Dzienniki UE

Wenezuela, w szczególności sprawa Marii Lourdes Afiuni.

Dz.U.UE.C.2011.351E.130 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Łamanie praw człowieka w Zimbabwe, w szczególności sprawa Farai Maguwu.

Dz.U.UE.C.2011.351E.128 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Przyszłość WPR po 2013 r. (2009/2236(INI)).

Dz.U.UE.C.2011.351E.103 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE.

Dz.U.UE.C.2011.351E.101 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.).

Dz.U.UE.C.2011.351E.95 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja w Kirgistanie.

Dz.U.UE.C.2011.351E.92 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Albania.

Dz.U.UE.C.2011.351E.85 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Kosowo.

Dz.U.UE.C.2011.351E.78 | rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2011.351E.73 | rezolucja z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania.

Dz.U.UE.C.2011.351E.69 | rezolucja z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (2010/2006(INI)).

Dz.U.UE.C.2011.351E.61 | rezolucja z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Zielona księga Komisji dotycząca gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (2009/2153(INI)).

Dz.U.UE.C.2011.351E.48 | rezolucja z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (2009/2220(INI)).

Dz.U.UE.C.2011.351E.39 | rezolucja z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 (2009/2139 (INI)).

Dz.U.UE.C.2011.351E.23 | rezolucja z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych.

Dz.U.UE.C.2011.363.19 | ogłoszenie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.363.18 | informacja z dnia 12 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zrównoważona przyszłość transportu (2009/2096(INI)).

Dz.U.UE.C.2011.351E.13 | rezolucja z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Komunikat dotyczący autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych.

Dz.U.UE.C.2011.363.6 | komunikat z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2011.351.32 | informacja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2011.351.11 | komunikat z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2011.351.6 | komunikat z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2011.351.1 | komunikat z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-12/11: Hecq v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.25 | postanowienie z dnia 28 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-98/10: Cervelli v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.24/3 | postanowienie z dnia 12 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-55/08: De Nicola v. Europejski Bank Inwestycyjny.

Dz.U.UE.C.2011.362.24/2 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-47/10: Hecq v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.24/1 | wyrok z dnia 14 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-26/10: AZ v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.23/3 | wyrok z dnia 28 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-23/10: Allen v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.23/2 | wyrok z dnia 28 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-9/10: AC v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2011.362.23/1 | wyrok z dnia 28 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-4/10: Nastvogel v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2011.362.22/3 | wyrok z dnia 13 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-100/09: Michail v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.22/2 | wyrok z dnia 13 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-12/09: A v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.22/1 | wyrok z dnia 14 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-447/07: Postanowienie Sądu z dnia 19 października 2011 r. - Scovill Fasteners przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2011.362.21/1 | ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-528/11: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2011 r. - Aloe Vera of America przeciwko OHIM - Diviril (FOREVER).

Dz.U.UE.C.2011.362.18/2 | ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-95/09: United Phosphorus v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.362.17/2 | postanowienie z dnia 20 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-287/08: Cadila Healthcare v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2011.362.17/1 | postanowienie z dnia 25 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2011.361.16 | informacja z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-520/11: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej.

Dz.U.UE.C.2011.362.15 | ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2011.361.15 | informacja z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-517/11: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej.

Dz.U.UE.C.2011.362.14 | ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.361.14 | informacja z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje Profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci.

Dz.U.UE.C.2011.361.11 | informacja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-140/10: Greenstar-Kanzi Europe NV v. Jean Hustin , Jo Goossensow (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2011.362.7/2 | wyrok z dnia 20 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-123/10: Waltraud Brachner v. Pensionsversicherungsanstalt (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2011.362.7/1 | wyrok z dnia 20 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje w sprawie europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.UE.C.2011.361.7 | informacja z dnia 27 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-94/10: Danfoss A/S, Sauer-Danfoss ApS v. Skatteministeriet (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2011.362.6 | wyrok z dnia 20 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6409 - Gazprom Schweiz/Promgas).

Dz.U.UE.C.2011.361.6 | komunikat z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-34/10: Oliver Brüstle v. Greenpeace eV (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2011.362.5/2 | wyrok z dnia 18 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-549/09: Komisja Europejska v. Republika Francuska.

Dz.U.UE.C.2011.362.5/1 | wyrok z dnia 20 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-406/09: Realchemie Nederland BV v. Bayer CropScience AG (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2011.362.4 | wyrok z dnia 18 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-396/09: Interedil Srl w likwidacji v. Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti Spa (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2011.362.3/2 | wyrok z dnia 20 października 2011 r. | Akt nienormatywny