Departmental acts

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.11 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.10 | zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.82 | pełnomocnictwo z dnia 23 marca 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.83 | pełnomocnictwo z dnia 23 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.138 t.j. | zarządzenie z dnia 23 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Odwołanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2015.80 | decyzja z dnia 23 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2014 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2015.6 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej".

Dz.Urz.MON.2015.81 | zarządzenie z dnia 23 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.24 | zarządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.24 | zarządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.24 | zarządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.24 | zarządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.13 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2015.18 | zarządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MAiC.2015.12 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2015.23 | decyzja z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.17 | zarządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Organizacja stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2015.5 | zarządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Grupy Sterującej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz.Urz.MIiR.2015.26 | zarządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.GDDKiA.2015.2 | zarządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.37 | zarządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Instytutowi Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Dz.Urz.MKiDN.2015.11 | zarządzenie z dnia 18 marca 2015 r. | Akt obowiązujący