Jak definiować "ogólny czas pracy pracowników" na potrzeby ulgi na innowacyjnych pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. nie odliczyła całości ulgi badawczo-rozwojowej w 2023 i w 2024 r. i chciałaby skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników. Spółka jest płatnikiem zaliczek na PIT. Przy weryfikacji sposobu obliczania "ogólnego czasu pracy" pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową pojawiła się wątpliwość jak rozumieć to pojęcie?

Czy "ogólny czas pracy pracowników" oprócz czasu, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, należy rozumieć także czas nieświadczenia pracy przez pracownika w związku z udzielonym urlopem, zwolnieniem lekarskim, lub inną nieusprawiedliwioną nieobecnością?

Czyli czy do ulgi na innowacyjnych pracowników ma też zastosowanie interpretacja ogólna Ministra Finansów z 13.02.2024 r., DD8.8203.1.2021, w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej poniesionych przez podatnika w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX