§ 3. - Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  3.
Pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt należy, w zależności od typu pomieszczenia, wyposażyć odpowiednio w urządzenia umożliwiające:
1)
wietrzenie;
2)
dostosowanie temperatury, wilgotności i oświetlenia do wymogów poszczególnych gatunków, a w indywidualnych przypadkach do potrzeb zwierząt, z uwzględnieniem ciężarnych samic oraz noworodków;
3)
ukrycie się zwierząt;
4)
utrzymywanie czystości;
5)
odprowadzanie nadmiaru wody;
6)
regularne usuwanie zużytej podściółki;
7)
regularną kontrolę jakości wody w akwariach i basenach;
8)
opiekę weterynaryjną;
9)
podawanie wody i karmy.