Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy papugarnię, która posiada więcej niż 15 gatunków papug i więcej niż 50 osobników, można uznać za ogród zoologiczny, na utworzenie którego wymagane jest zezwolenie GDOŚ w trybie art. 67 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. i czy podlegają one również zgłoszeniu do rejestru, o którym mowa w art. 64 u.o.p.? Jeżeli w papugarni jest mniej niż 15 gatunków i mniej niż 50 okazów, to czy każdy okaz podlega zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez starostę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?