§ 1. - Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  1.
Rozporządzenie określa warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt, w tym:
1)
niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;
2)
minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;
3)
niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków.