Czy podatek oraz składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń powinny być rozliczane za miesiąc kiedy nastąpiła wypłata, czy za miesiąc kiedy praca była świadczona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wypłaca wynagrodzenia 10 dnia następnego miesiąca, czyli przykładowo za styczeń - 10 lutego. Zgodnie z przepisami, rozliczenia składek ZUS od tych wynagrodzeń powinno nastąpić w deklaracji za miesiąc, w którym dokonano wypłaty (luty), podobnie jak podatku od osób fizycznych, a co za tym idzie - zapłata tych składek oraz podatku nastąpić powinna do 15 i 20 miesiąca następnego (marzec). Zgodnie z nowymi przepisami, wynagrodzenia te mogę zaliczyć w koszty dopiero w miesiącu, w którym zostały wypłacone, a składki ZUS od tych wynagrodzeń również w miesiącu przekazania składek do ZUS.

Do tej pory księgowość rozliczała składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń w tym samym miesiącu, za który wypłacono wynagrodzenia, czyli o miesiąc wcześniej niż mówią przepisy. Składki od wynagrodzeń za styczeń wypłaconych 10 lutego uwzględniano w deklaracji DRA za styczeń i odprowadzano do ZUS do 15 lutego, podobnie podatek od osób fizycznych rozliczano w deklaracji za styczeń i odprowadzano do 20 lutego.

Czy taki sposób jest prawidłowy?

Z jednej strony, odprowadzamy składki o miesiąc wcześniej, ale również o miesiąc wcześniej odliczamy wypłacone świadczenia i zasiłki, które wypłacane są dopiero w miesiącu następnym.

Jakie skutki mogą wystąpić w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym, mówiącą o zaliczaniu w koszty wynagrodzeń i składek wypłaconych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access