Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kaczyński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2009 r.

PYTANIE

Czy ogłoszenie upadłości likwidacyjnej jest podstawą do opodatkowania budynków i gruntów wchodzących w skład upadłego majątku wg stawek jak dla budynków i gruntów "pozostałych"?

Dnia 28 lipca ogłoszona została upadłość likwidacyjna zakładu X. W trakcie upadłości likwidacyjnej prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka przez pierwsze 2 miesiące wymaga zezwolenia sędziego komisarza. Natomiast dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia upadłości, wymaga zezwolenia rady wierzycieli. Syndyk jednak o takie zezwolenie nie występował, gdyż jego intencją jest jak najszybsze doprowadzenie do likwidacji majątku upadłego. Stanowisko syndyka w tej sprawie jest takie, że od dnia 28 października zakład X zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z powyższym od tego dnia grunty i budynki zakładu X powinny zostać objęte stawką podatkową jak dla "pozostałych". Różne jest orzecznictwo w tej sprawie. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2004 r. LK-893/LP/PP/04 zaprzestanie prowadzenia działalności przez syndyka i podejmowanie przez niego w ramach przysługującego mu prawa zarządzania majątkiem upadłego jedynie czynności zmierzających do likwidacji majątku wyklucza możliwość uznania budynków i gruntów wchodzących w skład tego majątku za związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Inny pogląd został zawarty w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 25 maja 2006 r. I SA/Rz 217/05 - zdaniem sądu spółka nie traci statusu przedsiębiorcy wskutek ogłoszenia upadłości, ponieważ skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata zarządu nad majątkiem, natomiast upadły nie traci ani zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych. Nie zmienia się także jej status prawny - w dalszym ciągu pozostaje ona podatnikiem i przedsiębiorcą, może nadal prowadzić działalność gospodarczą albo nie wykonywać faktycznie działalności gospodarczej przez jakiś czas. Dopiero ustanie bytu prawnego spółki i wykreślenie jej z KRS spowoduje, że przestanie ona być przedsiębiorcą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację