Czy wydzierżawiający grunty rolnik, aby usunąć drzewa z łąki i gruntów rolnych, które były przechylone nad polem uprawnym i uniemożliwiały przejazd ciągników i uprawę pola, musi uzyskać zezwolenie na wycięcie 35 drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydzierżawiający grunty rolnik, aby usunąć drzewa z łąki i gruntów rolnych, które były przechylone nad polem uprawnym i uniemożliwiały przejazd ciągników i uprawę pola, musi uzyskać zezwolenie na wycięcie 35 drzew, które olszyny mają obwód na wysokości 5 cm (100-120 cm)?

Drzewa te znajdują się w Obszarze Natura 2000 i w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Jeżeli jest wymagane zgłoszenie, czy zezwolenie kto występuje do Wójta - tylko właściciel czy dzierżawca?

Czy ten rolnik gdyby z tego ww. obszaru chciał usuwać drzewa (według wypisu z rejestru gruntów wynika, że są to grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, grunty pod rowami), musi wystąpić z wnioskiem o zezwolenie, czy ze zgłoszeniem?

Czy można wyrazić zgodę na usunięcie zdrowych drzew z tego obszaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX