus cristatus4 x 3 x 215paraakwarium z wodą o głębokości nie więcej niż 25 cm
Triturus dobrogicus4 x 3 x 218parawilgotne terrarium, basen
Triturus carelini3 x 2 x 214paraakwaterrarium
Tylototriton verrucosus4 x 3 x 218grupa 4-6 osobnikówterrarium z kryjówkami, duży basen z wodą o głębokości 5-10 cm
AMFIUMY AMPHIUMIDAE
gatunki z rodzaju Amfiuma Amphiuma means100 x 50 x 50 cm22paraakwarium, woda o pH: 5,5-6,0; napowietrzanie i filtracja, rośliny wodne, kryjówki
ODMIEŃCOWATE PROTEIDAE
odmieniec jaskiniowy Proteus anguinus4 x 3 x 312paraakwarium z krystalicznie czystą wodą, bogatą w wapń, ustawione w ciemnym miejscu, skałki wapienne jako kryjówki
Necturus maculosus4 x 3 x 313paraakwarium o piaszczystym podłożu
PŁAZY BEZOGONOWE ANURA
ŻABY BEZJĘZYCZNE PIPIDAE
żaba szponiasta Xenopus laevis5 x 3 x 321para/grupaakwarium, woda: pH 5,7, żwir lub piasek w podłożu, kawałki pni, kawałek lądu do nagrzewania się pod żarówką o mocy 40 W
Xenopus muelleri, Xenopus tropicalis, Xenopus borealis6 x 4 x 525para/grupaakwarium
karlik szponiasty Hymenochirus boettgeri, Hymenochirus curtipes6 x 4 x 522para/grupaakwarium z roślinami wodnymi, kryjówki
grzbietoród Pipa pipa4 x 3 x 327paraakwarium z napowietrzaniem i filtracją
Pipa parva, Pipa carvalhoi5 x 3 x 424paraakwarium
ROPUSZKOWATE DISCOGLOSSIDAE
pętówka Alytes obstetricans, Alytes cisternasi, Alytes muletensis5 x 4 x 418para/ grupawilgotne terrarium z basenem, o ograniczonym dostępie światła
kumak górski Bombina variegata, Bombina scabra6 x 5 x 522grupaakwaterrarium z pływającymi roślinami
kumak zwyczajny Bombina bombina6 x 5 x 524grupaakwaterrarium z roślinami
kumak wschodni Bombina orientalis6 x 5 x 525grupaakwaterrarium z roślinami
kumak olbrzymi Bombina maxima6 x 5 x 418grupaakwaterrarium z roślinami
Discoglossus pictus, Discoglossus sardus10 x 6 x 524parawilgotne terrarium, basen, słabe oświetlenie
GRZEBIUSZKOWATE PELOBATIDAE
Megophrys montana6 x 4 x 326pojedynczowilgotne terrarium, o podłożu z mchu torfowca i liści
grzebiuszka Pelobates fuscus, Pelobates cultripes, Pelobates syriacus, Scaphiopus sp.6 x 5 x 416paraterrarium: żwirowe podłoże o głębokości 10-15 cm, basen
NURZAŃCOWATE PELODYTIDAE
kumka kaukaska Pelodytes punctatus6 x 5 x 818parawilgotne terrarium z konarami do wspinania się, basen, kryjówki
ŻABY TRUJĄCE DENDROBATIDAE
liściołaz trójbarwny Epipedobates tricolor15 x 10 x 1024grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1terrarium z roślinami, kawałkami kory, zeschłymi liśćmi, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
liściołaz żałobny Phyllobates lugubris15 x 10 x 1025grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1terrarium z roślinami, mchem w podłożu, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
drzewołaz złoty Dendrobates auratus, Dendrobates azureus10 x 8 x 1527grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1tropikalne terrarium z roślinami, mchem w podłożu, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
Dendrobates leucomelas10 x 8 x 1022grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1terrarium z roślinami, kawałkami kory, zeschłymi liśćmi, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
Dendrobates histrionicus10 x 8 x 1525grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1terrarium z roślinami z rodziny Bromeliacae
Dendrobates ventrimaculatus15 x 10 x 2025paratropikalne terrarium z roślinami z rodziny Bromeliacae
drzewołaz karłowaty Dendrobates pumilio15 x 10 x 1524para/ grupaterrarium o wilgotności nie mniej niż 90 %
Dendrobates truncatus10 x 8 x 1024grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1terrarium o wilgotności 70-80 %
liściołaz pręgowany Phyllobates vittatus10 x 8 x 1021grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1wilgotne terrarium z roślinami, skałami, pniakami, korą
liściołaz dwubarwny Phyllobates bicolor10 x 8 x 1522grupa do 8 osobników
żabka szklana Colostethus trinitatus10 x 8 x 1527para/ grupaterrarium z wodospadem lub płynącą wodą, omszone skały
ŻABY SZUWAROWE HYPEROLIIDAE
Hyperolius marmoratus10 x 8 x 1525para/ grupawilgotne terrarium z basenem, roślinami i gałęziami
kasina Kassina senegalensis, Kassina weali10 x 8 x 1526grupaterrarium z roślinami, kryjówkami, w podłożu mech torfowiec, basen
ŻABY WĄSKOPYSKIE MICROHYLIDAE
żaba pomidorowa Dyscophus antongili, Dyscophus guineti10 x 8 x 1026para/ grupawilgotne terrarium, basen
żaba indyjska Kaloula pulchra7 x 5 x 525paraterrarium z mchem torfowcem w podłożu lub innym wilgotnym medium, basen, kryjówki, spryskiwanie wodą 2 razy dziennie
PHRYNOMERIDAE
Phrynomerus microps8 x 6 x 626paranie mogą być trzymane z innymi płazami - bardzo jadowite, wilgotne terrarium z przyciemnionym oświetleniem, torfowiec lub piasek rzeczny na dnie, nocny tryb życia
ŻABOWATE RANIDAE
Mantella aurantiaca, Mantella betselio15 x 10 x 1025grupa 4-8 osobników, stosunek płci w grupie: 3:1wilgotne terrarium, płytki basen, omszone skały dla Mantella betselio
Mantella cowani15 x 10 x 1025grupa 3-5 samców na 1 samicęwilgotne terrarium, płytki basen
żaba byk Rana catesbeiana100 x 40 x 40 cm20para/grupaterrarium z kryjówkami i miejscem do nagrzewania, basen
Rana pipiens6 x 4 x 418parawilgotne terrarium z suchym miejscem i basenem
żaba śmieszka Rana ridibunda100 x 40 x 40 cm20grupa: 6-10 osobników w proporcji płci: 3:1terrarium z kryjówkami i miejscem do nagrzewania, basen
żaba trawna Rana temporaria7 x 5 x 524grupa: 6-10 osobników w proporcji płci: 3:1terrarium z kryjówkami i basenem
żaba zwinka Rana dalmatina8 x 6 x 625grupa do 10 osobników, stosunek płci: 3:1akwaterrarium
Rana iberica8 x 5 x 521para/ grupawilgotne terrarium
żaba tygrysia Rana tigrina90 x 30 x 30 cm/para25para/ grupaakwaterrarium z piaskiem rzecznym
Occidozyga lima15 x 10 x 1027paraakwaterrarium z płytką wodą
żaba olbrzymia Pyxicephalus adspersus4 x 3 x 224pojedynczoterrarium z wilgotnym podłożem, głęboki basen
ŻABY LATAJĄCE RHACOPHORIDAE
wiosłonóg bambusowy Polypedates leucomystax10 x 8 x 1524para/kilka parterrarium z dużymi roślinami, jak: Ficus, Scindapsus, wilgotne podłoże, basen umieszczony centralnie, z kawałkiem pnia, woda: o głębokości 8 cm i pH 6-7
Chiromantis xerampelina6 x 5 x 1026para/kilka parsuche terrarium z konarami, roślinami, miejsce do wygrzewania się, mały basen, spryskiwanie wieczorem
żaba latająca Racophorus reinwardti120 x 90 x 120 cm27paraterrarium z gęstą obsadą roślin, konary do wspinania się, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
ROPUCHOWATE BUFONIDAE
Atelopus varius15 x 10 x 1028para/grupaprzepływowe akwaterrarium z roślinami, kawałkami kory, zeschłymi liśćmi, wilgotność powietrza nie mniej niż 85 %
ropucha aga Bufo marinus5 x 3 x 326para/grupasuche terrarium z płytkim basenem, kryjówkami
ropucha zielona Bufo viridis, Bufo debilis6 x 4 x 420para/grupaterrarium o piaszczystym podłożu, rośliny, kryjówki, płytki basen
ropucha szara Bufo bufo, Bufo americanus6 x 4 x 410para/grupaakwaterrarium
Bufo boreas6 x 4 x 410para/grupasuche terrarium, płytki basen
Bufo quercicus10 x 8 x 616para/grupasuche terrarium, basen
Bufo alvarius5 x 4 x 3dzień: 20, noc: 13para/grupasuche terrarium, basen
Bufo carens6 x 5 x 422-26para/grupawilgotne terrarium, basen, kryjówki
ropucha mauretańska Bufo mauretanicus4 x 3 x 3dzień: 20, noc: 13para/grupasuche terrarium, basen
ropucha olbrzymia Bufo blombergi4 x 3 x 224para/grupawilgotne terrarium z płytkim basenem
Bufo paracnemis4 x 3 x 220para/grupawilgotne terrarium z płytkim basenem
Bufo melanostictus6 x 4 x 325para/grupasuche terrarium, basen
Pedostibes hosi5 x 4 x 524para/grupawilgotne terrarium, konary, basen
RZEKOTKOWATE HYLIDAE
rzekotki Hyla cinerea, Hyla arborea, Hyla sarda, Hyla meridionais, Hyla gratiosa, Hyla versicolor8 x 5 x 1020para/grupawilgotne terrarium z głębokim basenem, konary
Hyla vasta4 x 3 x 728para/grupatropikalne terrarium, dużo roślin, konary
Pseudacris crucifer7 x 5 x 108para/grupaterrarium z roślinami, basen, konary
rzekotka australijska Litoria caerulea5 x 4 x 7dzień: 24, noc: 184-8 osobników, nie mniej niż 2 samceterrarium z grubymi konarami, roślinami, płytki basen
rzekotka długonoga Litoria infrafrenata6 x 5 x 824para/grupawilgotne terrarium, basen
rzekotka kubańska Osteopilus septentrionalis5 x 4 x 724para/grupawilgotne terrarium
chwytnica Agalychnis callidryas, Agalychnis annae, Phyllomedusa lemur6 x 5 x 8dzień: 26, noc: 22para/grupawilgotne terrarium z gęstą obsadą roślin, basen o głębokości nie mniej niż 20 cm
ŻABY NEOTROPIKALNE LEPTODACTYLIDAE
Ceratophrys ornata4 x 3 x 324pojedynczoterrarium z mchem torfowcem lub liśćmi w podłożu, płytki basen, spryskiwanie ciepłą wodą
Ceratophrys cornuta4 x 3 x 327pojedynczowilgotne terrarium
Ceratophrys cranwelli4 x 3 x 324pojedynczoterrarium o wilgotności 50-60 %
Ceratophrys aurita3 x 2 x 222pojedynczowilgotne terrarium, torfowiec lub liście w podłożu
Lepidobatrachus laevis3 x 3 x 2dzień: 24, noc: 18pojedynczoterrarium z płytkim naczyniem z ciepłą wodą, jako podłoże należy zastosować przepłukany drobny piasek rzeczny
Eleutherodactylus planirostris10 x 7 x 1526para/grupaterrarium z płytkim basenem, konary, mech

Objaśnienia:

1 W przypadku braku nazwy polskiej podano tylko nazwę łacińską.

2 Długość, szerokość i wysokość terrarium jest podana w konkretnych wielkościach lub otrzyma się je przez pomnożenie odpowiednich współczynników przez długość ciała osobnika. Dla kolejnego osobnika zwiększyć powierzchnię o 15 %.

3 Stosunek płci jest podawany w układzie: liczba samców do liczby samic.

Część 5. Ryby i bezkęgowce

Grupa systematycznaMinimalne warunki przestrzenneUwagi1
Ryby słodkowodneminimum 50 dm3 wody1. Maksymalna obsada ryb w akwarium powinna wynosić 1 cm długości ciała ryby na 30-36 cm2 powierzchni zbiornika dla ryb słodkowodnych i słonawowodnych.

2. Jakość wody powinna odpowiadać parametrom w następujących granicach:

a) temperatura:

- ryby strefy umiarkowanej: 4°-30° C;

- ryby strefy subtropikalnej: 10°-35°C;

- ryby strefy tropikalnej : 15° - 40° C;

b) stopień twardości: 0 - 30° dH;

c) wartość pH: 5 - 8,5;

d) dopuszczalna zawartość substancji szkodliwych

- poziom azotynów: poniżej 0,1 mg/dm3

Ryby morskieminimum 100 dm3 wody1. Maksymalna obsada ryb w akwarium morskim powinna wynosić 1 cm długości ryby na 4 dcm3 wody.

2. Zarybianie powinno być prowadzone stopniowo tak, aby obsada maksymalna została osiągnięta w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.

3. Jakość wody powinna możliwie dokładnie odpowiadać parametrom charakterystycznym dla rejonów pochodzenia danych gatunków i odpowiadać następującym wartościom:

a) temperatura

- ryby strefy umiarkowanej: 0°- 25° C;

- ryby strefy subtropikalnej: 15°- 30° C;

- ryby strefy tropikalnej: 22° - 28° C;

b) stopień twardości: 0-30° dH;

c) wartość pH: 7 - 8,5;

d) dopuszczalna zawartość substancji szkodliwych:

- poziom azotynów: poniżej 0,1 mg/dm3;

- poziom azotanów: poniżej 20 mg/dm3;

e) stopień zasolenia: 2-40 g/dm3 (2 - 40 ‰)

Bezkręgowce słodkowodne-1. Utrzymywanie w akwarium lub akwaterrarium.

2. Stworzenie warunków uwzględniających potrzeby środowiskowe oraz naturalne zmiany dobowe i sezonowe.

3. Parametry jakości wody podobne dla parametrów stosowanych dla ryb słodkowodnych.

4. Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni życiowej zgodnie z wymogami danego gatunku i liczbą hodowanych osobników.

Bezkręgowce morskie-1. Utrzymywanie w akwarium lub akwaterrarium.

2. Stworzenie warunków uwzględniających potrzeby środowiskowe oraz naturalne zmiany dobowe i sezonowe.

3. Parametry jakości wody podobne dla parametrów stosowanych dla ryb morskich.

4. Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni życiowej zgodnie z wymogami danego gatunku i liczbą hodowanych osobników.

Bezkręgowce lądowe-1. Utrzymywanie w terrarium.

2. Stworzenie warunków uwzględniających ich potrzeby środowiskowe oraz naturalne zmiany dobowe i sezonowe.

3. Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni życiowej zgodnie z wymogami danego gatunku i liczbą hodowanych osobników.

4. Zapewnienie odpowiedniego podłoża (np. piasek, gleba, drewno).

Objaśnienie:

1 Wystrój akwariów, akwaterrariów i terrariów powinien umożliwiać naturalne zachowanie się eksponowanych gatunków.

Akwaria dla ryb i bezkręgowców wodnych powinny spełniać najistotniejsze wymogi prezentowanych gatunków zwierząt (oraz roślin żyjących w tych akwariach):

a) objętość akwarium powinna umożliwiać zwierzętom poruszanie się zgodnie z potrzebami danego gatunku;

b) jakość wody należy utrzymywać za pomocą odpowiedniego wyposażenia technicznego (filtry, urządzenia napowietrzające, grzałki, odpieniacze, dejonizatory i in., w zależności od potrzeb);

c) zapewnić właściwy rodzaj, intensywność i czas naświetlania, kryjówki i osłony;

d) akwaria przeznaczone do stałej ekspozycji ryb powinny posiadać nieprzeźroczyste dno.

Warunki w akwariach przeznaczonych do czasowego przetrzymywania ryb, w celu ich rozmnażania, wychowu narybku, kwarantanny, leczenia bądź hodowli specjalnych, mogą odbiegać od warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu. Pomieszczenia dla bezkręgowców lądowych powinny być wyposażone w urządzenia techniczne niezbędne do stworzenia i utrzymania optymalnych warunków środowiska.