Czy ważność decyzji o pozwoleniu na budowę ma prymat nad ważnością dołączonych do wniosku o pozwolenie na budowę załączników w... - OpenLEX

Czy ważność decyzji o pozwoleniu na budowę ma prymat nad ważnością dołączonych do wniosku o pozwolenie na budowę załączników w postaci opinii i uzgodnień branżowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestorzy uzyskując pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót są zobowiązani do uzgodnienia inwestycji z wszystkimi branżami sieciowymi. One to opiniując, często wydają warunki na usunięcie kolizji np. z projektowaną drogą. Według ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) ważność dokumentacji jest znana, natomiast okresy ważności takich uzgodnień są różne: 1 rok, 2 lata, bezterminowe.

Jak ma się zachować Inwestor który w ramach obowiązującego pozwolenia, musi uzyskać prolongatę dotychczasowych uzgodnień, co gorsza często warunki tych uzgodnień ulegają całkowitej zmianie np. co do sposobu usunięcia kolizji? Czy jest nadrzędność pozwolenia nad opinią w tym przypadku, czy gestorzy sieci gaz, prąd, woda mogą wystawiać ważność swoich uzgodnień krócej niż ważność terminów w obowiązującym Prawie budowlanym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?