Czy modułowy program nauczania w technikum czy branżowej szkole I stopnia jest prowadzony za zgodą organu prowadzącego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy modułowy program nauczania w technikum czy branżowej szkole I stopnia jest prowadzony za zgodą organu prowadzącego? Czy od roku szkolnego 2024/25 organ prowadzący może nie wyrazić zgody na realizację modułowego programu nauczania na rzecz przedmiotowego programu nauczania, jeśli w szkole w poprzednich latach w danym zawodzie było kształcenie modułowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX