§ 6. - Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  6.
Ogrody zoologiczne istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną dostosowane do warunków określonych w rozporządzeniu, w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.