§ 2. - Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  2.
1.
Niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków stanowią następujące pomieszczenia:
1)
pomieszczenia podstawowe;
2)
pomieszczenia i urządzenia dodatkowe.
2.
Pomieszczenie podstawowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi:
1)
akwarium;
2)
akwaterrarium;
3)
basen;
4)
klatka;
5)
kotnik;
6)
terrarium;
7)
woliera;
8)
insektarium;
9)
wybieg.
3.
Pomieszczenie lub urządzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi pomieszczenie przeznaczone do:
1)
opieki weterynaryjnej zwierząt;
2)
reprodukcji, hodowli i przetrzymywania zwierząt poza obszarem ekspozycji;
3)
przetrzymywania zwierząt w okresie kwarantanny;
4)
odchowu młodych osobników;
5)
rehabilitacji zwierząt.