Departmental acts

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za lipiec 2016 r.

Dz.Urz.MF.2016.60 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za lipiec 2016 r.

Dz.Urz.MF.2016.59 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2016.15 | decyzja z dnia 8 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji.

Dz.Urz.GITD.2016.23 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.16 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji.

Dz.Urz.GITD.2016.24 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.17 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2016.38 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.86 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.46 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.46 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.46 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.46 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

NFZ.2016.83 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2016.142 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.48 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w statucie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dz.Urz.MSWiA.2016.48 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.49 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2016.37 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Dz.Urz.MEN.2016.36 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2016 roku.

Dz.Urz.MS.2016.137 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców.

Dz.Urz.KGSG.2016.81 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej "Medal Honorowy Powstania Warszawskiego 1944, 1 VIII - 2 X"

Dz.Urz.MON.2016.138 | decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2016.141 | decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 44. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2016.140 | decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego.

Dz.Urz.MON.2016.142 | decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.83 | decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.143 | decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2016.81 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.52 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy