Law Journal

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2003.25.204 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2003.25.217 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zawartości dodatków paszowych w niektórych mieszankach paszowych uzupełniających.

Dz.U.2003.35.299 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje moszczy gronowych i szczegółowe wymagania dla tych moszczy.

Dz.U.2003.25.222 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób produkcji fermentowanych napojów winiarskich.

Dz.U.2003.29.244 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób produkcji wyrobów winiarskich gronowych.

Dz.U.2003.29.245 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2003.19.165 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Badanie skuteczności i efektywności pomocy publicznej.

Dz.U.2003.31.254 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Pomoc publiczna, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu.

Dz.U.2003.31.255 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.35.311 | obwieszczenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dz.U.2003.49.411 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz tryb zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu.

Dz.U.2003.35.306 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.2003.28.240 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2003.19.167 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczny przewóz ładunków masowych statkami morskimi.

Dz.U.2003.35.295 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalne masy substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych.

Dz.U.2003.35.309 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przeznaczania poborowych do służby wojskowej.

Dz.U.2003.31.259 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie pracowników urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2003.54.473 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego.

Dz.U.2003.17.161 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2003.14.137 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim.

Dz.U.2003.14.140 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Terminy zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową.

Dz.U.2003.31.258 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu.

Dz.U.2003.35.294 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Uznawanie wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar.

Dz.U.2003.31.257 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów.

Dz.U.2003.35.305 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.29.242 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Dz.U.2003.23.193 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Jugosławia-Polska. Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury na lata 2002, 2003, 2004 i 2005. Warszawa.2003.01.28.

Dz.U.2003.131.1214 | umowa międzynarodowa z dnia 28 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.12.126 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/02.

Dz.U.2003.24.202 | wyrok z dnia 28 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 37/01.

Dz.U.2003.24.201 | wyrok z dnia 28 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2003.12.124 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 27/02.

Dz.U.2003.24.200 | wyrok z dnia 27 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Lokowanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Dz.U.2003.31.256 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy wylęgu drobiu.

Dz.U.2003.35.298 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Formularz ewidencyjny stosowany w żegludze śródlądowej.

Dz.U.2003.26.227 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Kwalifikacje zawodowe i skład załóg statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2003.50.427 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe pilotów morskich.

Dz.U.2003.39.339 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2003.45.391 | ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2020.1020 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rejestr okrętowy i postępowanie rejestrowe.

Dz.U.2003.47.400 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2003.13.136 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną.

Dz.U.2003.11.118 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U.2003.17.156 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2003.59.516 | ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2003.18.163 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz tryb ich przyznawania.

Dz.U.2020.1399 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2003.13.135 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2003.28.239 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

Dz.U.2003.7.81 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Harmonogram uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych.

Dz.U.2003.17.158 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Informacja o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki.

Dz.U.2003.19.170 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Kategorie i grupy produktów biobójczych według ich przeznaczenia.

Dz.U.2003.16.150 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc