Law Journal

Sposób kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2012.14 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016.

Dz.U.2012.33 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania służby medycyny pracy.

Dz.U.2012.52 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Dz.U.2012.68 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie lub zmiana numeru PESEL.

Dz.U.2015.1984 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadawanie tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych".

Dz.U.2012.39 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie liczby sędziów w sądach wojskowych.

Dz.U.2012.13 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Warszawa - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya".

Dz.U.2012.64 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna".

Dz.U.2012.59 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarna.

Dz.U.2012.49 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2012.48 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2012.54 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2012.45 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011.

Dz.U.2012.23 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Stopnie trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposób ich oznaczania.

Dz.U.2011.295.1752 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Wzór świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją.

Dz.U.2012.25 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2011.294.1744 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Podziemne składowiska odpadów.

Dz.U.2011.298.1771 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym.

Dz.U.2020.704 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Dz.U.2011.298.1767 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2011.290.1705 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych.

Dz.U.2012.127 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych.

Dz.U.2011.295.1750 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2011.298.1768 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego.

Dz.U.2012.556 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2011.298.1769 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Dz.U.2011.298.1765 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny.

Dz.U.2021.393 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposób uiszczenia opłaty od wniosku.

Dz.U.2011.296.1756 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy.

Dz.U.2011.297.1763 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Dz.U.2011.295.1747 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2011.296.1754 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.

Dz.U.2011.297.1759 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2011.284.1671 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2011.284.1672 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Dz.U.2011.291.1714 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Informacje gromadzone przez apteki oraz informacje przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2017.547 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2012.7 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Lista czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Dz.U.2021.240 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2011.293.1732 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR.

Dz.U.2011.298.1764 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Recepty lekarskie.

Dz.U.2011.294.1739 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej.

Dz.U.2011.282.1653 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2019.835 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła.

Dz.U.2011.291.1709 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2011.293.1731 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc