Law Journal

Zasady i tryb rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Dz.U.1991.72.315 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.1991.72.313 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U.1991.72.311 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.71.310 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Dz.U.1991.71.309 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania w 1991 r.

Dz.U.1991.70.306 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.70.305 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Układ o współpracy patentowej. Waszyngton.1970.06.19.

Dz.U.1991.70.303 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 1970 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Pile Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dz.U.1991.69.300 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.1991.69.299 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1991.69.298 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą.

Dz.U.1991.69.296 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o łączności.

Dz.U.1991.69.293 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Stawki podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnienia od tego podatku.

Dz.U.1991.68.290 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie do dnia 28 lutego 1992 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1991.67.289 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.67.288 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Przemysłu i Handlu.

Dz.U.1991.66.286 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.65.285 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji wydatków budżetowych na finansowanie rozwoju rolnictwa w 1991 r.

Dz.U.1991.65.284 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U.1991.65.279 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.

Dz.U.1991.64.278 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Dz.U.1991.64.277 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej.

Dz.U.1991.64.275 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Dz.U.1991.64.274 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ustawy o Narodowej Radzie Kultury.

Dz.U.1991.64.273 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U.1991.64.271 | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zasady gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

Dz.U.1991.63.270 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.

Dz.U.1991.63.269 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U.1991.62.265 | uchwała z dnia 26 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Taksa za czynności komorników.

Dz.U.1991.62.264 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1991.62.262 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiana wysokości opłat w sprawach karnych.

Dz.U.1991.62.261 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT".

Dz.U.1991.61.260 | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Finansowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Dz.U.1991.61.259 | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1991.60.257 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Stawki, szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Dz.U.1991.60.256 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.60.254 | zarządzenie z dnia 3 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.59.252 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz tryb zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu.

Dz.U.1991.58.251 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie i stypendia naukowe.

Dz.U.1991.58.249 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Szczególny tryb podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji.

Dz.U.1991.58.248 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dz.U.1991.58.247 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1991.57.245 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U.1991.57.244 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1991.56.241 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

Dz.U.1991.55.240 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.1991.55.239 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.55.238 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.1991.55.237 | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Sposób rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.54.233 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień oraz postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1991.54.232 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego ograniczenia przywozu piwa i napojów winnych.

Dz.U.1991.54.231 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U.1991.53.230 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U.1991.53.227 | ustawa z dnia 10 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.1991.53.226 | ustawa z dnia 23 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Turcja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych. Ankara.1989.01.09.

Dz.U.1991.52.224 | umowa międzynarodowa z dnia 9 stycznia 1989 r. | Akt obowiązujący

Wzory i tryb wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych.

Dz.U.1991.51.223 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania w 1991 r. dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dz.U.1991.51.221 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.50.218 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy