§ 7. - Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.