Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.380.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2013 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2013/C 380/03)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2013 r.)

Nr pomocy: SA.37555 (13/XA)

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: OVERIJSSEL

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: subsidieregeling Kavelruil 2013 t/m 2015

Podstawa prawna:

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 9.5 Kavelruil 2013 t/m 2015.

www.overijssel.nl, kies loket, kies subsidies, kies wet en regelgeving, kies uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, kies paragraaf 9.5

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 4,5 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

30.11.2013-31.12.2015

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Scalanie gruntów (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

Adres internetowy:

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37612 (13/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: ANTWERPEN

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subsidie aan de Provinciale vereniging voor bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Podstawa prawna: deputatiebesluit - Provinciale vereniging voor bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw. Werkingssubsidie

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 0,0023 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 10 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1.1.2014-31.12.2019

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Adres internetowy:

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37613 (13/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: ANTWERPEN

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subsidie aan vzw Rurant

Podstawa prawna: Deputatiebesluit - Werkingssubsidie aan de vzw Rurant.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: EUR 0,1 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 25 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1.1.2014-31.12.2019

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Adres internetowy:

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37614 (13/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: ANTWERPEN

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subsidie aan de Provinciale Landbouwkamer

Podstawa prawna: deputatiebesluit - Provinciale Landbouwkamer. Werkingssubsidie. Toekenning en betaling.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 0,025 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1.1.2014-31.12.2019

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Adres internetowy:

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37615 (13/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: ANTWERPEN

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subsidie voor initiatieven van verbrede en duurzame landbouw

Podstawa prawna: provincieraadsbesluit - Subsidies voor initiatieven van duurzame en verbrede landbouw

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 0,05 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1.1.2014-31.12.2019

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Adres internetowy:

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37616 (13/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: ANTWERPEN

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subsidie aan Verbond van Verenigingen voor agrarische bedrijfshulp vzw

Podstawa prawna: deputatiebesluit - Werkingssubsidie 2013. Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp vzw. Toekenning en betaling.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 0,05 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 5 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1.1.2014-31.12.2019

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Adres internetowy:

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37672 (13/XA)

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: NEDERLAND

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Meer grond voor Bionatuur

Podstawa prawna: artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: EUR 0,0237 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

30.11.2013-31.7.2014

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

Adres internetowy:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009194/geldigheidsdatum_08-08-2013

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37798 (13/XA)

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: UTRECHT

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Uitvoeringsverordening subsidie Agenda vitaal Platteland provincie Utrecht

Podstawa prawna: Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht (Art. 6 en 28) Uitvoeringsverordening subsidie Agenda vitaal Platteland provincie Utrecht (Art. 4.1.4)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 1,4 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

1.1.2014-31.12.2015

Cel pomocy: Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym (art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6

3584 BA Utrecht

Adres internetowy:

https://www.provincieutrecht.nl/loket/regelgeving-0/regeling/918/995/uitvoeringsverordening_subsidie/#backlink

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.37816 (13/XA)

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: SCOTLAND, HIGHLANDS AND ISLANDS

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Crofting Counties Agricultural Grants (Scotland) Scheme (CCAGS)

Podstawa prawna:

Sections 42(1), (2) and (3) and 46(4) of the Crofters (Scotland) Act 1993 provide the legal authority for Scottish Ministers to make schemes for providing grants to crofters and require regulations to be made embodying such schemes.

The Crofting Counties Agricultural Grants (Scotland) Scheme 2006 (SSI 2006/24) are the regulations made to embody the scheme.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: GBP 2 (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1.1.2014-31.12.2014

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

The Scottish Government

St Andrews House

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Adres internetowy:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP/CCAGS

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.