Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.71 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2010.13.74 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.11.70 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.69 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.69 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.22.301 | upoważnienie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.21.287 | decyzja z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiany personalne w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska".

B.I.LP.2010.12.117 | decyzja z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadzór i kontrola nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa.

Dz.Urz.MKiDN.2010.5.49 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.24 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.24 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych".

Dz.Urz.MSWiA.2010.14.68 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2010.22.303 | umowa z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2010.22.303 | umowa z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2010.22.303 | umowa z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.15.52 | decyzja z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2011.1.15 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.58 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Dz.Urz.MON.2010.21.282 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi.

Dz.Urz.MON.2010.21.280 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2010.21.285 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie.

Dz.Urz.MON.2010.21.283 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. batalionu dowodzenia i zabezpieczenia Ziemi Świeckiej.

Dz.Urz.MON.2010.21.281 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.68 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.67 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 51/04.

Dz.Urz.ULC.2010.26.123 | komunikat z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2010.12.153 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2010.12.153 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych, dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2010.13.53 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Określenie podległości służbowej jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.95 | decyzja z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2010.12.69 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Podstawowa stawka dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji on-line.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.82 | komunikat z dnia 4 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu doradczego do spraw przygotowań do kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.79 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.78 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.12.152 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw ponownej oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.77 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nauczania o Holokauście.

Dz.Urz.MEN.2011.1.13 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.66 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.21.277 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.23 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.65 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.13.66 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.13.66 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa.

Dz.Urz.WUG.2016.68 t.j. | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa.

Dz.Urz.WUG.2018.81 t.j. | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa.

Dz.Urz.WUG.2010.19.110 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa.

Dz.Urz.WUG.2010.19.110 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa.

Dz.Urz.WUG.2010.19.110 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący