Law Journal

Zasady tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1989.55.326 | rozporządzenie z dnia 27 września 1989 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne wydawanie z aptek otwartych leków przeciwnowotworowych.

Dz.U.1989.57.344 | rozporządzenie z dnia 25 września 1989 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1989.55.327 | rozporządzenie z dnia 25 września 1989 r. | Akt utracił moc

EWG-Polska. Umowa w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej. Warszawa.1989.09.19.

Dz.U.1990.38.214 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 1989 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb wyznaczania sędziów do orzekania w sądach gospodarczych.

Dz.U.1989.53.316 | rozporządzenie z dnia 11 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1989.53.313 | rozporządzenie z dnia 11 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1989.53.315 | rozporządzenie z dnia 7 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U.1989.53.314 | rozporządzenie z dnia 6 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U.1989.51.306 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie wojskowych i milicyjnych świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.

Dz.U.1989.50.292 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru jednostek samorządu zawodowego niektórych podmiotów gospodarczych.

Dz.U.1989.51.307 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989r.

Dz.U.1989.50.291 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Dz.U.1989.50.295 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1989.52.308 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1989.50.300 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1989.50.299 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.

Dz.U.1989.50.286 | ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1989.50.289 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U.1989.50.288 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w podatku rolnym.

Dz.U.1989.49.275 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1989.49.274 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1989.49.273 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.1989.49.280 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii.

Dz.U.1989.49.271 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz.U.1989.49.282 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.

Dz.U.1989.50.301 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Wybory uzupełniające do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.48.263 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1989 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady wynagradzania marszałka i wicemarszałków Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.48.262 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1989.48.268 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1989.48.265 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.1989.47.255 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Dz.U.1989.47.257 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Dz.U.1989.47.254 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1989.47.259 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia rejestru izb gospodarczych.

Dz.U.1989.49.283 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1989.46.248 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Wynagradzanie nauczycieli akademickich.

Dz.U.1989.48.267 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w gminie Terespol.

Dz.U.1989.49.269 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Poznaniu.

Dz.U.1989.49.270 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i sposób prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Dz.U.1989.46.249 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.

Dz.U.1989.43.239 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U.1989.43.241 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1989.46.247 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.42.230 | dekret z dnia 1 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Dz.U.1989.43.237 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów przedsięwzięć proeksportowych.

Dz.U.1989.43.240 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na terenie województwa katowickiego eksperymentu gospodarczego w transporcie pasażerskim.

Dz.U.1989.46.246 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Zamrożenie cen oraz zakaz podwyższania wynagrodzeń za pracę w lipcu 1989 r.

Dz.U.1989.41.224 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1989.43.235 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

Dz.U.1989.41.225 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1989 r. | Akt jednorazowy

Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. Madryt.1989.06.27.

Dz.U.2003.13.129 | umowa międzynarodowa z dnia 27 czerwca 1989 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.

Dz.U.1989.43.238 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

Dz.U.1989.41.229 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 1989 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Dz.U.1989.45.243 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc