Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina przekazała spółce z o.o część zorganizowanego przedsiębiorstwa aktem notarialnym (w tym środki trwałe). Spóła z o.o została zarejestrowana w KRS z dniem 10 grudnia 2012 r., ponadto wystąpiła od US o wydłużenie roku obrachunkowego od 10 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. W zakresie naliczania amortyzacji spółka chce zastosować obniżenie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup (współczynnik 0,5 stawki podstawowej).

Czy naliczając amortyzację za grudzień można zastosować obniżoną stawkę amortyzacji, pomimo że następuje kontynuacja naliczenia umorzenia wg stawek gminy, czy też obniżoną amortyzację będzie można rozpocząć dopiero od kolejnego roku obrachunkowego tj. 1 stycznia 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?