Questions and answers

Czy w porozumieniu można wpisać stanowisko "pełniący obowiązki kierownika" na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy zbiorniki na ciekły azot podlegają UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Ile kilometrów mogą przejść dzieci przedszkolne podczas pieszej wędrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka jest obowiązująca liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, w klasach I-III i IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż kolejnych etapów budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie mogą być konsekwencje niewystawienia faktury pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie obowiązki informacyjne ciążą na spółce, która wykupuje weksel?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie skutki w VAT dla firm, które współpracują z brytyjskimi kontrahentami może mieć brexit?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie warunki muszą spełniać ścieki, aby klasyfikować je jako przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jaki jest okres przechowywania dokumentacji dotyczącej ulg we wpłatach na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jaki jest zakres treści raportu o stanie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak liczyć 90 - dniowy termin uprawniający do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak należy postępować ze związkami zawodowymi w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy rozumieć świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczać ryczałt wypłacony osobie świadczącej usługi zarządzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak sporządzać kartoteki ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak sprawdzić, czy nauczycielowi można przydzielić doraźne zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kto podpisuje wywiad środowiskowy w sprawie pomocy dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od jakiego miesiąca przyznać stronie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakim terminie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy, jeśli osoba wymagająca opieki zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej przy pełnej elektronizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Baranowska Agata | Aktualne

W jaki sposób liczyć terminy za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób powinien być zatwierdzany kosztorys inwestorski sporządzany przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czyje dane powinny znajdować się na fakturze, jeżeli nabywcą i płatnikiem są dwa różne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy jest określony czas trwania jednostki lekcyjnej praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy każdy przewóz towarów niebezpiecznych wymaga stosowania przepisów ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy konieczne jest uzyskanie przez pracodawcę zgody pracownika na przetwarzanie danej osobowej w postaci numeru telefonu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy mogę ogrodzić siatką leśną na czas do rozpoczęcia budowy działkę budowlaną o klasie użytku RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czym w rozumienia prawa budowlanego jest pojęcie obiektu budowlanego o prostej konstrukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy należy się odprawa trzymiesięczna z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy naliczone zaliczki należy wyksięgować, jeśli nie zostały zapłacone, a rok podatkowy zamknął się stratą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczyciel pełniący funkcję dyrektora może pracować w innej szkole niepublicznej na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy odpady o kodzie 17 06 04 i 17 09 04 zbierane w PSZOK-u mogą być składowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy organ ma obowiązek badać kwestie doręczania korespondencji w ramach rokowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy parki narodowe, jako podmioty zwolnione z opłaty przekształceniowej, podlegają przepisom o pomocy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca nie zatrudniający osób niepełnosprawnych powinien posiadać toalety przystosowane do ich potrzeb?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy prowadzenie wykładów z zakresu BHP na uczelni wyższej może być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przepisy prawa określają termin w jakim należy dokonać pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu skutkuje obowiązkiem wpłaty na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy starosta może przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę kilka razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy strajkujący nauczyciel powinien w czasie strajku przebywać w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne