Questions and answers

W jakiej pozycji bilansu wykazać zobowiązanie z tytułu kredyty otrzymanego od spółki matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakim wymiarze przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób wykazać w uchwale dotyczącej sieci szkół adres siedziby placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co zrobić ze skierowaniem na rehabilitację wystawionym w języku obcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy aktualny uczeń klasy VIII, który kończy szkołę podstawową w 14 roku życia może realizować praktykę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy zostaje "skonsumowana" poprzez wydanie na jej podstawie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy droga klasy D musi mieć po obu stronach pobocza gruntowe, czy wystarczy tylko jednostronne pobocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może dokonać przeniesienia nauczyciela w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma niemiecka transportująca odpady z firmy na terenie Polski do Niemiec powinna posiadać wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość skrócenia godzin pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie świątecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy istnieje wzór orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy jest podstawa do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy kredyt obciążający aport zmniejsza jego wartość rynkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy księgowy może podpisywać deklaracje podatnika jego przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy leasing laptopów podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć darowiznę w już złożonym zeznaniu PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można połączyć klasy IV i VI na zajęciach wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można przeprowadzić nabór do szkół ponadpodstawowych wyłącznie na podstawie świadectw szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można wykorzystać przerwany urlop rodzicielski, który był udzielony w poprzednim stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można zwolnić pracownicę zatrudnioną na zastępstwo, która zaszła w ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy najem hali sportowej na cele reklamowe może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy uzyskać warunki zabudowy, jeśli zwolniono z uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy na wycięcie orzecha włoskiego na terenie prywatnej działki położonej na wsi wymagane jest zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odpracowanie czynszu generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odprawa wypłacona pracownikowi spółki powołanemu do terytorialnej służby wojskowej jest wynagrodzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy opracowanie operatu wodnoprawnego skrzynki rozsączającej wymaga uprawnień budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy OPS powinien zmienić decyzję administracyjną w sprawie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może uchylić decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy placówka oświatowa może przechowywać CV kandydatów na nauczycieli, jeżeli nie prowadzi rekrutacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga wydania decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić ewidencję wyjść pracowników na papierosa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przekazanie środków do budżetu państwa 6 maja 2019 roku jest zachowaniem terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy sporządzenie CIT-TP znosi obowiązek sporządzenia ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starosta ma prawo kwestionować poprawność przyjętych rozwiązań projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy strony mogą zrezygnować ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości i zastosować stawkę podstawową 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi montażu i demontażu instalacji elektrycznych na scenach estradowych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ustalając kworum na posiedzeniu rady pedagogicznej uwzględnia się strajkujących nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ustala się opłatę planistyczną w sytuacji, gdy dokonany został podział majątku wspólnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w przypadku odpadów gruzu betonowego, gleby oraz ziemi należy wnieść zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wysłać zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej przyznania usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zleceniobiorca musi przedstawić zleceniodawcy zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne