Czy wniesienie do spółki cywilnej wierzytelności z tytułu umowy cywilnoprawnej przez jej wspólników podlega opodatkowaniu PCC?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniesienie do spółki cywilnej wierzytelności z tytułu umowy cywilnoprawnej przez jej wspólników (małżeństwo) podlega opodatkowaniu PCC?

Stroną umowy są osoby fizyczne, które nabytą wierzytelność chcą wnieść do prowadzonej przez siebie spółki cywilnej.

Czy darowizna na rzecz rodziców wierzytelności z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej przez osobę fizyczną jako jednoosobowe przedsiębiorstwo jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn jako czynności w ramach I grupy podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access