Czy należy się nagroda jubileuszowa w likwidowanej szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z likwidacją szkoły z dniem 31.08.2024 r. proszę o wydanie opinii, czy należy się wypłata nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który przechodzi na emeryturę z dniem 01.09.2024 r., a dnia 31.08.2025 r. - miałby 40 lat pracy i nabyłby prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX