Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia... - Dz.U.1998.51.319 - OpenLEX

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.51.319

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1998 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 kwietnia 1998 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 29 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., nastąpiła w Watykanie dnia 25 marca 1998 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego Konkordatu.

Konkordat wejdzie w życie dnia 25 kwietnia 1998 r.