Questions and answers

Czy ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą dokonywać przelewów środków pieniężnych między sobą na swoje rachunki prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki tryb i podstawę rozwiązania stosunku pracy należy podać w przypadku pracownika odchodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dopuszczalne jest kompostowanie odpadów zielonych w sposób inny niż w przydomowych kompostownikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak skorygować rachunek wystawiony przez lekarza na błędną kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak zafakturować usługę badań technicznych wyrobów produkowanych w Polsce i dostarczanych do UE na zlecenie kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gmina jako organ rejestruje w SIO nauczycieli, którzy otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy możliwa jest budowa strzelnicy na terenach na cele reakreacyjno-wypoczynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy w szkołach niepublicznych należy zapewnić uczniom opiekę stomatologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% VAT, jeśli na dokumencie celnym nadawcą jest firma transportowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy bank może nie dołączać szczegółowej listy składników zbioru do umowy zastawu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość zawarcia ugody z Organem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wpis hodowli psów podlega wliczeniu do dochodu na zasadach ogólnych do zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy usługi obróbki metalu na materiałach powierzonych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości, w wyniku którego powstanie działka budowlana zabudowana czterema budynkami mieszkalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na obdarowanym, który otrzymał 5% udziałów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zgłosić do US informację o śmierci komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy obywatelce Mołdawii należy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego i Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak rozliczać usługi świadczone na zlecenie sądów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wypłacone świadczenie wychowawcze jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy należy uznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobrane w październiku 2018 r. za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować protokół niskotowarowego wyposażenia i jak dokonać jego ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy należy zweryfikować w systemie empatia NFZ-CWU wnioskodawcy oraz dzieci we wnioskach o ustalenie prawa do 300+?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kto wchodzi w skład rodziny w przypadku ubiegania się o prawo do świadczeń z fundusz alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile dzieci przedszkolnych powinien mieć pod opieką nauczyciel podczas wycieczki z dziećmi w granicach miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dodatek za wychowawstwo w kwocie 300 zł przysługuje nauczycielowi przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od jakiej daty należy uchylić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego osobie, której przyznano emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kogo uwzględnić w składzie rodziny i czyje dochody przy ustaleniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciel nabywa prawo do wysługi lat po przepracowaniu 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od którego miesiąca należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Co powinna zawierać sentencja decyzji przyznającej zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w szkole niepublicznej można zatrudnić nauczyciela bez pełnych kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać informatyki w szkole branżowej I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka jest minimalna liczba godzina turnusu dokształcania młodocianych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować operacje wynikające z umowy na wykonanie formy wtryskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z jakiego paragrafu dokonać wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może być opiekunem nauczyciela stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne