Czy możliwe jest uzyskanie decyzji zmieniającej decyzję ustalającą plan remediacji w zakresie sposobu przeprowadzenia remediacji dla części tego terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Władający powierzchnią ziemi posiada prawomocną decyzję z sierpnia 2019 r. wydaną na podstawie art. 101l ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w której jako sposób przeprowadzenia remediacji ustalone jest samooczyszczanie oraz fitoremediacja (zapobieganie erozji wodnej i wietrznej, zapobieganie kontaktu ludzi i zwierząt z glebą), kontrolowanie zanieczyszczenia oraz neutralizacja odczynu gleby.

W związku z różnymi możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu w przyszłości nasuwają się pytania:

Czy możliwe jest uzyskanie decyzji zmieniającej decyzję ustalającą plan remediacji w zakresie sposobu przeprowadzenia remediacji dla części tego terenu?

Czy gdy władający powierzchnią ziemi, posiadający decyzję ustalającą plan remediacji przestaje być władającym powierzchnią ziemi dla części terenu, który objęty jest w/w planem remediacji, decyzja ta nadal jest obowiązująca dla części terenu, który pozostaje w jego władaniu?

Ponadto w związku z istniejącą na przedmiotowym terenie infrastrukturą podziemną, wymagającą remontów/modernizacji, w jaki sposób przeprowadzić wymianę np. rurociągu podziemnego w terenie posiadającym decyzję ustalającą plan remediacji, gdzie wskazanym sposobem prowadzenia remediacji jest, jak wskazano w opisie, przede wszystkim samooczyszczanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX