§ 5. - Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  5.
Niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków obejmują:
1)
odizolowanie od zwiedzających;
2)
odizolowanie od innych zwierząt w stadzie lub od samca - w przypadku gatunków, u których samice samodzielnie odchowują młode zwierzęta;
3)
umożliwienie odchowu młodych zwierząt w naturalnej grupie socjalnej;
4)
przygotowanie miejsca porodu, zniesienia lub wysiadywania jaj, inkubacji ikry lub dostarczenie materiału na budowę tych miejsc, budek lęgowych, skrzynek lęgowych lub pni z dziuplami;
5)
przygotowanie schronienia dla zwierząt z młodymi osobnikami.