Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2017 r.

PYTANIE

Jesteśmy niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy liceum ogólnokształcące dla młodzieży, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz policealne studium zawodowe dla dorosłych. Jak długo należy przechowywać dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie/umowę o dzieło (m.in. deklaracje podatkowe, oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, oświadczenie o uzyskanym przychodzie z tytułu umowy o pracę w macierzystym zakładzie pracy zawierającym informację, że otrzymane wynagrodzenie jest równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie, rozliczenia zawierające ilość przepracowanych godzin w miesiącu, rachunki wystawione przez ww. pracowników potwierdzające wykonanie umowy zlecenia oraz odbiór wynagrodzenia w formie gotówkowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?