Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwie polskie spółki z o.o. planują połączenie poprzez przejęcie. Spółka A ma przejąć majątek spółki D w zamian za wydanie udziałów jej wspólnikom. Spółka A udzieliła wcześniej pożyczki spółce D w wysokości 600 tys. zł.

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wystąpią w spółkach A i D na dzień ich połączenia odnośnie przedmiotowej pożyczki, jeśli do dnia połączenia spółek nie nastąpi zwrot pożyczki, ani nie zostaną zapłacone odsetki od niej?

Spółka A nie posiada w spółce D żadnych udziałów.

Czy na dzień połączenia w spółce A wystąpi dochód w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację