Dzienniki UE

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7323 - Nordic Capital/GHD Verwaltung).

Dz.U.UE.C.2014.227.21 | ogłoszenie z dnia 17 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Program Herkules III - Zaproszenie do składania wniosków - 2014 r. - Szkolenia i analizy prawne.

Dz.U.UE.C.2014.227.16 | ogłoszenie z dnia 17 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Pomoc państwa - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2014.227.10 | informacja z dnia 17 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Decyzja 2014/32 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.41 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/30 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.40 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/29 zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.39 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/28 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.38 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/27 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.36 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/26 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.35 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/25 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.34 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/24 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.33 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/22 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.32 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/21 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.31 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/20 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.29 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/19 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.27 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/18 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/17 zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.25 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/4 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.7 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/3 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.5 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2014.227.5 | informacja z dnia 17 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.227.4 | informacja z dnia 16 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Decyzja 2014/2 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.3 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/1 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2014.211.1 | decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Realizacja drugiego planu działania UE-Liban w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa.

Dz.U.UE.C.2014.227.1 | zalecenie z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail.

Dz.U.UE.C.2014.226.54 | akt przygotowawczy z dnia 25 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2014.225.14 | informacja z dnia 16 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2014.225.13/2 | informacja z dnia 16 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2014.225.13/1 | informacja z dnia 16 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Streszczenie wstępnej opinii "Prywatność i konkurencyjność w erze dużych zbiorów danych".

Dz.U.UE.C.2014.225.6 | informacja z dnia 16 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro.

Dz.U.UE.C.2014.225.5 | informacja z dnia 16 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2014.225.3 | informacja z dnia 16 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy