Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2008 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2006 r.

PYTANIE

Państwowy zakład budżetowy 1 lipca 2006 r. oddał stowarzyszeniu w użyczenie nieruchomości stanowiące majątek skarbu państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.p.d.o.p. zakład zobowiązany jest do naliczania przychodów z udostępnianej nieodpłatnie nieruchomości w wysokości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości ustalonej na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości.

Wraz z nieruchomościami zostaną przekazane w użyczenie środki trwałe, które będą amortyzowane w zakładzie budżetowym. Amortyzacja nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów, a tym samym będzie zwiększała podstawę opodatkowania.

Zakład budżetowy nie uzyskuje przychodów własnych w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zobowiązania z tytułu podatku od przychodu z niepobieranego czynszu oraz amortyzacji środków trwałych oddanych do bezpłatnego używania.

W jaki sposób i na jakim dokumencie można obciążyć stowarzyszenie równowartością zobowiązania do US z tytułu podatku od naliczonego czynszu, który przysługiwałby i od amortyzacji, która nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?