Czy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przedszkole może w szatniach podpisać szafki imionami i nazwiskami dzieci oraz wywiesić przy każdej szatni dla każdej grupy listę tych dzieci - imiona i nazwiska?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przedszkole może w szatniach podpisać szafki imionami i nazwiskami dzieci oraz wywiesić przy każdej szatni dla każdej grupy listę tych dzieci - imiona i nazwiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX