Law Journal

Dokumentacja wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raporty eksperta.

Dz.U.2003.19.168 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2003.22.187 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Dz.U.2003.14.143 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Środki konserwujące, słodzące, barwniki i przeciwutleniacze, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych.

Dz.U.2003.19.169 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

Dz.U.2003.28.241 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzory wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2003.48.407 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Konfederacji Sportu.

Dz.U.2003.14.141 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Stanowiska, stopnie służbowe oraz zasady wynagradzania w Służbie Leśnej.

Dz.U.2003.11.123 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

Dz.U.2003.13.133 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2003.7.92 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r.

Dz.U.2003.5.49 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2003.4.38 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.5.62 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych.

Dz.U.2003.11.120 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2003.17.154 | ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2003.5.57 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Komitecie Badań Naukowych.

Dz.U.2003.39.335 | ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.7.83 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zwrot przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki.

Dz.U.2003.7.84 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Rejestr podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych.

Dz.U.2003.7.87 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.

Dz.U.2003.7.82 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2003.1.5 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego.

Dz.U.2003.1.6 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.U.2003.1.2 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2003.3.33 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

Dz.U.2003.1.4 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2003.3.35 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.3.34 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

Dz.U.2003.1.3 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wykazy hut podlegających restrukturyzacji.

Dz.U.2003.5.52 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 24/01.

Dz.U.2003.5.61 | wyrok z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.

Dz.U.2003.7.85 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb postępowania dotyczącego nowej żywności.

Dz.U.2003.7.90 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Wielkość oraz wymagania weterynaryjne w zakresie przywozu i przewozu towarów nieprzeznaczonych do obrotu.

Dz.U.2003.7.86 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2020.1604 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Formy, metody, tryb i warunki wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne.

Dz.U.2003.6.70 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych.

Dz.U.2003.11.121 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2002.241.2085 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Dz.U.2003.6.74 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy.

Dz.U.2003.2.23 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2016.2022 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący