Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Spółka w 2002 r. wdrażała zintegrowany system finansowo-produkcyjny. Za usługę wdrożenia obciążono nas kosztami.

Z uwagi na brak kompleksowości usługi, spółka złożyła reklamację z prośbą o dokonanie korekty wartości usługi (odesłała fakturę bez potwierdzenia wpływu do firmy oraz zarejestrowania w księgach).

Powstał spór, który trwał do 2005 r. Przedmiotowa faktura nie została ujęta w kosztach za 2002 r., ponieważ firma usługowa nie przesłała jej ponownie. W międzyczasie firma, która prowadziła prace wdrożeniowe została postawiona w stan upadłości.

10 marca 2005 r. została podpisana ugoda pozasądowa pomiędzy naszą spółką, a syndykiem reprezentującym ww. firmę wdrożeniową.

21 marca 2005 r. dokonaliśmy wpłaty na rachunek usługodawcy zgodnie z zawartą ugodą.

25 lipca 2005 r. wpłynęła do naszej firmy faktura - duplikat wystawiony 16 czerwca 2005 r. do faktury z dnia 31 stycznia 2002 r. oraz korekta do faktury zawierająca koszt usługi wg wyceny ustalonej na podstawie ugody. Powyższe faktury ujęto w kosztach z 2005 r.

Czy ww. faktura i korekta faktury zostały prawidłowo ujęte i rozliczna w kosztach 2005 r. (dotyczyły usługi wykonanej w 2002 r.)? Czy stanowią koszt uzyskania przychodu w 2005 r.?

Czy w 2005 r. od ww. faktur spółce przysługuje prawo odliczenia VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?