Professional association acts

Prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

RGNiSW.2015.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

RGNiSW.2015.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.

RGNiSW.2015.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

RGNiSW.2015.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w roku 2014.

RGNiSW.2015.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie zasad wynagradzania za dyżury lekarskie.

Lekarz.2015.5.8 | apel z dnia 8 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Kształcenie przeddyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2015.5.8 | stanowisko z dnia 8 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o administracji podatkowej.

Sędz.2015.5.8 | opinia z dnia 8 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Terminy zakreślane Radzie przez Ministra Sprawiedliwości na udzielenie odpowiedzi.

Sędz.2015.5.8 | stanowisko z dnia 8 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup pamiątkowych grafik.

Lekarz.2015.5.8 | uchwała z dnia 8 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o książce.

Sędz.2015.5.7 | opinia z dnia 7 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Sposób obliczania oraz sposób wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru.

Rewid.2015.5.5 | uchwała z dnia 5 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Wskazówki praktyki badania.

Rewid.2015.5.5 | komunikat z dnia 5 maja 2015 r. | Akt nieoceniany

Sprostowanie błędu.

Lekarz.2015.4.30 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Naruszenie niezależności prokuratora Prokuratury Rejonowej w B.

Prok.2015.4.28 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wyboru kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Prok.2015.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie VIII Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej".

Lekarz.2015.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Organizacja IX Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie.

Lekarz.2015.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt materiału pt. "Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego".

Lekarz.2015.4.24 | stanowisko z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym.

Lekarz.2015.4.24 | stanowisko z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputera.

Lekarz.2015.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2015.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.4.23 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Ważność wyboru Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.4.23 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt nieoceniany