Professional association acts

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego.

Radc.2015.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2015.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin postępowania rad okręgowych izb radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Radc.2015.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz.2015.6.12 | stanowisko z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2015.6.12 | stanowisko z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania w Parlamencie Europejskim.

Lekarz.2015.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup systemu alarmowego.

Lekarz.2015.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2014.

Radc.2015.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2014.

Lekarz.2015.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2014.

Radc.2015.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: zarządzenie w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych.

Radc.2015.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.

RGNiSW.2015.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2015.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2014 r.

PAN.2015.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Ważność wyboru Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2015.5.29 | stanowisko z dnia 29 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

Sędz.2015.5.28 | opinia z dnia 28 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Sędz.2015.5.27 | opinia z dnia 27 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2015.5.26 | opinia z dnia 26 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2015.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Opracowanie "Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.".

KRASP.2015.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Uchodźcy syryjscy.

Lekarz.2015.5.22 | apel z dnia 22 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup licencji na korzystanie z systemu Legalis.

Lekarz.2015.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie cudzoziemców: lekarzy i felczera do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2015.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Etapowa modyfikacja Uczelnianych Systemów Informatycznych.

KRASP.2015.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Kandydaci na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Radc.2015.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2014.

KRASP.2015.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Wynagrodzenia pracowników prokuratury.

Prok.2015.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Wyznaczenie Głównego Administratora Bezpieczeństwa Informacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adwok.2015.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego za 2014 rok.

Prok.2015.5.18 | uchwała z dnia 18 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Plan działalności Narodowego Centrum Nauki na 2015 r. oraz sprawozdanie z działalności w 2014 r.

RGNiSW.2015.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2015 r. | Akt nieoceniany