Departmental acts

Powołanie członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2015.12 | zarządzenie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2015.12 | zarządzenie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dz.Urz.MSWiA.2015.9 | zarządzenie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Stosowanie Biuletynów Serwisowych.

Dz.Urz.ULC.2015.15 | wytyczne z dnia 26 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2015.127 | zarządzenie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MZ.2015.18 | zarządzenie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

"Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Dz.Urz.ABW.2015.7 | decyzja z dnia 25 marca 2015 r. | Akt obowiązujący