Dzienniki UE

Decyzja 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.58 | decyzja z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.58 | decyzja z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.58 | decyzja z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.58 | decyzja z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.58 | decyzja z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.1 | rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.1 | rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.1 | rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dz.U.UE.L.2019.262.1 | rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprawa T-583/19: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2019 r. - Electrolux Home Products/EUIPO - D. Consult (FRIGIDAIRE).

Dz.U.UE.C.2019.348.18 | ogłoszenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-566/19: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2019 r. - Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland/Komisja.

Dz.U.UE.C.2019.348.17/1 | ogłoszenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-499/19: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2019 r. - ZU/ESDZ.

Dz.U.UE.C.2019.348.16 | ogłoszenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-559/19: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2019 r. - Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii.

Dz.U.UE.C.2019.348.8 | ogłoszenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euroŹródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC. 11 października 2019 r.

Dz.U.UE.C.2019.347.10 | informacja z dnia 11 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9294 - BMS/Celgene).

Dz.U.UE.C.2019.347.9 | komunikat z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.9097 - Boeing/Embraer)2019/C 347/08.

Dz.U.UE.C.2019.347.8 | komunikat z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9110 - Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda).

Dz.U.UE.C.2019.347.7 | komunikat z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8915 - DS Smith/Europac).

Dz.U.UE.C.2019.347.5 | komunikat z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9239 - Evonik/PeroxyChem).

Dz.U.UE.C.2019.347.4 | komunikat z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9019 - Mars/AniCura).

Dz.U.UE.C.2019.347.3 | komunikat z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8858 - Boeing/Safran/JV (Auxiliary Power Units)).

Dz.U.UE.C.2019.347.2 | komunikat z dnia 14 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Protokół posiedzenia w dniu 15 listopada 2018 r.

Dz.U.UE.C.2019.346.300 | informacja z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Protokół posiedzenia w dniu 14 listopada 2018 r.

Dz.U.UE.C.2019.346.103 | informacja z dnia 14 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Protokół posiedzenia w dniu 13 listopada 2018 r.

Dz.U.UE.C.2019.346.17 | informacja z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Zaproszenie do składania wniosków Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

Dz.U.UE.C.2019.344.5 | ogłoszenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Inspektora Ochrony Danych Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2019/17).

Dz.U.UE.C.2019.344.3 | decyzja z dnia 30 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Kursy walutowe euroŹródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC. 10 października 2019 r.

Dz.U.UE.C.2019.344.2 | informacja z dnia 10 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9522 - Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur).

Dz.U.UE.C.2019.344.1 | komunikat z dnia 11 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Protokół posiedzenia w dniu 12 listopada 2018 r.

Dz.U.UE.C.2019.346.1 | informacja z dnia 12 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2019.342.5 | informacja z dnia 9 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9413 - Lactalis/Nuova Castelli).

Dz.U.UE.C.2019.342.4 | komunikat z dnia 10 października 2019 r. | Akt nienormatywny