Czy zarząd cmentarzy komunalnych jest uprawniony do informowania jaka firma dokonywała prac przy grobie, jeżeli naruszono dobrostan grobu obok, a opiekun grobu zgłasza roszczenie o naprawienie powstałych szkód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zarząd cmentarzy komunalnych jest uprawniony do informowania jaka firma dokonywała prac przy sąsiednim grobie, w sytuacji gdy naruszono dobrostan grobu leżącego obok i opiekun tego grobu zgłasza się w związku z tą sytuacją, w celu uprzątnięcia lub naprawienia powstałych szkód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX