Professional association acts

Protest Adwokatury.

Adwok.2015.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Niezbędna nowelizacja ustawy o działalności leczniczej.

Lekarz.2015.6.26 | stanowisko z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Poparcie kampanii "Ostatni dyżur".

Lekarz.2015.6.26 | stanowisko z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie badania opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy o udzielenie pożyczki Polskiemu Towarzystwu Stomatologicznemu.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Rewid.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2014.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2015.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Odsetki za zwlokę z tytułu nieterminowych wpłat rocznej opłaty z tytułu nadzoru.

Rewid.2015.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2014.

PAN.2015.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Tematyka oraz liczba godzin zaliczanych przez poszczególne formy samokształcenia.

Rewid.2015.6.23 | komunikat z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Sędz.2015.6.19 | opinia z dnia 19 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała Nr 189/2014 Krajowej Rady Prokuratury z dnia 28 maja 2014 r.

Prok.2015.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2015.6.17 | opinia z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Sędz.2015.6.17 | stanowisko z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie Przewodniczącej Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2015.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie redaktora naczelnego Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2015.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2015.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie redaktora naczelnego Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2015.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2014.

Podat.2015.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie błędu poprzednich lat obrotowych.

Podat.2015.6.16 | stanowisko z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2014.

Podat.2015.6.16 | stanowisko z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany

Niektóre obszary funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Radc.2015.6.13 | stanowisko z dnia 13 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany