Departmental acts

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2010.1.22 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.5 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Kolejnictwa.

Dz.Urz.MI.2010.8.24 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.59 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Normy zbiorcze oraz normatywy umundurowania i wyekwipowania w czasie pokoju oraz mobilizacji i wojny.

Dz.Urz.MON.2010.13.162 | decyzja z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Wniosek o rejestrację nazwy: "ser koryciński swojski" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2010.16.22 | ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.8.37 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.8.37 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 524/09.

Dz.Urz.ULC.2010.12.74 | komunikat z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.13.161 | decyzja z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.8.39 | decyzja z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.14.192 | pełnomocnictwo z dnia 24 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2010.1.19 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 984/09.

Dz.Urz.ULC.2010.12.73 | komunikat z dnia 24 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.58 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2010.13.153 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie Regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2010.13.153 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie Regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2010.13.153 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie Regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2010.13.153 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2010.6.40 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Opiniowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.2.81 | decyzja z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zamiar utworzenia Instytutu Muzyki i Tańca.

Dz.Urz.MKiDN.2010.3.33 | decyzja z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2010.6.41 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2010.5.78 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.53 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2010.9.54 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2010.9.54 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Roczny plan egzaminów teoretycznych na 2010 r.

Dz.Urz.ULC.2010.12.60 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2009 rok.

B.I.LP.2010.8/9.86 | decyzja z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.11.69 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2010.6.39 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2010.10.58 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc